Financieel debacle dwingt Vestia alsnog tot opsplitsing

© Omroep West
REGIO - De grote woningcorporatie Vestia moet opsplitsen om uit de financiële problemen te komen, want Vestia gaat in de nasleep van de derivatenaffaire van jaren terug nog altijd gebukt onder een miljardenschuld en hoge rentelasten. Ook hoopt Vestia nog op steun van de overheid en moeten andere corporaties opnieuw bijspringen.
Dit volgt uit een plan dat branchevereniging Aedes samen met Vestia heeft gemaakt, mede op advies van een commissie van corporatiebestuurders. De voorstellen worden nog voorgelegd aan andere Aedes-leden.
Het is de bedoeling dat Vestia in de huidige vorm verdwijnt en wordt opgedeeld in drie kleinere corporaties: in Rotterdam, Den Haag en één in Delft en Zoetermeer. Daarnaast zouden andere corporaties uitgesmeerd over een periode van veertig jaar meer dan 1 miljard euro aan rentebetalingen moeten overnemen. Er vindt nog overleg plaats met het ministerie van Binnenlandse Zaken, toezichthouder Aw en waarborgfonds WSW over hun bijdragen.

Niet mogelijk goed te herstellen

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op derivaten, complexe financiële producten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere corporaties moesten toen ook al bijspringen om de destijds grootste corporatie van Nederland overeind te houden. Ondanks die eerdere financiële steun en jaren saneren bleek het voor Vestia toch niet mogelijk om goed te herstellen.
Wethouder Martijn Balster (PvdA) van Den Haag vindt het goed dat er een structurele oplossing in zicht is. 'Ik ben blij dat er licht is aan het eind van de tunnel voor huurders van Vestia', reageert hij. 'Een structurele oplossing is nodig, huurders mogen niet langer de dupe zijn van de financiële wurggreep waarin Vestia zich bevindt. Mijn waardering voor de inspanningen van Vestia en de corporatiesector, bij monde van de koepel van woningcorporaties Aedes. De sector laat met de voorstellen zien er te staan voor de huurders. Zij die het meest lijden onder de ellende die tien jaar geleden ontstond en waar Vestia zelf gewoonweg niet uit komt.'

Wijkvernieuwing

Den Haag gaat de voorstellen zorgvuldig bestuderen. Balster: 'Voorop staat dat Vestia snel weer in staat moet zijn onderhoud aan woningen te doen, wijkbeheer op orde te brengen en mee kan doen aan de broodnodige wijkvernieuwing in delen van Den Haag. De voorgestelde splitsing mag niet leiden tot grote onzekerheid onder werknemers en huurders, maar moet juist tot meer slagkracht leiden. Daar gaan wij goed op letten. Den Haag doet ook een klemmend beroep op het rijk. Onze regio gaat gebukt onder zware financiële druk: er is een tekort van 10 miljard voor de komende jaren. Wij gaan er vanuit dat ook het rijk financieel bijdraagt aan het herstel van Vestia en de corporaties in de regio daarbij ontziet.'