Delftse wijk al jaren in maag met 'scholenschuif' en angst voor verdwijnen kinderboerderij

Destiny (9) wil niet dat de paarden plaats moeten maken voor een school
Destiny (9) wil niet dat de paarden plaats moeten maken voor een school © Robbert van Cleef
DELFT - Al jaren is de Delftse politiek bezig met de wijk Tanthof. De voorzieningen in de wijk zijn niet meer toereikend en nieuwe scholen zijn noodzakelijk. Het plan is dat er een grote school moet komen rondom de kinderboerderij in Tanthof. De kinderboerderij en de naastgelegen kindertuinen komen daardoor ernstig in het gedrang, vreest de buurt. Er ligt nog geen definitief gemeentelijk plan, maar toch voeren de bewoners al jaren fel verzet. Zaterdagmiddag was het de 9-jarige Destiny van den Berg die in actie kwam.
De schoolbesturen hebben in 2014 besloten om het aantal basisscholen terug te brengen van zes naar drie vanwege het teruglopende aantal leerlingen. Daarnaast hebben zij, samen met de gemeente, een voorkeur voor een nieuwe gezamenlijke centrale locatie in de wijk Tanthof. Er lagen twee opties op tafel: een scholencluster op de locatie Vietnampad of bij de plek van de kinderboerderij, de kindertuin en de waterspeeltuin. Een adviesbureau deed onderzoek en adviseerde de gemeente om voor beide locaties 'te verkleinen en te verzachten' door bijvoorbeeld een gymzaal op een andere plek in de wijk te plaatsen of om het aantal parkeerplekken terug te schroeven.
Het gemeentebestuur ziet bij het Vietnampad geen mogelijkheden te verkleinen. Dan zou de scholencluster te ver uitdijen en een gymzaal zou dan te ver van de school af komen te staan. Schoolpleinen op het dak of ondergronds bouwen, zijn niet haalbaar of wenselijk, zo stelt de gemeente. Ook zouden er extra verkeersveiligheidsrisico's kleven aan de locatie bij het Vietnampad. Blijft over: de locatie bij de kinderboerderij. Die locatie wil de gemeente verder onderzoeken, een definitieve keuze is daarbij nog niet gemaakt. Mocht de 'megaschool' op die plek komen, dan wil de gemeente de kinderboerderij en de kindertuinen juist combineren in de plannen. 'De kinderboerderij verdwijnt niet uit Tanthof', zegt verantwoordelijk wethouder Hatte van der Woude. 'Heel veel mensen denken dat dat wel zo is, maar wij willen de kinderboerderij daar houden.'

Bewoners in actie

De verzekering van de wethouder dat er nog geen besluit is genomen - 'we zijn nog niet eens halverwege', aldus wethouder Van der Woude - kon niet voorkomen dat bewoners van de Delftse wijk Tanthof zaterdag actie voerden. 'We vinden alleen dat zo'n groot scholencomplex niet op de plek van de kinderboerderij en kindertuin past. Daarom pleiten we voor betere alternatieven', aldus Geert van Poelgeest van de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof. Een groot deel van de bewoners dat tegen de plannen is, wil liever dat de huidige locaties van de scholen gebruikt worden voor een nieuw groot complex.
De 9-jarige Destiny van den Berg heeft cakejes gebakken om geld in te zamelen om zo de kinderboerderij te ondersteunen. Muzikant Mike Schelfhout voorzag de verkoopplek van de cakejes met muziek.
Bewoners Delftse wijk Tanthof komen in actie voor behoud kinderboerderij
'Een school naast een kinderboerderij en naast kindertuinen is juist een meerwaarde', stelt wethouder Van der Woude. 'De scholen willen zelfs in hun curriculum de kinderboerderij en tuinen betrekken. Ze willen een groene school zijn. Het raakt me dat er kinderen zijn die denken dat de kinderboerderij verdwijnt.' Volgens de wethouder kan het echter geen kwaad om geld in te zamelen voor de kinderboerderij, want die hebben het financieel gezien zwaar. 'Door aanloop te creëren rondom de kinderboerderij willen we deze juist toekomstbestendiger maken. Een school met zo'n duizend leerlingen kan daar aan bijdragen.'
Destiny van den Berg met haar moeder
Destiny van den Berg met haar moeder © Robbert van Cleef

