Duizenden nieuwe woningen moeten criminaliteit en verloedering tegengaan in Rijswijk

RIJSWIJK - De gemeente Rijswijk wil het havengebied rondom de Plaspoelpolder en het Havenkwartier transformeren van een verpauperde bedrijvenlocatie tot een aantrekkelijke plek om te wonen en werken. Momenteel staan er veel panden leeg en is er sprake van ondermijning en verloedering in dit gebied. De gemeente wil dit in de komende jaren tegengaan door woningen en kantoren te bouwen.
Het Havengebied in Rijswijk is een naoorlogs bedrijventerrein. Sindsdien is er vrij weinig gedaan in het gebied en veel van de oude kantoorpanden en loodsen staan er nog steeds. Het is in de loop der jaren verloederd en verpauperd waardoor er veel leegstand is ontstaan.
Door deze leegstand vinden er ondermijning en criminele activiteiten plaats. Zo zijn er onder andere gestolen goederen uit de Rotterdamse Haven gevonden in de Plaspoelpolder. De gemeente wil de komende jaren 2500 nieuwe woningen bouwen en oude kantoorpanden transformeren of slopen voor nieuwe woontorens.

Veel nieuwe woningen

Ondertussen zijn er ook al ontwikkelingen gaande in het Havenkwartier. Zo is er het complex 'Metamorfose'. Een opgeknapt kantorenpand waar bewoners hun eigen woning kunnen inrichten. Ook is de Nijverheidstraat aangepakt met nieuwe kantoorpanden en is dit nu één van de betere plekjes van het Havenkwartier geworden.
Ook moet er meer groen komen en zijn er zelfs plannen voor een jachthaven. Wethouder Armand van de Laar is erg blij met de nieuwe plannen en ontwikkelingen. 'Het is een prachtige plek en biedt veel perspectief voor fijn wonen en werken. Ook is het gebied een centraal gelegen verbindende factor in de stad. Daarom is het een prachtig besluit dat we dit gebied nu aan gaan pakken', aldus de wethouder.
Huidige situatie in het Havenkwartier
Huidige situatie in het Havenkwartier © Omroep West
Plannen voor het havenkwartier
Plannen voor het havenkwartier © Gemeente Rijswijk

Weerstand en zorgen

Naast dat er veel mensen blij zijn met de ontwikkelingen, is er ook een groep mensen die zorgen hebben bij het project. Zo is er het Havencollectief, een initiatief opgezet door Douwe Wielenga. Hij is bewoner van de naastgelegen Bomenbuurt. 'Wij zijn voor ontwikkeling van het gebied, maar maken ons zorgen over de grootte en de hoeveelheid woningen die er zullen komen. De gemeente wil hoge torens gaan bouwen die zullen zorgen voor horizonvervuiling, schaduwen en wind. Ook zal er door de enorme hoeveelheid woningen die erbij komen een permanent verkeersinfarct ontstaan.'
Wethouder Van de Laar begrijpt de zorgen van de bewoners en zegt dat de gemeente heeft onderzocht welke maatregelen er genomen moeten worden om de extra verkeersdrukte op te lossen. 'Er zullen intelligente verkeerssystemen komen waardoor de doorstroom van het verkeer verbetert.'
Voorbeeld van de plannen voor de hoogbouw in het havenkwartier
Voorbeeld van de plannen voor de hoogbouw in het havenkwartier © Gemeente Rijswijk

Lang project

Het plan is om snel te beginnen met de werkzaamheden. Sommige kantoren worden momenteel al omgebouwd tot nieuwe woningen. Ook gaat de gemeente het openbaar gebied op korte termijn opknappen. Wel zegt de wethouder dat het hele project veel tijd in beslag gaat nemen. 'Dit hele project gaat zeker tien jaar duren', besluit de wethouder.