Geen 30 kilometer op Haagse Mient ondanks smeekbede bewoners

Omwonenden van de Haagse Mient voeren actie voor behoud van de bomen
Omwonenden van de Haagse Mient voeren actie voor behoud van de bomen © Omroep West
DEN HAAG - Ondanks dat de bewoners het willen en een meerderheid in de politiek er voorstander van is, wordt de maximumsnelheid op de Mient in Den Haag niet verlaagd naar 30 kilometer per uur. Volgens de Haagse wethouder Robert van Asten stond hij voor een 'helse afweging', maar koos hij voor het belang van de hulpdiensten en de bussen. De vele verkeersdrempels die nodig zouden zijn voor een 30 kilometer-zone zouden die te veel hinderen in hun doortocht.
De Mient in Den Haag wordt de komende tijd opnieuw ingericht. Het riool moet worden vervangen en tegelijk worden er meer parkeerplaatsen aangelegd. In de omgeving van de Mient begint inmiddels flinke kritiek te ontstaan op de voorstellen. Zo zouden er geen zeventig parkeerplekken komen, maar 'slechts' zestig.
Opmerkelijk vinden bewoners dat er juist plekken zijn geschrapt, waar ze nodig zijn, aldus Bram Vreven van de actiegroep 'Eerlijk Plan Mient'. Daarnaast zouden meer bomen worden gekapt dan de wethouder zegt. 'Deze hele soap rond de herinrichting van de Mient is hiermee inmiddels niet meer uit te leggen', vindt de groep dan ook. En pleit voor een heel nieuw plan.

Lagere snelheid, minder slachtoffers

Een meerderheid in de gemeenteraad vindt ondertussen dat de herinrichting van de weg ook moet worden aangegrepen om de maximumsnelheid op de Mient te verlagen van 50 kilometer per uur naar 30. Dat zou bijdragen aan het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers, staat onder meer in een voorstel van GroenLinks.
Dat idee kan rekenen op steun in de buurt, bleek donderdag tijdens een commissievergadering. 'De Mient is nu een racebaan. Vooral 's avonds is 80 kilometer per uur geen uitzondering,' aldus bewoner Edwin Scherrenburg. 'Levensgevaarlijk', vindt ook Ivonne Jansen-Dings, de initiatiefnemer van een voorstel van de buurt om de snelheid terug te brengen. 'Er gebeuren nu veel ongelukken en bijna-ongelukken. De chocoladewinkel in de buurt de buurt is een halve triage-dienst. De herinrichting is een mooie gelegenheid om hier wat aan te doen.'

'Dit vraagt politieke moed'

GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP en aanvankelijk ook D66, de partij van de wethouder zelf onderschreven al die argumenten van de bewoners. 'De Mient terugbrengen naar 30 kilometer past in alle plannen van de wethouder. Het vraagt alleen nu politieke moed,' aldus raadslid Maarten De Vuyst van die eerste partij. 'Mis deze kans niet, zeg ik met klem tegen de wethouder.'
Alleen Hart voor Den Haag en de VVD keerden zich tegen het verlagen van de snelheid. Het VVD-raadslid Det Regts: '50 kilometer is van belang voor een vlotte doorstroming van het verkeer en het openbaar vervoer.'

Gemeente wil inheemse bomen

De wethouder verzette zich stevig tegen het verlagen van de snelheid. Dat gaat niet gebeuren, zei hij. Want voor een 30 kilometer-zone moeten verkeersdrempels worden aangelegd. Die zorgen ervoor dat de hulpdiensten en de bussen vertraging oplopen. 'Ik ben groot fan van 30 kilometer-zones, maar ook fan van hulpdiensten die op tijd zijn.'
Van Asten beloofde wel uit te gaan zoeken of het klopt dat in de allerlaatste versie van de definitieve plannen tien parkeerplaatsen minder overblijven. En het kan volgens hem goed mogelijk zijn dat er meer bomen worden gekapt dan aanvankelijk gedacht. In het gebied zijn namelijk ook 'exoten' aangetroffen. Bomen die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Die wil de gemeente gaan vervangen door inheemse types. 'Dat maakt het gebied ecologisch sterker.'

Discussie over parkeren Vruchtenbuurt speelt bijna een decennium

De discussie over parkeerplaatsen in de Haagse Vruchtenbuurt speelt nu al bijna tien jaar. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er 265 plekken aan de Laan van Meerdervoort bij zouden komen. Dat zou wel ten koste gaan van veel bomen. Na protest in de buurt werd besloten daar een aantal parkeervakken te schrappen en die elders in de wijk aan te leggen. Drie jaar geleden werd duidelijk dat deze vooral rond de Mient komen.
Vorig jaar stuurde wethouder Van Asten (D66, verkeer) daarvoor de definitieve plannen aan de raad. Daaruit blijkt dat de herinrichting van het gebied ook nog wel te koste gaat van een aantal bomen. Er moeten in totaal 156 worden gekapt. Dit komt vooral omdat ze te slecht zijn of omdat ze bovenop het uit 1930 daterende riool staan dat moet worden vervangen. Slecht 36 exemplaren moeten echt wijken vanwege de nieuwe inrichting van de wegen, aldus de wethouder.