Den Haag gaat doorgaand verkeer weren uit noordelijk deel centrum

DEN HAAG - Doorgaand verkeer wordt in de toekomst zoveel mogelijk geweerd uit het noordelijk deel van de Haagse binnenstad. De bedoeling is dat het meeste verkeer 'buitenom' wordt geleid via de Teldersweg, Koningskade en Raamweg of via de Vaillantlaan en Neherkade richting de Rotterdamsebaan. Dat staat in plannen van wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) die maandag zijn gepresenteerd. Volgens hem moeten die zorgen voor een betere 'leefbaarheid en verkeersveiligheid' in het gebied, onder meer omdat de luchtkwaliteit door de maatregelen verbetert.
De plannen moeten leiden tot een forse afname van het doorgaande verkeer in Centrum-Noord. Uit berekeningen blijkt dat er straks per etmaal vijftien procent minder auto's door de straten rijden en in de ochtendspits zelfs een kwart minder. De totale hoeveelheid verkeer zou met zeven procent afnemen. 'Al jarenlang staan Javastraat, Laan Copes van Cattenburg en Mauritskade heel hoog in de nationale lijstjes van straten met de grootste luchtvervuiling. Dat komt omdat er duizenden auto's van verderop in de stad er doorheen rijden en van de snelweg dwars door de woongebieden rijden,' aldus de wethouder.
De gemeente wil tal van maatregelen gaan nemen om daaraan een einde te maken. Daarom komt er voor een half jaar een proef met eenrichtingsverkeer op de Scheveningseveer en Mauritskade. Het gaat om een stuk van tweehonderd meter tussen het Noordeinde en de Parkstraat.

Verkeer mag nog maar 30 rijden

Daarnaast wordt het ontmoedigd om door de twee belangrijke andere verkeersaders die door het gebied lopen - de Laan Copes van Cattenburg en Javastraat – te rijden. Verder is het de bedoeling dat Centrum-Noord helemaal een dertig kilometergebied wordt. De gemeente wil dit gaan handhaven met camera's als dat van het Openbaar Ministerie mag. Als dat niet mogelijk blijkt, gaat de gemeente op zoek naar andere oplossingen.
De plannen komen uit de koker van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen bij het gebied. Ongeveer 25 belangenorganisaties hebben er de afgelopen drie jaar aan meegewerkt. Dit nadat de Haagse Stadspartij in 2018 een initiatiefvoorstel indiende om te komen tot een betere bereikbaarheid en luchtkwaliteit in dit deel van de stad. Van Asten: 'Die organisaties hebben zich echt waanzinnig ingezet om tot dit resultaat te komen. Echt hulde.'

Zeeheldenkwartier is tegen

De bewoners van het Zeeheldenkwartier konden zich uiteindelijk niet vinden in het plan. Bewonersorganisatie de Groene Eland keert zich er tegen. Die vreest dat het op de Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade leidt tot 'één groot verkeersinfarct', aldus de adviseur van het bestuur, Ludo Geukers. ‘Het wordt een grote chaos door stilstaand verkeer in onze wijk,’ zegt hij. Daarom zou de Groene Eland liever wachten met het invoeren van eventuele maatregelen tot duidelijk is wat de gevolgen van de coronacrisis is op het verkeer.
Van Asten en de andere organisaties denken dat de plannen wel veel voordelen bieden. Zij stellen dat er straks juist minder sprake is van stilstaand verkeer en dat daardoor de luchtkwaliteit beter wordt. Ook kunnen sommige straten straks mooi worden ingericht en is er meer plek voor groen.

Winkelgebieden beter met elkaar verbonden

Verder zouden de winkelgebieden Noordeinde en Prinsestraat beter met de Piet Heinstraat kunnen worden verbonden en de Denneweg beter met de Frederikstraat. Bovendien zouden fietsers - met name op de Scheveningseveer en Mauritskade beter af zijn.
Sommige van de plannen worden al tamelijk snel ingevoerd, andere de komende jaren. In totaal is daarvoor 10 miljoen euro beschikbaar.