Miljoenen van Rijk moeten woningbouwtekort in regio terugdringen

Bouwvakkers aan het werk
Bouwvakkers aan het werk © ANP
REGIO - Meerdere gemeenten in de regio krijgen miljoenen van het Rijk voor het vlottrekken van moeizame bouwprojecten. Met dat bedrag kan de gemeente Zuidplas bijvoorbeeld de nieuwe woonwijk 'het Vijfde Dorp' verder ontwikkelen en voor Den Haag wordt het mogelijk dat er woningen komen op de plek van het voormalig ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van NOI. Ook kunnen in Den Haag vele honderden extra woningen worden gebouwd in Zuidwest.
In 2019 stelde het kabinet 1 miljard euro beschikbaar om de woningbouw in ons land een extra impuls te geven. Zo moeten er ten minste 65.000 woningen bij komen. Want het tekort aan huizen is flink: tot en met 2030 moeten er 845.000 worden gebouwd.
  • Zoetermeer krijgt 11,5 miljoen euro voor 4500 woningen
  • Zuidplas krijgt 14 miljoen euro voor 4260 woningen
  • Den Haag krijgt 17 miljoen euro voor 2357 woningen
  • Leiden krijgt 4 miljoen euro voor 700 woningen
  • Alphen aan den Rijn krijgt 5 miljoen euro voor 668 woningen
Deze woningbouwimpuls van het kabinet is vooral bedoeld om sneller, meer, en betaalbaarder te bouwen. Eind vorig jaar werd de eerst 290 miljoen toegezegd door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Daarvan kreeg Den Haag ruim 72 miljoen. Uit het tweede deel van de impuls krijgt de stad nog eens 17 miljoen. Wethouder Martijn Balster (Wonen) reageert verheugd. 'Dit is een flinke bijdrage. Hier hebben we ook hard voor gelobbyd want het gebrek aan betaalbare woningen is gigantisch', zegt hij.

Vierduizend woningen in Zuidplas

Voor de gemeente Zuidplas is het de eerste keer dat het zo'n bedrag krijgt. Deze bijdrage van 14 miljoen euro is bedoeld voor een versnelling van de bouw van vooral betaalbare woningen in het Middengebied, het gebied waar 'het Vijfde Dorp' moet verrijzen. Het project behelst zo'n vierduizend woningen, de plannen voor het gebied worden binnenkort verwacht.
'We zijn heel blij met deze financiële bijdrage van het ministerie', zegt wethouder in Zuidplas, Jan Hordijk. 'Het helpt ons enorm bij onze wens om in het Vijfde Dorp ook genoeg betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Op deze manier kunnen we alle inkomensgroepen een mooie woonplek bieden in het nieuwe dorp.'

Den Haag kan geld goed gebruiken

Volgens Balster kan Den Haag dat geld meer dan goed gebruiken. De woningbouwcorporaties die in Den Haag actief zijn, hebben niet veel geld. Daarnaast het is duur om betaalbare woningen te bouwen, zegt hij. Dit terwijl er wel veel projecten op stapel staan.
Het geld dat nu van het Rijk komt gaat naar drie projecten. De eerste is de bouw van twee woontorens op de plek waar nu nog het voormalig departement van Sociale Zaken staat, naast station Laan van NOI. Binnenkort worden hiervoor de plannen gepresenteerd. Maar de bedoeling is dat hier sociale en middeldure huur komt.

Huizen op plek brandweerkazerne

Dan is er het project op de plek van de voormalige brandweerkazerne aan de Assumburgweg in Moerwijk, direct naast het station. Hier moet 'een nieuwe entree' voor Zuidwest komen. Een honderd meter hoge woontoren met daar omheen iets lagere torens, variërend van veertig tot zeventig meter. Daarin plek voor 142 sociale woningen, 162 middeldure huizen en 204 in de vrije sector.
Helemaal achterin in Zuidwest, bij de Lozerlaan liggen de Venen. Daar staan woningen die tot de oudste en slechtste van Vestia behoren, aldus de wethouder. Het gebied wordt deels gesloopt, deels gerenoveerd. Ook komen er nieuwe woningen bij. De bedoeling is dat hier dan uiteindelijk 611 sociale woningen, 497 betaalbare koophuizen en 129 vrije sector woningen komen.

