Haags banenproject failliet: miljoenen verdwenen door zelfverrijking en mismanagement

DEN HAAG - Het is definitief over en uit voor de Energieacademie in Den Haag. Deze week wordt het faillissement aangevraagd van het banenproject. De Energieacademie moest honderden werkloze kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk helpen, maar kwam door mismanagement en zelfverrijking in de financiƫle problemen. Een bemiddelingspoging van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) om een faillissement af te wenden is mislukt.

De Energieacademie opende in februari 2020 de deuren. Doel van het project was om in twee jaar tijd 560 werkloze kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden op te leiden tot onder meer stukadoor, metaalbewerker of installateur van zonnepanelen en ze door te laten stromen naar een betaalde baan. De gemeente gaf hiervoor een subsidie van 1,3 miljoen euro. Uiteindelijk zijn slechts zeventien mensen aan het werk geholpen en is het geld op.

Uit onderzoek dat de gemeente instelde bleek dat bestuurders en medewerkers zichzelf te hoge salarissen en vergoedingen betaalden en dat er meer dan begroot uitgegeven was aan zaken als huur en inrichtingskosten. Een reorganisatie die werd doorgevoerd, hielp niet.

'Ruif is leeggegeten'

Tijdens een commissievergadering reageerde de Haagse gemeenteraad vorige week woedend op de flop. 'In anderhalf jaar tijd is de ruif leeggegeten', zei VVD-raadslid Judith Oudshoorn en het CDA sprak van 'hoogmoedige ambities'. Tegelijkertijd wilde een deel van de gemeenteraad dat de wethouder een poging zou doen om een faillissement af te wenden, zodat de werkstudenten die nog in een traject zitten en ondernemers die bij de Energieacademie zijn betrokken, zoals stukadoor-opleider Traubstuc, niet de dupe zouden worden.

Maar deze reddingspoging is mislukt, schrijft wethouder Van Alpen in een brief aan de gemeenteraad. Alhoewel de wethouder benadrukte dat niet de gemeente, maar de Stichting Energieacademie verantwoordelijk is voor de faillissementsaanvraag, was hij bereid om te bemiddelen tussen twee schuldeisers en de Raad van Toezicht van de Energieacademie.

Schuldeisers

'Op vrijdag 15 januari hebben we geprobeerd te bemiddelen door gesprekken met de betrokken partijen te organiseren om te kijken of men nader tot elkaar kon komen', schrijft Van Alphen. 'Hierbij viel op dat het verschil van mening niet alleen ging over het aangeboden crediteurenakkoord, ook het verschil tussen het door de schuldeisers gevraagde bedrag en het aanbod van de Raad van Toezicht is simpelweg te groot. Daarnaast zou het geven van een hogere tegemoetkoming aan deze schuldeisers andere schuldeisers onevenredig benadelen. Opvallend was dat er een sfeer van ernstig wantrouwen tussen de partijen heerste.'

De gevoerde gesprekken hebben er daarom niet toe geleid dat de partijen nader tot elkaar zijn gekomen, stelt Van Alphen. 'Daarmee is tot onze spijt de bemiddelingspoging niet geslaagd. De Raad van Toezicht heeft daarop aangegeven dat zij voornemens is deze week faillissement aan te vragen.'

Huur

Met Peet Traub die met zijn bedrijf Traubstuc in de Energieacademie is gevestigd en door een faillissement op straat dreigde te komen, zijn afspraken gemaakt. Van Alphen: 'Een bijzondere omstandigheid bij het bedrijf Traubstuc is dat zij, omdat zij hun werkzaamheden vanuit het pand van de Energieacademie doen, hierdoor in onzekerheid verkeren omtrent hun huisvesting. Daarom zal dhr. Traub in contact treden met de verhuurder teneinde duidelijkheid te verkrijgen over het continueren van de huur. Wij hebben aangegeven hem zo nodig daarbij te ondersteunen. Inmiddels is bekend dat Fonds 1818 bereid is garant te staan voor een half jaar huur.'

Het concept van de Energieacademie moet volgens Van Alphen wel een nieuwe kans krijgen en daarom heeft hij een adviesbureau opdracht gegeven om een levensvatbare vorm te vinden voor de Energieacademie.

Deel dit artikel: