Drukke kruispunten en wegen in Transvaal en Schilderswijk gaan op de schop

DEN HAAG - De Zevensprong, het Hobbemaplein en de kruising van de Hoefkade en de Wouwermanstraat: Den Haag gaat drie grote bekende verkeersknelpunten in Transvaal en de Schilderswijk aanpakken. Ze moeten zo worden ingericht dat ze veiliger worden en het verkeer er sneller overheen kan. Dat maakt de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) vrijdag bekend.
De ingrepen zijn volgens Van Asten noodzakelijk omdat de leefbaarheid 'zwaar onder druk' is komen te staan door het vele verkeer en er in de deze wijken gemiddeld meer ongelukken gebeuren dan in de rest van de stad.
De plannen begonnen relatief klein. De gemeente was eigenlijk op zoek naar een oplossing voor het vele verkeer op de Vaillantlaan. Maar uitgebreide studies van de gemeente leerden dat de problemen daar niet met een paar eenvoudige ingrepen kunnen worden opgelost. Daar is nu een 'fundamentele aanpak' nodig voor een groot gebied, aldus de wethouder. Dat gaat als het aan hem ligt ook gebeuren. Daarbij volgt de wethouder twee strategieën.

Grote delen van de wijk worden autoluw

De eerste is dat grote delen van de wijk autoluw worden. Wie straks een klein stukje op pad gaat, moet gaan lopen, fietsen of het openbaar vervoer nemen. De wegen worden daarop ook ingericht. De hele verkeersstructuur wordt aangepast. In de smallere straten wordt het gebruik van de auto ontmoedigd. Dat worden meer 'autoluwe gebieden', waar lagere maximum snelheden gelden (30 kilometer per uur) en meer plek is voor groen. Die worden puur bestemd voor lokaal verkeer.
'We gaan daar weer levendige en aantrekkelijke stadsstraten van maken', aldus de wethouder. Dat wil niet zeggen dat de auto hier helemaal niet meer welkom is. Bestemmingsverkeer van bewoners, bezoekers, bezorgers, verhuizers, hulpdiensten en bussen kunnen er gewoon blijven komen.

Lastige kruispunten worden eenvoudiger

Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat de Hoefkade, Hobbemastraat, Kempstraat, Ruijsdaelstraat, Delftselaan, Steijnlaan en de Paul Krugerlaan flink op de schop gaan. Die worden helemaal opnieuw ingericht. Fietser en voetganger krijgen hier meer ruimte.
De tweede strategie is dat de grote 'veelsprongen' in de wijken helemaal opnieuw worden ingericht. Het gaat daarbij om de Zevensprong (het kruispunt van de Beeklaan, Loosduinseweg, Loosduinsekade, Regentesselaan, Apeldoornselaan, De la Reyweg en de Paul Krugerlaan), het Hobbemaplein (waar zes wegen bij elkaar komen) en de kruising Hoefkade - Vaillantlaan, waar vijf wegen elkaar ontmoeten.

Gevaarlijke plek krijgt voorrang

Die worden straks zoveel mogelijk ingericht als 'normale' kruispunten. De wegen die er diagonaal op uitkomen, worden daarvoor soms uiteindelijk afgesloten voor autoverkeer en meer ingericht voor fietsers en voetgangers. Daarmee worden ze 'eenvoudiger, overzichtelijker en verkeersveiliger', stelt Van Asten.
De aanpak van het kruispunt met de Hoefkade en de Wouwermanstraat heeft de hoogste prioriteit, omdat dit een plek is waar veel ongelukken gebeuren. Dit wordt een 'gewone' viersprong. De Wouwermanstraat wordt afgesloten voor autoverkeer. Zo wordt het geheel overzichtelijker en kan je er makkelijker oversteken.

Tunnel

Voor de Vaillantlaan zelf had de gemeente aanvankelijk een drastische oplossing voor ogen. Die zou moeten worden ondertunneld. Maar omdat veel auto's een bestemming in de buurt hebben, gaat dat niet door. Bovendien zou dit project wel erg kostbaar worden.
Nu wordt in ieder geval de oversteek bij Basisschool 't Palet verbeterd. De gemeente gaat ook vragen of het Openbaar Ministerie flitspalen wil neerzetten. Parkeervakken en bomen die fietsers het zicht belemmeren, gaan weg. Alle verkeerslichten worden vervangen, iets wat ook moet leiden tot een snellere doorstroming van het verkeer.

Hobbemaplein straks een driesprong

Het Hobbemaplein, even verderop, moet vanwege de komst van nieuwe trams toch flink worden aangepakt. De nieuwe, langere exemplaren passen niet langs de huidige perrons. Daarom wordt er nu gekeken of niet het hele plein kan worden aangepakt. Zo kan ook een aantrekkelijkere entree voor de Haagse Markt worden gemaakt. De bedoeling is dat dit een driesprong wordt. Daarvoor worden de Van der Vennestraat, de Ruijsdaelstraat en de Kempstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.
De zevensprong in de Haagse wijk Transvaal. | Foto Omroep West
De zevensprong in de Haagse wijk Transvaal. | Foto Omroep West
En dan is er dus de Zevensprong. Volgens de gemeente is dit een van de meest complexe kruispunten van de stad. 'Het is een Gordiaanse knoop die moet worden ontward', stelt Van Asten. 'Het kruispunt is een barrière die wijken van elkaar scheidt en nauwelijks verblijfskwaliteit biedt. Het niemandsland rond het plein draagt bij aan de aanwezigheid van marginale en ondermijnende activiteiten.'

Regentesselaan wordt waarschijnlijk éénrichtingsverkeer

Tijd voor actie dus. Op korte termijn wordt bekeken of de Regentesselaan, de Apeldoornselaan en de Paul Krugerlaan anders op de Zevensprong kunnen worden aangesloten. Daarbij ligt het voor de hand dat de Regentesselaan éénrichtingsverkeer wordt, zodat autoverkeer niet meer de zevensprong op kan. Verder wordende Apeldoornselaan en de Paul Krugerlaan op een andere manier aangesloten.
Maar zelfs die ingrepen zijn op langere termijn niet voldoende, is nu al bekend. Daarom wordt onderzocht of hier een tunnel kan komen voor een deel van het verkeer.

Noodzaak is groot

Van Asten wil met het aanpakken van de meest gevaarlijke plekken beginnen. Daarbij gaat het om het Hobbemaplein en de Vaillantlaan. De eerste werkzaamheden zouden hier al volgend jaar kunnen beginnen. Volgens hem is de noodzaak groot om er ook echt wat aan te doen. 'Alleen op deze wijze lukt het om een leefbaar en veilig evenwicht te creëren tussen ruimte voor voetgangers, fietsers, verblijven, groen, openbaar vervoer, parkeren en rijdend autoverkeer.'