700 woningen in Leiden

Leiden ontvangt een bijdrage van het rijk van 4,05 miljoen euro voor woningbouw in het stationsgebied. 'We zijn echt heel trots', zegt wethouder Fleur Spijker tegen mediapartner Sleutelstad. 'Met onder andere deze bijdrage kunnen we de openbare ruimte aanpakken en bijvoorbeeld kabels en leidingen verleggen.'
Het geld is vooral bedoeld voor het gebied tussen de Morssingel en het huidige busplatform en omvat het Morssingelterrein en bijvoorbeeld de zogenoemde Trafolocatie. Er worden zo’n 700 woningen aan het gebied toegevoegd. Spijker: 'Een groot deel daarvan valt in het betaalbare segment.'

Financieel tekort in stationsgebied

Voor het stationsgebied is een financieel tekort omdat de kosten voor bijvoorbeeld de ambities op het gebied van duurzaamheid, de hoogwaardige inrichting van het openbaar gebied, het percentage sociale huur en de inbreng van vastgoed hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop van de bouwkavels. Met de cofinanciering van 4,05 miljoen euro van het Rijk, kan de gemeente dit tekort voor de helft dekken.
In september 2020 ontving Leiden ook al bijna 10 miljoen euro voor de ontwikkeling van het Werninkterrein en de Lammenschansstrip. Met de drie aanvragen gezamenlijk maakt de woningbouwimpuls-subsidie de versnelde bouw van bijna 3000 woningen in Leiden mogelijk.

Entree Zoetermeer krijgt 11,5 miljoen

De gemeente Zoetermeer ontvangt voor de ontwikkeling van het Entreegebied een bijdrage van 11,55 miljoen en gaat de meeste woningen in de regio bouwen.
Wethouder Marc Rosier: 'De bijdrage van het ministerie helpt ons het Entreegebied te ontwikkelen. Betaalbare woningen zijn daarbij een essentieel onderdeel. We zijn enorm blij met dit enorme bedrag.'

Ontwikkeling Rijnhaven-Oost in Alphen stap dichterbij

Gemeente Alphen aan den Rijn ontvangt 5 miljoen euro subsidie voor de transformatie van het project Havenfront in Rijnhaven-Oost. Eerder heeft provincie Zuid Holland aangegeven het project financieel te ondersteunen met 950.000 euro. De gemeente wil Rijnhaven-Oost transformeren naar een gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt en waarbij de haven weer van de stad wordt.
De Alphense wethouder Gerard van As is blij met de subsidie van het ministerie. 'Er is sprake van een toenemende druk op de woningmarkt. Met de bijdrage kunnen we de twee resterende milieubelemmeringen wegnemen en ontstaat er ruimte voor circa 2.000 woningen. Zonder de bijdrage zou de transformatie Van Rijnhaven-Oost beperkt blijven tot de ontwikkeling van circa 850 woningen.' Het project Havenfront omvat de bouw van circa 670 woningen. Daarnaast wordt het door het wegnemen van de milieubelemmeringen in de toekomst mogelijk circa 500 woningen te realiseren.

Regio komt nog wel tien miljard tekort

Al met al leiden de plannen tot 2800 woningen waarvan de bouw binnen drie jaar moet zijn gestart. Maar daarmee is de stad er nog niet, constateert wethouder Balster. Hij blijft bij het Rijk lobbyen voor meer geld, bijvoorbeeld uit de derde portie van de Woningbouwimpuls van het kabinet. Dat is volgens hem hard nodig. 'Onze regio komt tien miljard tekort voor woningbouw.'
Een échte oplossing voor het probleem zou zijn als de veelbesproken verhuurderheffing die de corporaties moeten betalen, wordt afgeschaft. 'Dan kunnen we echte stappen zetten. Met het bedrag dat we nu krijgen kunnen we op korte termijn vooruit, maar blijven de problemen op lange termijn.'