Den Haag neemt forse maatregelen om overlast op Scheveningen te beteugelen

Een boa hield afgelopen zomer toezicht op een vol strand op Scheveningen
Een boa hield afgelopen zomer toezicht op een vol strand op Scheveningen © ANP
DEN HAAG - Een fors pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de overlast op Scheveningen tijdens de zomer fors wordt verminderd. 'Het moet in 2021 en volgende jaren echt anders', staat in een plan van de gemeente Den Haag. Zo komt er extra inzet van politie en gemeentelijke handhavers. Parkeeroverlast, straatraces, drugsgebruik, illegale feesten en wildkamperen worden strenger aangepakt. Verder wordt een plan van aanpak voor straatintimidatie gemaakt.
Het Haagse stadsbestuur komt met het actieplan na een heftige zomer: overlast door foutparkeerders en wildkampeerders, chaos op de wegen naar het strand, poepende toeristen in portieken, intimidatie van bewoners en ondernemers. Dieptepunt was het neersteken van een 19-jarige jongen bij de Pier. Middels protestmarsen maakten bewoners duidelijk dat zij het zat waren. Ook in de politiek leidde de situatie tot zorgen. De gemeenteraad onderbrak daarom zelfs het reces om over de problemen te praten. Zeven partijen presenteerden eind oktober nog een eigen voorstel om de overlast te beteugelen.
Het Haags college van burgemeester en wethouders erkent de gevoelens die dat oproept. 'Bij velen zal de zomer van 2020 in het geheugen gegrift staan', staat in een flinke brief aan de gemeenteraad. Daarin erkent de gemeente dat op sommige momenten de leefbaarheid onder te grote druk kwam te staan. 'De massale toestroom van bezoekers van binnen en buiten Den Haag in coronatijd en met name hun gedrag resulteerde in een onhoudbare situatie.'

Problemen van afgelopen zomer staan niet op zichzelf

Volgens het college staat deze zomer echter niet op zichzelf en spelen de problemen al enige jaren en doen die zich ook niet alleen op heel warme dagen voor. Dat moet dus anders, is de conclusie: 'Scheveningen is een iconische badplaats met grote (economische) waarde voor bewoners, ondernemers en de stad zelf. De ligging aan zee is hierbij bepalend voor het vestigingsklimaat van de stad als geheel. We kunnen daarbij geen concessies doen aan leefbaarheid en veiligheid.'
In het actieplan staat een reeks maatregelen. Zo komen er bijvoorbeeld extra voorzieningen op het strand als openbare douches en toiletten, meer prullenbakken en hosts. Verder komt er meer en betere informatie over toegangsroutes, parkeervoorzieningen voor auto, fiets en het openbaar vervoer naar de kust. Daarbij is er ook informatie over het beste tijdstip om naar het strand te gaan.

Meer politie aan de kust

De politie maakt capaciteit vrij als dat nodig is. Daarbij worden soms ook agenten uit andere stadsdelen naar de kust gestuurd. Verder worden specialistische teams, zoals politie te paard en het paraat peloton, ingezet. Tijdens het hele strandseizoen komen ook Duitse agenten naar Scheveningen. Verder worden dan vaker kleinere, zogeheten flexibele integrale handhavingsacties uitgevoerd, samen met de gemeente, politie, Koninklijke Marechaussee en de douane.
De gemeente zelf gaat speciale 'nautische handhavers' inzetten om overlast op het water te bestrijden. Verder wordt nog intensiever gecontroleerd op foutparkeren, waarbij in de zomer direct een wielklem geplaatst wordt bij mensen die hun voertuig daar neerzetten waar het niet mag. Ook worden auto's eerder weggesleept. Daarnaast blijven de verkeersdrempels in de Vissershavenstraat liggen en wordt de kade van de eerste haven helemaal afgesloten voor verkeer. Als dat nodig is, wordt ook de Strandweg afgesloten.

Kleurcodes voor maatregelen

Voor de kuststrook gaan straks ook scenario's met kleurcodes gelden. Groen is het basisniveau, waarbij geen extra maatregelen nodig zijn. Bij geel en oranje worden aanvullende maatregelen genomen. Bij kleurcode rood treedt zelfs een crisisorganisatie aan.
Inmiddels is ook een werkgroep 'Veilig en Leefbaar Scheveningen' opgericht. Daarin zitten vijftien ondernemers en vijftien bewoners. Die denken mee over de maatregelen uit het actieplan en het uitvoeren daarvan.

Urgentie om iets te doen is hoog

Het college schrijft ook dat de urgentie om iets aan de problemen te doen hoog is. 'Iedereen kent Scheveningen en mensen komen er graag. Uit de stad, uit de regio en van verder. En uit alle lagen van de bevolking. Dat willen we graag zo houden en daarom treft het college maatregelen om overlast tegen te gaan en kijken we samen met bewoners en ondernemers vooruit. Op Scheveningen willen mensen gewoon genieten zonder gedoe', aldus stadsdeelwethouder Anne Mulder (VVD) in een verklaring.
De gemeente wil eveneens maatregelen nemen die een langere adem vergen. Daarom wordt onderzocht of er nog wel voldoende voorzieningen zijn voor het massatoerisme en of de infrastructuur dat nog wel aankan.