Motie van wantrouwen

Het dossier liet ook de politiek niet ongemoeid. Opgezweept door gefrustreerde bewoners dienden oppositiepartijen SP en Onafhankelijk Delft eind januari een motie van wantrouwen in tegen twee wethouders: Hatte van der Woude (Onderwijs) en Karin Schrederhof (gebied Tanthof). 'De gemeente staart zich dood op één plan, vaart een eigen koers en negeert de kritiek van Delftenaren', onderbouwde SP-fractievoorzitter Boris Duijff de motie. 'Dat blijkt uit het compleet mislukte participatieproces.' Fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft, Jolanda Gaal: 'Er is wantrouwen naar ons bestuur, dat moeten we niet willen.' De partijen stellen dat bewoners niet goed zijn meegenomen in de plannen.
Stemmingmakerij, zo bestempelden de andere partijen in de gemeenteraad de motie van wantrouwen. Daarnaast stellen politici dat er ook veel bewoners zijn die zich wel in de plannen kunnen vinden en zich wel gehoord voelen. Beide wethouders erkenden dat niet alles foutloos is gegaan in het proces. 'We hebben onderschat wat deze ontwikkeling los zou maken in de wijk', gaf wethouder Van der Woude toe. 'Het participatieproces heeft hier niet altijd goed op aangesloten. De communicatie vanuit het college was ook niet altijd eenduidig. Het was wellicht voor bewoners niet altijd helder wat ze konden verwachten en wanneer. Dat betreuren wij.' Wel stelde de wethouder dat er 'talloze malen is gesproken met buurtbewoners, belanghebbenden en schoolbesturen'.

'Onderbuikgevoel niet voeden, maar feiten brengen'

De andere partijen riepen de SP en Onafhankelijk Delft op de motie in te trekken. 'Dit is populistische roeptoeter-politiek', stelde VVD-voorman Dimitri van Rijn die de resultaten van het onderzoek liever af wilde wachten. 'Dan kunnen we een integrale afweging maken, waarbij we alle belangen netjes afwegen.' D66-fractievoorzitter Christine Bel wees erop dat er nog geen besluiten zijn genomen, dus dat omwonenden nog niks hoeven te vrezen. 'We moeten het onderbuikgevoel niet voeden, we moeten mensen de feiten brengen: de resultaten van het onderzoek zijn er nog niet', zei Bel. Ook stelden partijen dat de mening van een aantal boze buurtbewoners niet de wil van de hele wijk representeren.
Studentenpartij STIP noemde de motie 'volledig onterecht', maar riep wel op tot een overzicht van hoe de buurt betrokken is geweest bij het onderzoek. Die toezegging deed de wethouder. Uiteindelijk trokken de twee oppositiepartijen de motie van wantrouwen in. 'We zien nu toch dat wethouders een andere toon aanslaan en hand in eigen boezem steken. Dat vinden wij positief.'

'We kunnen nooit iedereen tevreden stellen'

De raad moet zich nog buigen over de plannen in de Delftse wijk. 'We hebben binnenkort alle bouwstenen bij elkaar voor een integrale afweging door de raad: het hoogste orgaan in de stad', zei wethouder Van der Woude. De inzet van het stadsbestuur is in ieder geval 'een zo goed mogelijke uitkomst voor alle betrokkenen, die eer doet aan alle belangen in de wijk'.
Toch weet de wethouder ook dat uiteindelijk niet iedereen zal staan juichen om de plannen. 'Het is helaas onvermijdelijk dat we niet iedereen tevreden zullen stellen, maar het algemeen belang gaat voor deelbelangen. Men mag hier zeker teleurgesteld over zijn. Of het oneens zijn met het gekozen proces en de uitkomsten als die er zo meteen zijn.' Die bewoners krijgen na besluitvorming alsnog de mogelijkheid om hun stem te laten horen. 'Er komt nog een regulier participatietraject.'