Noodopvang voor scholen steeds lastiger: 'Meer mensen nodig die we niet hebben'

GOUDA - Het kabinet wil dat de basisscholen op 25 januari weer opengaan. Omdat het OMT nog advies moet geven over de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus kon het kabinet hier tijdens de persconferentie van dinsdagavond nog geen uitsluitsel over geven. Jan Kees Meindersma van de Goudse scholengroep De Groeiling hoopt dat scholen snel weer open mogen. 'De aanvragen voor noodopvang zullen anders alleen maar blijven stijgen, maar wij hebben die mensen niet zo maar beschikbaar.'

Als het aan Meindersma ligt dan gaan de leerlingen komende maandag al weer naar school. 'Dat is eigenlijk voor iedereen het beste: voor de leerlingen zelf, voor ouders en voor leerkrachten. Mocht de schoolsluiting verlengd worden dan verwachten wij dat het aantal aanvragen voor noodopvang nog verder gaat toe nemen. Voor ons zal dat ingewikkelder worden om te organiseren.'

De basisscholen zijn dicht, maar ouders in cruciale beroepen die op geen andere wijze opvang kunnen vinden mogen hun kinderen naar school brengen. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld medewerkers in de zorg thuis moeten blijven om voor hun kinderen te zorgen. 'Tijdens deze schoolsluiting wisselt het aantal leerlingen in de noodopvang behoorlijk van school tot school. Maar ook van dag tot dag. Het zijn er wel meer dan tijdens de vorige scholensluiting in maart en april 2020', vertelt Meindersma over de Goudse situatie.

Kwetsbare en ingewikkelde thuissituaties

'Daarnaast hebben de scholen direct voor de kerstvakantie ook een aantal leerlingen uitgenodigd om naar school te komen die in kwetsbare of ingewikkelde thuissituaties zitten', vervolgt Meindersma. 'Het gaat hierbij om kinderen waarvan wij weten dat zij om verschillende redenen niet tot leren kunnen komen vanuit huis met online onderwijs. Dit is gebaseerd op onze ervaringen in de vorige schoolsluiting.'

Meindersma legt uit dat deze noodopvang per school anders geregeld is. 'Dat hangt samen met het aantal kinderen en leeftijd van de kinderen. In principe volgen ze in de noodopvang gewoon het online onderwijs. Dat is bij oudere groepen intensiever dan bij de kleuters. Soms zitten een aantal leerlingen vanuit verschillende groepen bij elkaar in een lokaal en volgen ieder voor zich hun eigen lessen van hun eigen leerkracht online. Door de fysieke aanwezigheid van leerkrachten kunnen wij leerlingen in de noodopvang die het echt nodig hebben verder helpen zodat zij ook deze weken kunnen blijven leren. Hierdoor kunnen wij het mogelijk oplopen van een leerachterstand bij deze leerlingen als gevolg van de schoolsluiting zoveel mogelijk voorkomen.'

Hybride vormen van onderwijs

Volgens de directeur is de noodopvang voor de Goudse scholen op dit moment nog wel te organiseren. 'Dit komt mede omdat wij op veel scholen samenwerken met een kinderopvang. Maar als de schoolsluiting langer duurt dan zal het steeds ingewikkelder worden om dit te organiseren. Wij willen goed online afstandsonderwijs blijven bieden. Dat vergt tijd en aandacht van onze leerkrachten.'

Als het aantal kinderen in de noodopvang blijft toenemen zal De Groeiling naar andere oplossingen moeten kijken. 'We kunnen overstappen naar hybride vormen van onderwijs op afstand en leerlingen in een lokaal. Maar dat maakt het werk voor onze leerkrachten niet eenvoudiger. Nu kunnen leerkrachten, die soms ook weer kinderen thuis hebben zitten, nog kiezen om vanuit huis online onderwijs te geven of vanuit de school. Hybride onderwijs zal meer inzet van onze mensen vergen en mogelijk hebben we ook meer personeel nodig hebben die wij ook niet zomaar tot onze beschikking hebben.'

Ellen van den Brand van dezelfde Goudse scholengroep sprak op TV West Nieuws over de verlenging van de lockdown.

LEES OOK: Grote steden willen nationaal plan tegen onderwijsachterstanden: 'De situatie is nijpend'

Meer over dit onderwerp:
CORONAVIRUS BASISSCHOLEN NOODOPVANG
Deel dit artikel: