Zuid-Hollandse gemeenten sturen kabinet brandbrief: 'Geef de horeca meer steun'

Foto ter illustratie: Pxhere
Foto ter illustratie: Pxhere
ZOETERMEER - Het kabinet moet de horeca met extra steunmaatregelen tegemoet komen. Dat vinden de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag én de wethouders economie van Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee. De gemeenten willen onder meer dat de regeling voor ondernemers die vanwege het coronavirus kampen met een grote omzetverliezen ruimhartiger wordt toegepast.
De gemeenten hebben met z'n allen een brandbrief aan het kabinet gestuurd. Daarin vragen ze ook om een hogere tegemoetkoming voor de vaste lasten binnen de horeca. 'Het water staat vele horecaondernemers tijdens deze coronacrisis aan de lippen. Dit leidt tot veel stress, onrust en soms tot psychische klachten. De berichten over gezondheidsklachten bij onze horecaondernemers moeten we meer dan serieus nemen. Extra steunmaatregelen zijn nodig om deze ondernemers wat lucht te geven', aldus de Zoetermeerse wethouder Margreet van Driel namens de gemeenten.
De gemeenten zeggen te waarderen dat het kabinet ruim een week geleden een stevig pakket presenteerde om de sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis te steunen. Maar uit gesprekken met lokale ondernemers en vertegenwoordigers van de horeca is volgens hen gebleken dat het niet voldoende is. 'Zeker nu de horeca voor langere tijd dicht moet blijven is de situatie nijpend.'

Enorme terugval

Volgens de gemeenten geven de horecaondernemers aan dat de extra compensatie die het kabinet in het vooruitzicht stelt niet toereikend is vanwege de enorme terugval in omzet. 'Net gestarte ondernemers hebben geen kans om zich te bewijzen en voor ervaren horecaondernemers staat de continuïteit van hun bedrijf op het spel.'
'Het eigen risico kan niet meer afgewenteld worden op bijvoorbeeld leveranciers. Ook de ingewikkelde aanvraag- en verantwoordingsprocedures om in aanmerking te komen voor kabinetssteun en het niet toepassen van mogelijkheden voor eerder uitbetalen werpen ongewenste drempels op en dat leidt tot gevoelens van machteloosheid', stellen de gemeenten.

Ruimthartig

Daarom vragen ze om een meer ruimhartige compensatie. 'Daardoor kan een belangrijk deel van de sector behouden blijven, wat voor een lokaal aantrekkelijk en levendig verblijfsklimaat essentieel is.'