Moet groen wijken voor hockeyveld? Leidenaren mogen meebeslissen

Roomburgerpark Leiden
Roomburgerpark Leiden © Omroep West
LEIDEN - De gemeenteraad van Leiden besloot donderdagavond dat het referendum over het Leidse Roomburgerpark er komt. Er ligt een inrichtingsvoorstel voor het park van de raad, maar een kleine 6.000 Leidse bewoners zijn het niet eens met dat voorstel en verzamelden genoeg handtekeningen om een referendum te organiseren.
In het voorstel van de gemeente krijgt de hockeyclub een vierde kunstgrasveld. Hiertoe moet de speeltuin verhuizen en bomen gekapt. Dat groen wordt elders gecompenseerd. De referendumaanvragers vinden dat het groen teveel aangetast wordt en het hockeyveld te duur is. Ze willen dat het park blijft zoals het is.
De toekomst van het Roomburgerpark is een jarenlange discussie. Vele avonden in de raad en in de wijk kenden dit onderwerp. Uiteindelijk kwam de Leidse gemeenteraad met het 'Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerplan'. Volgens sommige Leidenaren zijn zij niet afdoende gehoord en vroegen het referendum aan. Er wordt in Leiden nu niet alleen gepraat over het wel of niet herinrichten van het park, maar ook leeft de vraag of je over zoiets wel een referendum moet houden.
Leidenaren over het referendum Roomburgerpark

Politici verdeeld over referendum

Niet alleen de Leidenaar denkt verschillend over het fenomeen referendum in deze, ook politici zijn verdeeld. Coalitiepartij D66 is uitgesproken voorstander, ondanks dat het referendum best wat geld kost. 'Democratie kost nou eenmaal geld', aldus Vahit Köroglu van D66. De organisatie van het referendum kost 130.000 euro. Daarnaast is er 100.000 euro beschikbaar voor voor- en tegenstanders om campagne te voeren. Burgemeester Lenferink heeft al gezegd dat dat laatste geld niet op hoeft. Per campagne initiatief is 5000 euro beschikbaar.
Vahit Köroglu van D'66 over het referendum Roomburgerpark
Oppositiepartij CDA staat daar anders in. Volgens deze partij is de Raad een gekozen instituut en zou dus bevoegd en in staat moeten zijn om namens de burger te besluiten. Joost Bleijie van het CDA: 'Ik zie het referendum meer als de uitwas van een failliete participatie. Kennelijk is er niet voldoende geluisterd.'
CDA'er Joost Bleijie is geen voorstander van het referendum

Mening laten horen

Leiden heeft er in een verleden voor gekozen dat burgers een referendum aan kunnen vragen voor lokale onderwerpen. Zo'n lokaal referendum is geen landelijk beleid. Joop van Holsteyn, Leids politicoloog en voorzitter van de Leidse referendumkamer, voegt een zeer neutrale visie toe aan deze discussie. 'Leiden heeft hier ooit voor gekozen, dus mogen burgers een referendum aanvragen om nog een keer hun mening te laten horen.'
Joop van Holsteyn, voorzitter referendumkamer, over het Roomburgerparkreferendum
Uiteindelijk is er met een ruime meerderheid besloten dat het referendum gehouden wordt. Het wordt tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen in maart gehouden.