Gezocht: Haagse buurtinitiatieven die echt werken

Vrijwilligers van Lichtpuntjes van Mariahoeve in Den Haag
Vrijwilligers van Lichtpuntjes van Mariahoeve in Den Haag © Omroep West
DEN HAAG - Het Haagse stadsbestuur gaat de komende maanden op zoek naar buurtinitiatieven die werkelijk effect hebben op de wijk. Hier wil de gemeente lering uit trekken en met deze kennis de bewonersbetrokkenheid in de hele stad verbeteren en vergroten. Daarnaast wil Den Haag bewoners op een effectievere manier betrekken bij het beleid in de stad. Dat staat in het actieplan 'Haags Samenspel' waarmee wethouder Martijn Balster (PvdA) het participatiebeleid naar een hoger plan wil trekken.
Balster wil nu eens geen omvangrijke nota schrijven over de vraag hoe bewoners aangespoord kunnen worden om betrokken te zijn bij hun buurt of bij het gemeentelijk beleid. Hij gaat in plaats daarvan de wijken in om van bestaande bewonersinitiatieven te leren. Ook moeten er een participatiewinkel en een participatieboard komen waar de gemeente gevraagd en ongevraagd advies krijgt over de kwaliteit van bewonersparticipatie.
'Als we het samenspel tussen bewoner, buurt en gemeente willen verbeteren, moeten we bij onze bewoners beginnen', zegt Balster. Het lijkt een voor de hand liggende aanpak: praten met bewoners die hun steentje bijdragen aan een betere buurt. Toch kan er wat dat betreft nog wel een tandje bij in Den Haag. Het college heeft in het vorig jaar gesloten coalitieakkoord daarom afgesproken dat de inwonersparticipatie verbeterd moet worden.

Grote nota

'Veel gemeenten hebben participatiebeleid, waarin uitgeschreven staat hoe het stadsbestuur met bewoners en bewonersinitiatieven aan de slag wil', zegt Balster. 'Maar wij willen nu eens niet werken met een grote nota, maar uitgaan van de initiatieven en krachten die er in de wijk zijn. We willen daarvan leren en zo de participatie verbeteren.'
Maar is deze aanpak niet vanzelfsprekend? Balster: 'Ja, maar juist om hier aandacht aan te geven en te leren van de goede voorbeelden die er zijn, komen we erachter welke methodes echt werken en die op de langere termijn een positief effect hebben op de wijken en buurten. Deze initiatieven moeten we als gemeente ondersteunen en faciliteren. Dan zie je de mooiste dingen gebeuren.'

Lichtpuntje van Mariahoeve

Een van die mooie dingen is volgens Balster het bewonersinitiatief de Lichtpuntjes van Mariahoeve. Een groep vrijwilligers die bestaat uit vrouwen en moeders en onder leiding van Naomi Barki maaltijden verzorgt voor ouderen en mensen met een laag inkomen in de wijk Mariahoeve. Een deel van het eten doneert de plaatselijke supermarkt. Ook subsidieert de gemeente de Lichtpuntjes. Maar de hulp gaat verder dan alleen maaltijden samenstellen.
Vrijwilligers van de Lichtpuntjes van Mariahoeve verzorgen maaltijden
'We hadden laatst een senior die een dekbed nodig had', zegt Barki. 'En kijk eens wat we krijgen', ze houdt een dekbed in de lucht. 'Een dekbed. De verpakking ervan is losgegaan en daarom willen mensen in de winkel het niet meer hebben. Maar denk je dat zo’n vrouw er niet blij mee is? Zij heeft het gewoon koud.'

Samenwerking

Barki is tevreden over de samenwerking met de gemeente. 'De gemeente ondersteunt ons heel goed', zegt ze. ' In het begin moet de gemeente je als groep leren kennen en nu zie je dat ze heel veel voor ons willen doen en met ons meedenken. Zo kunnen we deze maaltijden gratis afleveren. Hoe mooi is dat?'
Naast gesprekken in de stad wil het stadsbestuur dus ook een participatiewinkel openen waar mensen advies kunnen inwinnen als ze met een wijkinitiatief aan de slag willen. Ook onderzoekt Den Haag de mogelijkheid van een participatieboard dat bestaat uit een groep mensen die gevraagd en ongevraagd adviseren over bewonersparticipatie.