Gemeente Katwijk gaat extra onderzoek doen naar bouwgrond langs N206

DEN HAAG - Omwonenden van de N206 bij Valkenburg zijn ongerust over de gebruikte bouwgrond bij de werkzaamheden aan de weg, dat volgens hen zeer hoge concentraties zware metalen zou bevatten. Volgens de gemeente valt de gebruikte bouwgrond binnen de wettelijke kaders, maar de gemeente gaat toch extra onderzoek uit laten voeren om de onrust weg te nemen. Dat onderzoek naar de samenstelling van de bouwgrond start in januari.
Sinds een aantal maanden wordt er gewerkt langs de Ir. G. Tjalmaweg (N206), om de weg tijdelijk te verleggen en uiteindelijk definitief te verbreden en te verdiepen als onderdeel van de RijnlandRoute. De bouwgrond, met de naam Beaumix, zou volgens onderzoekers te hoge concentraties chroom, cadmium, koper, nikkel en zink bevatten. Het onderzoek werd uitgevoerd door bodemonderzoeker Eurofins Agro, in opdracht van burgerinitiatief Katwijk Smart Village.
Volgens de gemeente is het gebruik van Beaumix wettelijk toegestaan. 'Hoewel de Beaumix gecertificeerd is - en volgens dit keurmerk aan alle eisen voldoet - doet de gemeente dit aanvullende onderzoek om de zorgen bij de omgeving weg te nemen', schrijft de gemeente. 'Die zorgen van de omgeving nemen we zeer serieus', zegt wethouder Rien Nagtegaal. 'We hopen met dit nieuwe onderzoek te kunnen laten zien dat het materiaal echt aan de regels voldoet, en geen gevaar voor het milieu met zich meebrengt.'

Alarmerende uitkomsten in onderzoek

Volgens de gemeente is Beaumix een bouwstof die bestaat uit bodem-as uit afvalenergiecentrales, dat na verbranding schoongewassen en gezeefd is. 'Daardoor is het materiaal conform het besluit bodemkwaliteit vrij toepasbaar. Dat wil zeggen dat het zonder aanvullende maatregelen toegepast mag worden', aldus de gemeente.
Het rapport laat volgens de onderzoekers andere uitkomsten zien. Zo zouden er in monsters dus te hoge concentraties chroom, cadmium, koper, nikkel en zink gevonden zijn. Er zou 3214 milligram per kilo zink zijn aangetroffen, terwijl maar 53 mg/kg toegestaan is. Ook de hoeveelheid koper zou zestig keer hoger zijn dan normaal. 'De inhoud van het rapport en de genoemde aannames gaat de gemeente zorgvuldig bestuderen en de gemeente komt in januari met een inhoudelijke reactie hierop', laat de gemeente weten.

Werkzaamheden niet stilleggen

Vanuit de gemeenteraad is het gemeentebestuur naar aanleiding van het rapport gevraagd om het werk aan de N206 stil te leggen. Maar vanwege het kerstreces vinden er momenteel geen werkzaamheden plaats, zegt de gemeente. In januari gaan de werkzaamheden desondanks ook gewoon verder, omdat de gemeente zich vooralsnog baseert op de keuringen en ervan uit gaat dat de Beaumix aan alle eisen voldoet, en het dus gebruikt mag worden.
'Het nu stilleggen van werkzaamheden is daarom niet opportuun. Mocht het onderzoek dat gemeente zelf gaat starten tot een andere conclusie leiden, dan zal de gemeente als bevoegd gezag uiteraard maatregelen treffen.'