Impasse dreigt rond sloop Doelencomplex Leiden: bewoners ontevreden met alternatieven

LEIDEN - Na zes jaar overleggen is er nog steeds geen zicht op een goede oplossing voor de bewoners van het Doelencomplex in Leiden. De 58 appartementen in het centrum moeten plaatsmaken voor een nieuw te bouwen faculteit van de Universiteit Leiden, de zogenaamde Humanities Campus. Maar de huurders van woningbouwvereniging De Sleutels willen niet weg en wijzen een aantal alternatieve plekken voor vervangende woonruimte af.
Het is inmiddels een hoofdpijndossier voor alle betrokken partijen geworden. Allereerst voor de bewoners die al jaren in onzekerheid zitten over hun toekomst. Kunnen ze er misschien toch blijven wonen? En als dat niet zo is, waar kunnen ze dan heen? Tegelijkertijd zegt de Universiteit Leiden echt een nieuwe faculteit geesteswetenschappen nodig te hebben. De gemeente Leiden voert de regie en sluit niet uit tot onteigening van de woningen over te gaan, mocht het zover komen.
Zover is het nog niet. Woningbouwvereniging De Sleutels heeft met de Universiteit Leiden afspraken gemaakt over de prijs die betaald zal moeten worden voor het complex, er ligt een sociaal plan voor de huurders en er is een viertal alternatieve locaties voor de bewoners gezocht en gevonden: bij de Plexus-locatie bij de Hortus, naast de Meelfabriek aan de Waardgracht, het Stadbouwhuis aan de Langegracht en in de Paviusstraat tegenover de parkeergarage van het LUMC.

Woningbouwvereniging stapt zonder draagvlak uit onderhandelingen

'Maar dat zijn locaties die voor een groot deel niet gelijkwaardig zijn aan wat we nu hebben', zegt bewoner Giny Schoemaker. 'De Paviusstraat bijvoorbeeld, daar wil bijna niemand naartoe, alleen misschien een paar jongeren.' Het blijkt dus een lastige klus om in een tijd van krapte op de woningmarkt goede alternatieven voor de huurders in het centrum te vinden. 'Dan hadden ze er niet aan moeten beginnen', zegt Schoemaker. 'Het was een eis van de gemeenteraad dat er gelijkwaardige alternatieven voor ons moesten komen.'
Volgens de huurwet kan de sloop pas doorgaan als 70 procent van de bewoners het eens is met een verhuizing naar een andere plek. En volgens Schoemaker wordt die 70 procent niet gehaald. Als er inderdaad onvoldoende draagvlak blijkt te zijn onder de bewoners dan stapt woningbouwvereniging De Sleutels uit de onderhandelingen. 'Wij staan honderd procent achter onze huurders', zegt directeur Gerda van den Berg. 'Is het draagvlak er niet, dan houdt het op.'

Deskundige gaat naar situatie kijken

Om te onderzoeken of de compensatiewoningen en het opgestelde sociaal plan passend en redelijk zijn voor de huurders, heeft het Leidse stadsbestuur een onafhankelijke externe deskundige aangesteld. Om de neutraliteit te waarborgen, hebben De Sleutels en haar bewonerscommissie hiervoor kandidaten aan mogen dragen. 'We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat deze deskundige op een eerlijke neutrale manier naar de situatie kijkt', zegt Van den Berg.