Komst Polenhotel in Maasdijk goedgekeurd door gemeenteraad

MAASDIJK - De Westlandse gemeenteraad heeft alsnog ingestemd met de komst van een hotel voor arbeidsmigranten vlakbij de McDonald's in Maasdijk. Dat hotel is onderdeel van de plannen van uitzendbureau NL Jobs. Het project moet onderdak bieden aan zo'n 250 arbeidsmigranten. De komst van een tweede Polenhotel in Maasdijk is al langer een heet hangijzer in Westland.
Een plan voor een hotel ligt al sinds 2018 op tafel. Toentertijd wilde ontwikkelaar Westbrick een hotel aan het Honderland in Maasdijk bouwen. Dat plan werd door de gemeenteraad afgekeurd, omdat het college in de verwachting was dat het hotel als logiesgebouw voor arbeidsmigranten gebruikt zou worden en niet voor 'gewone' hotelgasten. Om dat te voorkomen, moest het bestemmingsplan worden aangepast. De aanpassing zou echter pas rechtsgeldig worden, nadat het op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad Groot-Westland werd gepubliceerd.
Daar ging het mis. Om het bestemmingsplan aan te passen, werd een geheime gemeenteraadsvergadering ingelast. Nog voor die vergadering had plaatsgevonden, kreeg Groot-Westland op dinsdag al een tekst van de gemeente aangereikt waarin stond dat het besluit was genomen. Die tekst verscheen op woensdag in de digitale versie van Groot-Westland, één dag voordat het besluit officieel was genomen. Op dat moment greep uitzendbureau NL Jobs zijn kans. Het uitzendbureau diende die woensdag een aanvraag in voor een vergunning om een arbeidsmigrantenhotel voor 250 arbeidsmigranten te bouwen.

Polenhotel

De gemeenteraad heeft nu besloten om het verzoek van NL Jobs in te willigen. Westbrick had de originele aanvraag eerder al ingetrokken. Nadat het bestemmingsplan was aangepast, diende het bedrijf een nieuwe aanvraag in. Voor de plannen van Westbrick voelt de gemeente niks. De gemeente is van mening dat Westbrick geen open kaart speelt. Westbrick voelt zich door de gemeente benadeeld, en blijft volhouden dat de vergunning voor een 'gewoon' hotel is aangevraagd.
Het Polenhotel in Maasdijk | Foto WOS
Het Polenhotel in Maasdijk | Foto WOS
NL Jobs heeft al een ander Polenhotel aan het Honderdland in Maasdijk. Het nieuwe hotel bij de McDonald's zou het tweede worden. Volgens de gemeente is de druk op de huisvesting van arbeidsmigranten in de omgeving hoog. Daarnaast komt het pand buiten de kern van Maasdijk te liggen, en heeft de gemeente vertrouwen in de ervaring van NL Jobs. Dit alles heeft ertoe geleid dat de gemeente NL Jobs de bouwvergunning heeft toegekend.

Financiële gevolgen

Binnen de gemeenteraad leven veel bedenkingen over de komst van het tweede Polenhotel. Zo maken partijen LPF Westland en Westland Verstandig zich zorgen over de hoeveelheid arbeidsmigranten die naar Maasdijk komen om te werken. 'Van de bevolking van Maasdijk is straks 20 procent arbeidsmigrant', zegt John Witkamp namens de LPF. Daarnaast maakt GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer zich zorgen over de financiële gevolgen van het uitsluiten van Westbrick. Keizer vreest dat Westbrick met financiële claims zal komen.
Om de druk op huisvesting voor arbeidsmigranten te verlichten en omdat het hotel volgens de raad ver genoeg buiten het centrum van Maasdijk ligt, heeft de gemeenteraad nu ingestemd met de komst van een tweede arbeidsmigrantenhotel.

'Niet blij'

Een groep inwoners van Maasdijk, verenigd in de Maasdijkse Belangenvereniging, strijdt al jaren tegen de komst van het Polenhotel. De voorzitter is Laurens Noordam. Hij zegt dat de inwoners niet blij zijn.
'Er was sprake van spreiding over alle kernen in het Westland'