Woningcorporatie Vestia in Den Haag krijgt hulp uit Brabant

Bouwvakkers aan het werk
Bouwvakkers aan het werk © ANP
DEN HAAG - Woningcorporatie Vestia in Den Haag krijgt financiële hulp uit Noordoost-Brabant. Woningcorporatie Mooiland uit het Brabantse Grave heeft een ontheffing gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de komende vijf jaar woningen en grond aan te kopen in Den Haag. Dat is goed nieuws voor huurders en woningzoekenden in Den Haag, zegt wethouder Martijn Balster (PvdA).
Eind vorig jaar werd bekend dat woningcorporatie Vestia nog altijd gebukt gaat onder financiële problemen. Bijna tien jaar na het derivatenschandaal blijkt Vestia, met duizenden woningen in Den Haag - alweer financiële steun nodig te hebben van andere woningcorporaties. In Den Haag heeft Vestia afspraken gemaakt met Mooiland.
'Vestia kan de verduurzamings- en nieuwbouwopgaven niet alleen aan', zegt Arjan Schakenbos, bestuurder van Vestia. 'De manier waarop Mooiland ons nu ondersteunt, is bijzonder. We zijn hier heel blij mee.' Wethouder Martijn Balster onderstreept dit. 'Dit betekent dat Vestia weer sneller kan investeren en perspectief kan bieden aan haar huurders, die niet langer de dupe mogen zijn van de financiële wurggreep waar Vestia zich in bevindt.'

Vermogen

De Brabantse woningcorporatie steekt vermogen dat het heeft opgebouwd met de verkoop van woningen dus in woningbouw in Den Haag. Want juist in Den Haag dreigt er te weinig geld te zijn om de komende jaren genoeg woningen te bouwen. 'In Den Haag is sprake van een groot financieel tekort om de opgaven op het gebied van de sociale huur in te vullen', zegt Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland. 'Daar dragen wij via deze weg graag ons steentje aan bij.'
Wethouder Balster is blij met de plannen van Mooiland die allereerst gericht zijn op het helpen van Vestia. Maar mogelijk kunnen in de toekomst ook andere Haagse corporaties ondersteuning krijgen. 'De Haagse woningcorporaties werken uit alle macht aan meer betaalbare woningen, goed onderhoud en verduurzaming. Maar de totale opgave is immens', zegt hij. 'Daarom is in het coalitieakkoord het voornemen opgenomen om corporaties van buiten de regio uit te nodigen in Den Haag te investeren. Ik ben ontzettend blij met de stap van Mooiland en met het feit dat we zo de broodnodige investeringen in betere en betaalbare woningen kunnen doen, die anders op termijn stil zouden komen te liggen.'