Nieuws

Politiek over Duindorp: 'Burgemeester Van Zanen heeft heel wat uit te leggen'

Burgemeester Jan van Zanen.
Burgemeester Jan van Zanen. © ANP
DEN HAAG - Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag moet opening van zaken geven over zijn optreden rondom de omstreden demonstratie in Duindorp. Dat wil de Haagse politiek. Uit een reconstructie van Omroep West blijkt dat burgemeester Van Zanen nauw betrokken is geweest bij de feestelijke bijeenkomst op het Tesselseplein op oudejaarsdag. 'De burgemeester heeft flink wat uit te leggen', zegt CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman.
Het evenement in Duindorp op oudejaarsdag trok tientallen mensen die ondanks de coronapandemie tot aan het begin van de avond aan het feesten waren rondom een podium waar de Nederlandse rapper JeBroer optrad. Het leidde tot grote verontwaardiging, ook omdat de politie niet handhaafde.
Uit de reconstructie van Omroep West blijkt dat voorafgaand aan de 'demonstratie' al enkele malen contact is geweest tussen de organisatoren en de gemeente. Volgens bronnen zou het zelfs de burgemeester zijn geweest die met de suggestie kwam om de bijeenkomst in Duindorp geen feest, maar een demonstratie te noemen. Zodat de bijeenkomst ondanks coronamaatregelen toch plaats zou kunnen vinden, om zo Duindorp in elk geval 'iets' te gunnen. Dit laatste wordt ontkend door de gemeente.

Kwalijk

De gemeenteraad is geschrokken. 'Als het waar is dat de burgemeester zelf het initiatief heeft genomen om het feest een demonstratie te noemen, dan is dat heel kwalijk', zegt Frans de Graaf van de VVD. 'Juist omdat het in deze coronapandemie niet de bedoeling is om met veel mensen bij elkaar te komen. Vast staat in elk geval dat er heel veel is misgegaan in Duindorp. Ik wil van de burgemeester precies weten waarom er op oudejaarsdag niet is gehandhaafd en wat de rol is geweest van de gemeente in de aanloop naar oudjaar.'
Haagse politiek is geschrokken van de handelwijze van de gemeente
Ook CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman vindt dat de burgmeester heel wat uit te leggen heeft. Er is volgens hem met twee maten gemeten en bovendien had de demonstratie naar het Malieveld verwezen moeten worden. 'Een demonstratie toestaan op het Tesselseplein vind ik heel onhandig', zegt hij. 'Misschien wilden de Duindorpers de bijeenkomst graag in Duindorp hebben, maar heel de stad heeft behoefte gehad aan een feestje op 31 december. Toch heeft geen enkele wijk het gekregen. Het gaat wel heel ver dat Duindorp deze kans wel heeft gekregen. En of Duindorp deze uitzonderingspositie heeft gekregen of deze positie zichzelf heeft toegeëigend, dat weet ik niet.'

Vonkenregen

Hanneke van der Werf van D66 vindt het opmerkelijk dat 'het feest dat geen feest mocht heten, in nauwe samenwerking met de burgemeester en met medeweten van de lokale driehoek is georganiseerd'. Zij wijst naar het onderzoeksrapport over de vonkenregen op Scheveningen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Naar aanleiding van de uitkomsten van dit rapport trad Pauline Krikke af als burgemeester van Den Haag.
Van der Werf: 'Het OvV-rapport was heel duidelijk over hoe we voortaan met de jaarwisseling om moeten gaan: niet marchanderen en faciliteren, maar handhaven. Ik neem aan het rapport op het nachtkastje van de nieuwe burgemeester ligt. Daarbij: we zitten in de strengste lockdown tot nu toe. Áls je dan al iets organiseert, dan moet dat absoluut binnen de perken blijven. Dit ging alle perken te buiten en de beelden ervan gaan rond als het schoolvoorbeeld van gebrek aan gezag in de strijd tegen een dodelijk virus. Dat de gemeente dit op deze manier gefaciliteerd heeft en er niet of nauwelijks gehandhaafd leek te worden, vind ik onbegrijpelijk.'

Handhaven

Volgens Robert Barker van de Partij voor de Dieren is er geen sprake geweest van een gelijke behandeling in de stad. 'Het is heel zorgelijk want je denkt: gelijke monniken, gelijke kappen', reageert hij. 'Iedereen moet gelijk behandeld worden. Demonstreren is een groot goed maar dat moet niet worden misbruikt en de gemeente moet daar zeker niet aan meewerken. Ik snap werkelijk niet waarom er niet is gehandhaafd toen duidelijk werd dat de coronaregels geschonden werden.'
Richard de Mos: 'Van Zanen verdient een pluim, maar is niet transparant'
Een ander geluid komt van Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hij vindt juist dat Van Zanen een pluim verdient. 'Ik snap dat sommige mensen niet begrijpen dat er een feestje was in Duindorp, omdat zij met slechts een paar mensen de jaarwisseling konden vieren. Ook de horeca baalt natuurlijk van deze beelden. Aan de andere kant is de burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid en moet hij de jaarwisseling ook in lastige wijken rustig laten verlopen. Dat is gelukt.'

Niet transparant

De Mos zet wel vraagtekens bij het gebrek aan openheid van Van Zanen. 'Het is bekend dat hij heeft meegeholpen aan het organiseren van deze demonstratie. Ik vind het vreemd dat Van Zanen niet gewoon achter zijn beslissing en de organisaties blijft staan. Laat hem gewoon zeggen dat hij deze demonstratie heeft toegestaan om het rustig te houden in de wijken. Dat doet hij niet en dat vind ik kwalijk.'