Trillingen door nieuwe bussen tergen ook bewoners in Kwintsheul: 'Ik voel het in bed'

KWINTSHEUL - Niet alleen in Monster, maar ook in Kwintsheul hebben inwoners meer last van trillingen sinds de nieuwe EBS-bussen zijn gaan rijden. 'Iedere bus die langsrijdt, voelen wij. Het huis kraakt, ik voel het in bed', vertelt een van de bewoonsters van de Kerkstraat.

De bewoners van deze straat voelen de trillingen vooral als de bus vanuit Wateringen richting Honselersdijk langsrijdt, andersom zijn er geen problemen. 'Het is begonnen sinds de nieuwe bussen zijn gaan rijden in september 2019', vertelt de bewoonster aan mediapartner WOS.

De Heulse diende vorig jaar een klacht in bij de gemeente, maar wacht nog altijd op een inhoudelijke reactie. In de tussentijd heeft een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan aan de iets verderop gelegen Heulweg, waar bewoners eveneens last hebben van trillingen. Chauffeurs hebben daar met oude én nieuwe bussen en met verschillende snelheden over de weg gereden.

Binnen de gestelde normen

De metingen van die test wijzen uit dat de trillingen in hevigheid langs de Heulweg zijn toegenomen met gemiddeld 4 procent. Bij drie woningen werden respectievelijk 10, 11 en 25 procent meer trillingen gemeten. Bij andere huizen bleven de trillingen gelijk of daalden zelfs iets. In twee gevallen zijn de trillingen na herstelwerkzaamheden aan het wegdek fors teruggebracht. Dat blijkt uit nieuwe metingen die zijn gedaan in september. Daarmee blijven de trillingen volgens de onderzoekers wel binnen de gestelde normen, voor zowel de kans op schade (die is minder dan 1 procent) als 'hinder voor personen'. Desondanks wordt opgemerkt dat de trillingen voor bewoners 'redelijk tot goed' voelbaar zijn.

Kim Duindam, een van de bewoners van de huizen aan de Heulweg waar de meetapparatuur is geplaatst, kreeg de resultaten onlangs onder ogen en sprak daarover met verkeerswethouder Pieter Varekamp. Het probleem is wat Duindam betreft nog niet verholpen. 'De gemeente doet wat zij kan, maar ik denk dat het blijft bij de maatregelen die nu zijn genomen', zegt ze. Zo is onder meer het asfalt doorgetrokken.

Hogere snelheid

Het rapport laat zien dat de trillingen toenemen bij een hogere snelheid. De Heulse hoopt dat de bussen langzamer gaan rijden. 'Mijn man is een keer met zijn auto tot de laatste halte achter een bus aan gereden en heeft de chauffeur toen vriendelijk gevraagd zijn snelheid aan te passen. Maar dat is één chauffeur.' Als de snelheid niet omlaag gaat, kan er toch schade aan de woning ontstaan. Duindam vreest dat haar huis daarmee minder waard wordt.

In de Kerkstraat zijn geen metingen verricht naar de trillingen. De bewoonster vraagt zich af of de kans op schade daadwerkelijk zo klein is als het onderzoeksbureau beweert. 'Het kraakt echt. Ik kan me niet voorstellen dat als het huis staat te kraken, dat niks doet met een woning.' Volgens haar zit er bij haar huis een onregelmatigheid in het wegdek. Als die wordt aangepakt, zou dat de trillingen in elk geval moeten verminderen.

Kleine onregelmatigheid

De gemeente Westland is bekend met dat probleem, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten. Er zou ook al contact over zijn geweest. 'Het betreft een onregelmatigheid in de overgang van asfalt naar straatwerk. Over ongeveer 1 meter lengte is daar het straatwerk langs deze naad licht verzakt (circa 0,5 tot 1 cm). Dergelijke kleine ongelijkheden zijn slecht te verhelpen, en doen juist vaak daarna meer kwaad dan goed. Daarom is deze kleine onregelmatigheid niet verholpen. Dit laat onverlet dat er wel trillingshinder wordt ervaren.'

Afgelopen vrijdag bracht de wethouder een bezoek aan Kwintsheul, waar hij sprak met bewoners. Er wordt voor zowel de Heulweg als de Kerkstraat gekeken of er nog aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. 'Dat wordt nu verder onderzocht en de uitkomsten worden teruggekoppeld aan de bewoners.'

Ruim binnen de normen

In het onderzoeksrapport is te zien dat ook metingen zijn verricht aan de Naaldwijkseweg in 's-Gravenzande. Uit deze metingen blijkt dat de bussen daar voor ongeveer 6 procent meer trillingen zorgden dan die de oude Connexxion-bussen opleverden. Daarmee vallen de trillingen ook hier ruim binnen de normen. De kans op schade aan woningen is volgens het rapport minimaal. Wel konden bewoners enige overlast ervaren. 'Gelet op het algehele trillingsbeeld, zullen de gemeten trillingen soms licht voelbaar zijn', zo is te lezen in het rapport.

Aan de Naaldwijkseweg zijn de problemen inmiddels opgelost. De busroute van lijn 32 is sinds 1 januari gewijzigd. EBS rijdt niet meer door de Naaldwijkseweg, maar via de Koningin Julianaweg. 'De bron van de overlast is daarmee verdwenen', schrijft de gemeente in een brief aan de bewoners.

LEES OOK: Kasten bonken tegen de muur door nieuwe bussen in Monster: 'Ik schrik elke nacht wakker'

Meer over dit onderwerp:
EBS RNN WOS TRILLINGEN OVERLAST
Deel dit artikel: