Sneller hulp voor 'dieptrieste gevallen' in Den Haag via experiment

DEN HAAG - In de regio Haaglanden moeten mensen met veel problemen sneller geholpen worden. Daarvoor gaan de gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie (OM), GGZ en veel andere instanties intensief samenwerken. Nog voor de zomer moet een experiment starten waar tot 2024 in totaal twintig mensen geholpen worden.

'We zien vaak dat de hulp die nu wordt geboden aan deze groep niet werkt, omdat de problemen te complex zijn', zegt Bastiaan van der Hoeven. Hij is directeur Zorg bij GGZ-instelling Parnassia. 'Bijvoorbeeld omdat het lang duurt voordat mensen van hun schulden af zijn, of voordat er woonruimte geregeld is. En wij denken nu dat als je voor deze beperkte groep extra hard gaat lopen, het de maatschappij op den duur misschien wel veel oplevert.'

Hij doelt dan op - hopelijk - fors minder overlast, minder criminaliteit en mogelijk zelfs minder zorg op termijn. 'En tenslotte, en dat vinden wij als GGZ-instellingen het belangrijkste, dat de mensen zelf een betere kwaliteit van leven hebben.'

'Buikpijndossiers'

'Het zijn vaak dieptrieste individuele gevallen, maar ze zorgen voor veel overlast en criminaliteit in de stad', zegt de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal (VVD). Zij is samen met burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft voorzitter van het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid. Parbhudayal noemt het 'buikpijndossiers'.

Mensen die aan het experiment mee mogen doen hebben veel problemen. Dat heet een complexe zorgvraag. Het kan bijvoorbeeld gaan om een combinatie van verslaving, schulden en psychische problemen. Dat kan veel overlast geven. En vaak is er ook sprake van criminaliteit. Volgens Kavita Parbhudayal gaat het om enkele honderden mensen in de regio. Twintig van hen kunnen meedoen aan het experiment.

In de regio bestaat sinds 2013 het zogenoemde Zorg- en Veiligheidshuis, dat speciaal in het leven is geroepen om mensen met veel verschillende problemen te helpen. Met het experiment moet die zorg vooral eerder worden geboden. 'En dan kunnen we op die manier mensen weer perspectief en rust bieden, zodat daarna de zorg en de ondersteuning optimaal geregeld kan worden', aldus Parbhudayal.

Tussen wal en schip

De politie is vaak de eerste instantie die te maken krijgt met mensen die dringend hulp nodig hebben. 'Wij signaleren', zegt Sandra Burger, adviseur Zorg&Veiligheid bij de politie. Ook zij is betrokken bij het experiment. 'Het zijn de mensen die tussen wal en schip vallen', aldus Burger. 'Mensen die we steeds opnieuw tegenkomen, en waarvan de zorginstellingen enorme stapels dossiers hebben liggen maar die gewoon niet verder komen. We willen door dit experiment te starten nu gaan kijken hoe dat wel kan.'

Maar dan moeten mensen wel willen meewerken. En als er geen gedwongen hulpverleningstraject is, moet het dus vrijwillig. 'Er is ook nog een grijs gebied tussen gedwongen en vrijwillige zorg, maar iedereen die meewerkt moet wel op één lijn zitten. Dat is heel belangrijk', benadrukt Sandra Burger.

Op één lijn komen

En dat op één lijn komen is nog wel een dingetje. 'We moeten echt van alle partners mandaat krijgen', verduidelijkt Burgers. 'Als iemand dringend huisvesting nodig heeft, werkt het niet als hij eerst vijf jaar op een wachtlijst komt te staan. Dat moet dan ook snel geregeld worden, en dat is ingewikkeld in deze tijd.'

Van der Hoeven van Parnassia denkt dat het wel gaat lukken. 'We hebben elkaar in de ogen gekeken en gezegd dat we het gaan doen. En we hebben gezegd dat creatief gaan zijn en gaan proberen te drempels die er nu nog vaak zijn te beslechten. En dan kijken we in het experiment of het effect heeft.' De details van het experiment moeten de komende tijd nog worden uitgewerkt.

Meer over dit onderwerp:
DEN HAAG GGZ PARNASSIA
Deel dit artikel: