Grote steden willen nationaal plan tegen onderwijsachterstanden: 'De situatie is nijpend'

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © Pxhere
DEN HAAG - De vier grote steden doen een klemmend beroep op minister Arie Slob (ChristenUnie) om de 'nijpende situatie' in het onderwijs op te lossen. In een brandbrief schrijven de onderwijswethouders van Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht dat de coronacrisis de bestaande problemen in het onderwijs op het gebied van achterstanden en kansenongelijkheid vergroot. Ze willen dat er een nationaal plan komt. Ook moet het kabinet 'alles in het werk stellen' om de scholen zo snel mogelijk weer veilig te openen.
In de brief, die mede is ondertekend door wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) van Den Haag, luiden de bestuurders de noodklok. Ze zien dat corona 'enorme negatieve effecten heeft op de kansenongelijkheid onder kinderen en jongeren en de oplopende achterstanden onder kwetsbare groepen'. Ze wijzen hiervoor naar de sluiting van de scholen afgelopen voorjaar en de recente tweede lockdown waardoor de scholen de deuren weer moesten sluiten.
Volgens de wethouders waren er al problemen in het onderwijs omdat kinderen uit welvarende gezinnen vaak meer kansen krijgen dan kinderen uit minder rijke gezinnen of met ouders met een laag inkomen. 'We weten dat de sociaal economische situatie van ouders voor een heel groot gedeelte de schoolcarrière van leerlingen en scholieren bepaalt.' Corona heeft deze situatie verslechterd en patronen versterkt.

Achterstanden nemen toe

Bovendien nemen de achterstanden toe. 'Onderzoek laat zien dat de meerderheid van kinderen door de sluiting van de scholen achterstanden oploopt, in grotere mate bij kinderen uit kwetsbare gezinnen', schrijven de wethouders. 'Er is een kantelpunt bereikt en hierdoor zijn de (korte termijn) maatregelen die we nu nemen slechts een druppel op een steeds meer gloeiende plaat.'
De wethouders willen dat er een nationaal plan komt om kansenongelijkheid te bestrijden en achterstanden terug te dringen. Als acties denken ze aan gelijke toegang van de peutervoorzieningen voor alle kinderen tot vier jaar, extra leertijd voor kinderen en jongeren die dat het hardst nodig hebben en de bestrijding van het lerarentekort.

Inzetten op brede brugklassen

Ook willen ze het selectiemoment voor de middelbare scholen uitstellen. Nu moeten kinderen uit groep acht al met elf jaar een keuze maken voor het vervolgonderwijs. 'Dit is vooral in het nadeel van kinderen die iets langer nodig hebben om hun talenten te ontplooien (bijvoorbeeld omdat ze thuis minder gestimuleerd worden) en daardoor vaak niet het schooladvies krijgen dat bij ze past.' Daarom moet er vol ingezet worden op brede brugklassen en scholengemeenschappen en het investeren in loopbaan-oriëntatie en studiebegeleiding, zo vinden de wethouders.