Minder schooluitval in Den Haag door coronacrisis

Les op ruime afstand in het Sint-Maartenscollege in Voorburg. I
Les op ruime afstand in het Sint-Maartenscollege in Voorburg. I © Omroep West
DEN HAAG - Het aantal leerlingen in Den Haag dat met school stopt zonder een diploma is dit schooljaar lager dan het vorige jaar. Dat blijkt uit schattingen van de gemeente Den Haag. De coronacrisis lijkt verrassend genoeg samen te hangen met de lichte daling van het aantal voortijdige schoolverlaters. Het is nog onduidelijk of de daling doorzet.
De sluiting van de scholen op 15 maart van dit jaar vanwege de coronacrisis had een enorme impact. Alleen leerlingen van wie de ouders een cruciaal beroep hadden, mochten op school komen. De andere leerlingen kregen online onderwijs. 'Leerlingenzaken heeft zich in deze bijzondere periode, samen met scholen en ketenpartners, ingezet om te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs konden blijven volgen', schrijft wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) aan de gemeenteraad.
Ook deze periode hebben scholen weer te maken met sluiting. Vanaf woensdag moeten alle scholen de deuren dichthouden en terugvallen op online onderwijs. Maar opvallend genoeg lijkt de coronacrisis vooralsnog niet negatief uit te werken op de verzuimcijfers. Het aantal verzuimmeldingen en het uitvalcijfer liggen lager dan de afgelopen jaren, zo heeft de gemeente Den Haag becijferd.

Buiten beeld

'Daar waar aanvankelijk een vrees was dat de coronacrisis ertoe zou leiden dat jongeren buiten beeld zouden raken en zouden uitvallen, bleek die vrees vooralsnog ongegrond', schrijft Bredemeijer.
In het schooljaar 2017-2018 stopten 1085 leerlingen voortijdig met school, een jaar later in 2018-2019 waren dat er 1029. Dit coronaschooljaar 2019-2020 verwacht de gemeente af te sluiten met 995 voortijdig schoolverlaters, een percentage van 2,7 procent.

Online onderwijs

Volgens de gemeente hangt de daling samen met corona. Zo hebben Mbo-scholen een extra kans gegeven aan leerlingen die er in het schooljaar 2019-2020 niet goed voorstonden. Dat heeft gezorgd voor minder uitval. Verder is er een groep jongeren die baat heeft bij online onderwijs en is de arbeidsmarkt een minder aantrekkelijk en toegankelijk alternatief geworden.
Of en hoe deze ontwikkeling zich voortzet, is nog niet duidelijk. 'Leerlingenzaken en de scholen zijn in goed contact om jongeren tijdig ondersteuning te bieden als zij toch (dreigen) uit (te) vallen', staat in de raadsbrief.

Stageplaatsen

Een punt van zorg is het tekort aan stageplaatsen en leerbanen dat door de coronacrisis in het beroepsonderwijs is ontstaan. 'Dit kan leiden tot studievertraging of uitval', stelt Bredemeijer. In de regio Haaglanden is er een tekort van 807 plekken. Om deze tekorten in te lopen, wil Den Haag een deel van het lokale steunpakket inzetten dat het stadsbestuur heeft vrijgemaakt. Om hoeveel geld het gaat, is nog niet duidelijk. Ook het Rijk komt met een pakket aan maatregelen om scholen en gemeenten te ondersteunen.