De bever krijgt 'alle ruimte' van de provincie, maar mag bij overstromingsgevaar worden gedood

Een bever
Een bever © PXhere
ZOETERMEER - In steeds meer plaatsen in Zuid-Holland duikt de bever op, zoals afgelopen week in Zoetermeer. Daardoor heeft de provincie een protocol laten opstellen over wat te doen, mochten de knaagdieren voor overlast zorgen. De strekking: het dier krijgt alle ruimte, maar voor de veiligheid kan het zijn dat bevers moeten worden verjaagd of verwijderd bij dijken of andere waterkeringen. In het uiterste geval mag de bever worden gedood.
De provincie Zuid-Holland zegt bovenal dat de bever alle ruimte om zich op een natuurlijke manier te verspreiden binnen Zuid-Holland. Zo is het dier waarschijnlijk ook in Zoetermeer terecht gekomen. 'Dit is een recreatiegebied vlakbij een grote stad en dan komt er zo'n bijzonder beest wonen', zei boswachter Lisa Wassenaar tegen Omroep West over de ontdekking van het dier in de stad.
Maar volgens de provincie zijn niet alle gebieden in Zuid-Holland geschikt voor het dier. Bevers maken grote en diepe gangenstelsels. Als ze dat in een dijk doen dan kan dat voor grote problemen zorgen zoals overstromingen.

Bever verjagen, burcht verwijderen

Daarom kan uit veiligheidsoverweging de bever op sommige plekken worden verjaagd of worden verwijderd. Dat zal bijvoorbeeld gelden voor beverburchten bij dijken of andere waterkeringen. Voor het verjagen en verwijderen heeft de provincie toestemming verleend aan de waterschappen. Zij moeten daarbij werken volgens het beverprotocol dat is afgestemd met de Zoogdierenvereniging.
Het gaat dan meestal om een enkele bever. De eerste stap voor de waterschappen is dat zij de bever verjagen, de burcht verwijderen en de schade herstellen. Ook kunnen ze de gang van de burcht zodanig afsluiten dat de bever er nog wel uit kan, maar niet meer erin.

Beverprotocol van de Zoogdierenvereniging

Maar, zegt de provincie, als het probleem echt groot is dan mogen ze in het uiterste geval de bever doden. Uiteraard mag dit alleen als dat noodzakelijk is en op een zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd zoals vastgelegd in het met de Zoogdierenvereniging afgestemde beverprotocol.