Den Haag blijft zich zorgen maken om Vestia: 'Hulp van het Rijk hard nodig'

De Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA). | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman
De Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA). | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman
DEN HAAG - Ook nadat Vestia is opgeknipt in drie delen, blijft de positie van die woningbouwcorporatie 'zwak'. Met als gevolg dat Vestia maar beperkt nieuwe huizen kan bouwen en de bestaande woningen niet kunnen worden verduurzaamd of gerenoveerd. Hulp van het Rijk is daarom hard nodig, aldus de Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen). 'Vestia blijft ondanks de maatregelen een ongezonde corporatie', zegt hij in een toelichting op een brief aan de raad over de laatste stand van zaken rond Vestia.
Vestia was ooit de grootste woningbouwcorporatie van Nederland. Maar door een complexe handel in derivaten, kwam het in 2012 in grote problemen. Andere woningbouwcorporaties boden steun. Maar een saneringsplan leidde tot 'betrekkelijk weinig herstel', signaleert Balster. In Zuidwest werden nog wel enkele nieuwe projecten voltooid. Daar bleef het echter bij. 'In veel opzichten hebben de volkshuisvestelijke taken sterk te lijden gehad onder de financiële positie.'
Omdat er ook geen uitzicht was op verbetering van de situatie, werd in januari van dit jaar een nieuw reddingsplan gemaakt. Dat zou een meer structurele oplossing moeten bieden, is het idee. Andere corporaties in Nederland nemen leningen over van Vestia. Ook werd Vestia gesplitst in drie onderdelen: Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer, zodat risico's kleiner zijn.

Huurders voorlopig nog niet beter af

Den Haag is blij met dat nieuwe plan, aldus Balster. Maar tegelijk zijn er zorgen. 'We moeten ook constateren dat de doorbraak de positie van Haagse Vestiahuurders op korte termijn niet merkbaar zal verbeteren.'
Er moet dus meer gebeuren, aldus de wethouder. Daarvoor kijkt hij vooral naar de landelijke overheid. Het Rijk zou kunnen bijdragen uit bijvoorbeeld de woningbouwimpuls, zoals afgelopen week al gebeurde. Ook gaat Den Haag zich samen met Rotterdam, Delft en Zoetermeer lobbyen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het ruimer toepassen van regels waarbij de overheid toch financiële hulp kan bieden. Nu is dat nog moeilijk vanwege de Europese regels voor staatssteun. 'Wij rekenen er op dat een volgend kabinet dit hoog op de agenda heeft staan', aldus de wethouder.

Hulp uit Brabant

Maar er zijn nog meer opties. Zo heeft het Rijk toestemming gegeven aan woningcorporatie Mooiland, uit Noordoost-Brabant om te investeren in Den Haag. De bedoeling is dat die vijf nieuwbouwprojecten van Vestia gaat overnemen. Daarnaast wil Mooiland geld steken in het verduurzamen van huizen van Vestia. 'Een mooie ontwikkeling die nieuwe kansen biedt', aldus Balster.