Fraudeonderzoek naar verdwenen subsidies bij Haags banenproject

De Energieacademie geeft praktijklessen, foto ter illustratie
De Energieacademie geeft praktijklessen, foto ter illustratie © PXhere
DEN HAAG - De gemeente Den Haag neemt externe fraude-experts in de arm die gaan onderzoeken waar de 1,2 miljoen euro subsidie is gebleven die naar het mislukte werklozenproject de Energieacademie is gegaan. De financiële en juridische deskundigen van de gemeente zelf is het niet gelukt om te achterhalen waar het geld precies aan is besteed. De financiële huishouding van de Energieacademie is een rotzooitje en lijkt hier en daar schimmig te zijn. Ook blijkt er gerommeld met contracten.
Het was de bedoeling dat in twee jaar tijd 560 werkloze jongeren en bijstandsgerechtigden op de Energieacademie een vak zouden leren van praktijkopleiders en van daaruit door zouden stromen naar een baan. Hiervoor werd 1,2 miljoen euro subsidie gegeven. Maar een jaar na de opening is het geld op, zijn er verwijten van zelfverrijking van bestuurders, blijkt er meer dan begroot uitgeven aan huur en inrichtingskosten en zijn slechts zeventien jongeren doorgestroomd naar een baan. Ruzie en onkunde liggen ten grondslag aan de problemen, zo blijkt uit een reconstructie van Omroep West.
De Haagse gemeenteraad eiste een paar weken geleden dat alle feiten nu maar eens op tafel moeten komen. De gemeente heeft weliswaar na de eerste signalen dat er problemen waren ingegrepen en er is door de Raad van Toezicht van de Energieacademie een reorganisatie doorgevoerd, maar dit heeft niet geholpen. De raad wilde dat wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) tot in detail zou uitzoeken hoe het zo mis kon gaan bij het prestigieuze werklozenproject en wat de rol van de gemeente is geweest.

Veel onduidelijkheid

Van Alphen heeft daarom financiële informatie, contracten en andere relevante documenten bij de Energieacademie opgevraagd en de gemeentelijke financiële en juridische experts aan het werk gezet. Maar er is nog altijd veel onduidelijkheid. 'De stukken die we van de Energieacademie hebben ontvangen geven slechts voor een deel antwoord op alle vragen die door u zijn gesteld', schrijft Van Alphen aan de gemeenteraad. 'De informatie is nog onvolledig en niet eenduidig.'
Zo is onduidelijk hoe hoog de schulden zijn omdat een deel van de schulden niet is onderbouwd en is het niet helder hoe en door wie contracten zijn afgesloten en welke rol de gemeente daarbij had. Verder blijkt dat er meerdere contracten niet zijn ondertekend en dat er verschillende versies van dezelfde overeenkomsten zijn.

Onderhuurders

Opvallend is verder dat er contractafspraken zijn gemaakt terwijl de subsidie nog niet was toegekend en hebben praktijkopleiders die onderhuurder waren van de bedrijfsruimte van de Energieacademie om onduidelijke redenen over 2019 en 2020 geen huur hoeven af te dragen. Bovendien blijkt dat de contractafspraken met opleiders werden afgesloten op basis van beoogde inzet in plaats van resultaten.
Het is aanleiding voor wethouder Van Alphen om nader onderzoek in te stellen dat onder andere gericht is op mogelijke fraude. 'Het college gaat een onderzoek naar de Energieacademie instellen om antwoord te geven op de openstaande vragen', schrijft Van Alphen. 'Dit zal onder meer bestaan uit de inzet van forensisch accountants en onder andere kijken naar de verplichtingen die zijn aangegaan en de aanwending van ontvangen subsidiegelden. Ook het gemeentelijk handelen is onderdeel van het onderzoek.' Een forensisch accountant is binnen de accountancy gespecialiseerd in het opsporen van economische en financiële delicten.

Faillissement

Ondertussen is vorige week het faillissement aangevraagd voor de Energieacademie. Van Alphen benadrukt dat de gemeente geen partij is in deze zaak. 'Duidelijk mag zijn dat het faillissement een zaak is tussen de Energieacademie en de schuldeisers. De Energieacademie is een onafhankelijke en zelfstandige entiteit waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft. De gemeente kan niet garant staan voor de verplichtingen die vanuit de Energieacademie zijn aangegaan.'
Volgende week praat de gemeenteraad in een commissievergadering over de ontwikkelingen bij de Energieacademie.