Delft onder toezicht van de provincie door gat in begroting

Gemeentehuis Delft
Gemeentehuis Delft © Omroep West
DELFT - Provincie Zuid-Holland heeft gemeente Delft onder preventief toezicht geplaatst omdat de begroting voor 2021 niet sluitend is. De gemeente moet een herstelplan maken en daarvoor zijn bezuinigingen noodzakelijk.
De meerjarenbegroting van de gemeente Delft, die vorige maand door de gemeenteraad is vastgesteld, laat voor de komende jaren een tekort zien van ruim 6 miljoen euro. Wethouder van financiën, Stephan Brandligt, wijst het Rijk aan als schuldige van het financiële fiasco. 'Het Rijk heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op de budgetten voor de gemeente, terwijl veel taken van het Rijk naar de gemeente zijn overgeheveld.'
Een voorbeeld daarvan is volgens de wethouder het sociaal domein, waar onder andere de jeugdzorg en bijstand onder vallen. 'Door de hoge uitgaven daar krijgen we de begroting niet sluitend, de rek is er echt uit en er blijft voor veel gemeenten een tekort over', stelt Brandligt. Ook andere gemeenten worstelen inderdaad met het sluitend krijgen van de begroting, met als voornaamste reden de stijgende kosten in het sociaal domein en de lagere uitkering vanuit de landelijke overheid.

Geen nieuw beleid zonder toestemming provincie

Volgens Brandligt wil de gemeente 'goede zorg en ondersteuning' blijven bieden aan de Delftenaren die dat nodig hebben en er recht op hebben. 'Maar we kunnen dat niet als stad alleen opbrengen. Daar zijn budgetten van het Rijk voor nodig. Als het Rijk realistisch bijdraagt aan onze financiën, dan kan de gemeente haar taken uitvoeren met een verantwoorde, sluitende begroting', verwijt de wethouder het Rijk. 'Niet alleen in het sociale domein, maar in alle werkvelden waar we verantwoordelijkheden hebben.'
Elke gemeente is verplicht een sluitende begroting over meerdere jaren in te dienen. Gebeurt dat niet, dan gaat een gemeente onder preventief toezicht bij de provincie. Zo ook Delft. Voor de gemeente betekent het dat ze geen nieuw beleid mag vaststellen en uitvoeren zonder toestemming vooraf van de provincie.

'Bezuinigingen niet uitgesloten'

Daarnaast moet de gemeente met een herstelplan komen waarin aangegeven wordt welke maatregelen nodig zijn om de begroting alsnog sluitend te krijgen. Het herstelplan wordt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar opgesteld, verzekert de wethouder. 'Nieuwe bezuinigingen in de stad zijn helaas niet uitgesloten', aldus Brandligt.
Waar de gemeente op kan en gaat bezuinigen, is nu nog niet duidelijk. In maart biedt het college het herstelplan aan de gemeenteraad aan. De raad beslist dan over de benodigde bezuinigingen.

Andere gemeenten sturen brandbrief

Dat de situatie in andere gemeenten ook penibel is, blijkt wel uit een gezamenlijke brandbrief van de gemeentes Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Donderdagmiddag brachten de Goudse wethouder Michiel Bunnik samen met collega-wethouder Ria Boere van gemeente Krimpenerwaard de brandbrief naar Den Haag.
De wethouders vragen hiermee aandacht voor de oplopende tekorten voor de jeugdhulp, waardoor de financiële situatie van gemeenten onder druk staat. 'Sinds de overgang van de jeugdhulp naar gemeenten ziet Gouda, net als veel andere gemeenten in ons land, een flinke stijging van de kosten', stelt wethouder Bunnik. 'Als het kabinet niet bereid is om gemeenten tegemoet te komen, dan heeft dat directe gevolgen voor onze inwoners en voor de leefbaarheid in onze stad. Denk aan bezuinigingen, uitstel van onderhoud en wachtlijsten. Dat mogen we niet laten gebeuren.'