Miljoenen voor Haagse sportclubs: 'Zo blijven ze overeind, ook ná corona'

© PXHere
DEN HAAG - Sportverenigingen in Den Haag hoeven van de gemeente de huur tot en met juni van dit jaar niet te betalen. De huren over de periode oktober tot en met december 2020 worden door het stadsbestuur kwijtgescholden. Bovendien krijgen de verenigingen geld om hun accommodaties te verduurzamen. Ook de culturele sector krijgt noodsteun.
In totaal gaat het om een bedrag van 3 miljoen euro voor het kwijtschelden van de huren en het niet in rekening brengen van de huur tot de zomer. Eerder werden ook al de huren kwijtgescholden van de periode maart tot en met augustus. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA): 'Hierdoor ontstaat de noodzakelijke financiële ruimte om andere lasten te kunnen betalen. De impact van de sluitingen en beperkte openstelling is erg groot voor onze sportverenigingen. Het is allemaal erg onzeker. Wij zijn er voor ze, zodat de verenigingen overeind blijven voor ná corona.'
Daarnaast krijgen sportclubs geld om hun accommodaties, sporthallen en zwembaden te verduurzamen. Het gaat om 7,5 miljoen euro waarvan 1,5 miljoen is bedoeld voor het verduurzamen van de accommodaties van sportverenigingen zelf en 6 miljoen voor het verduurzamen van sporthallen en zwembaden.

Gemis is groot

'Sport en bewegen is ongelofelijk belangrijk', zegt Bredemeijer. 'Het gemis is groot als dat niet kan. Sport is niet alleen leuk en gezond. In het verenigingsleven komt alles samen: normen en waarden, respect, discipline en samen spelen. Daar leer je lessen die je leven vormen. Met deze stappen bereiden we ons voor op het leven ná corona, als we weer samen kunnen zijn en samen kunnen sporten. Sportaccommodaties die helemaal up-to-date en duurzaam zijn, helpen daarbij.'
De gemeente zal ook de huur van culturele instellingen, kunstenaars en broedplaatsen voor zes maanden kwijtschelden. Hiervoor gebruikt het stadsbestuur het geld dat Den Haag van minister Ingrid van Engelshoven (D66) krijgt om de culturele sector te steunen. Het gaat in totaal om een bedrag van 8,35 miljoen euro

Culturele sector

Hiervan zet Den Haag 2,5 miljoen euro in voor het kwijtschelden van huren. Verder opent de gemeente een herstelfonds van twee miljoen euro, waarbij culturele instellingen compensatie kunnen aanvragen voor hun geleden financiële schade.
Daarnaast is er volgens de gemeente vanuit de culturele instellingen een grote behoefte aan het weer op gang krijgen van de sector en het ondersteunen van makers. Daarom stelt het stadsbestuur 0,8 miljoen euro beschikbaar voor plannen vanuit de culturele sector en creatieve industrie. Hiermee kunnen nieuwe projecten worden gestart, kunnen bestaande programma’s worden aangepast aan de maatregelen of kunnen instellingen experimenteren met nieuwe werkvormen en verdienmodellen.

Broodnodig

'Het budget dat minister Van Engelshoven beschikbaar heeft gesteld is broodnodig om de Haagse cultuursector door deze crisis heen te helpen', zegt wethouder Robert van Asten (D66). 'Zij gaat er uiteraard wel vanuit dat wij als gemeente de gelden ook daadwerkelijk direct voor cultuur zullen inzetten en omdat de nood in de culturele en creatieve sector hoog is en dat doen wij logischerwijs. Elke cent wordt geïnvesteerd in de sector. Via deze toewijzing kunnen wij op meerdere vlakken helpen.'