Conservatorium verhuist later dan gepland naar cultuurpaleis Amare

Impressie Amare
Impressie Amare © Zuiderstrandtheater / Amare
DEN HAAG - Het Koninklijk Conservatorium verhuist pas rond de jaarwisseling van dit jaar naar Amare in het centrum van Den Haag. Dat betekent dat een van de drie belangrijke gebruikers er nog niet in is gevestigd wanneer het nieuwe 223,3 miljoen kostende cultuurpaleis in september wordt geopend. Dat blijkt uit een brief van directeur Henk van der Meulen aan de studenten, docenten en medewerkers van het conservatorium.
Van der Meulen maakt daarin ook duidelijk dat de vermoedelijke opleverdatum van het complex nog later is dan gedacht: 1 juli van dit jaar. Daarom heeft het conservatorium de conclusie getrokken dat het niet lukt om bij de start van het komend collegejaar, na de zomer, les te gaan geven in het cultuurpaleis.
Volgens Van der Meulen moet er na de oplevering nog veel gebeuren. Geluidsstudio's moeten nog worden ingericht, de ict moet worden aangelegd, evenals allerlei technische installaties. Dat heeft als gevolg dat de 'noodzakelijke kwaliteit en continuïteit' niet kunnen worden gewaarborgd. 'Er moet voldoende tijd zijn om alle voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, voordat wij kunnen verhuizen en het onderwijs in al zijn facetten ongehinderd kan plaatsvinden,' aldus Van der Meulen in de brief.

Ook muziekbibliotheek nog niet naar Amare

Het conservatorium blijft daarom tot eind dit jaar in het huidige gebouw aan de Juliana van Stolberglaan. Hetzelfde geldt voor de bibliotheek van het conservatorium die samengaat met de muziekbibliotheek van de Bibliotheek Den Haag en die van het Nederlands Muziekinstituut.
Van der Meulen stelt in de brief het zelf ook jammer te vinden dat er vertraging optreedt. 'Het is natuurlijk spijtig dat de verhuizing naar dit prachtige gebouw, waar wij zo reikhalzend naar uitzien, nu wordt uitgesteld. Maar de verantwoordelijkheid ten aanzien van ons onderwijs weegt nu eenmaal het zwaarst.'

Precieze datum oplevering nog steeds niet bekend

De brief van Van der Meulen kwam donderdag op een pikant moment naar buiten: tijdens een commissievergadering van de Haagse raad over de voortgang van de bouw van Amare. Daardoor moest wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) opheldering geven over een precieze datum waarop het gebouw wordt opgeleverd.
De bedoeling was aanvankelijk dat Amare per 4 januari van dit jaar zou worden opgeleverd. Daarna stelde de bouwer Cadanz mee dat het 3 mei zou worden. De gemeente heeft dat officieel nog niet geaccepteerd, aldus Mulder.
Toch deelde de bouwer vervolgens weer mede dat de oplevering nóg later zou zijn. Veel partijen in de raad wilden weten of de bouwer een boete wordt opgelegd, wat dan wel de opleverdatum wordt én of de andere instellingen straks op tijd kunnen verhuizen. De wethouder liet doorschemeren dat hij Cadanz inderdaad een boete wil opleggen. Maar in het openbaar wilde hij daar verder niet op ingaan.

Onduidelijkheid over gevolgen voor andere instellingen

De wethouder wilde tijdens het openbare deel van de vergadering geen precieze opleveringsdatum geven. Ook wilde hij niet beloven dat de andere instellingen zoals het Residentie Orkest en Nederlands Dans Theater wel op tijd in het gebouw kunnen. Daarover is hij nog in gesprek met de bouwer. 'We zijn echt nog aan het zoeken naar wat kan.' Verder is het nog onduidelijk of het feit dat het conservatorium later verhuist ook betekent dat de instelling dan geen huur hoeft te betalen aan de gemeente.
De zoveelste vertraging en de andere onduidelijkheden zorgen voor grote frustratie in de raad. 'Hoe kan de gemeente zo weinig grip hebben op dit grote bouwproject', vroeg Robert Barker van de Partij voor de Dieren zich af. En Lesley Arp van de SP: 'Weer komt een Amare-lijk uit de kast gerold.'

Irritatie over het stadsbalkon

Grote irritatie in de raad begint er ook te ontstaan over het zogeheten stadsbalkon tussen Amare en de nieuwe woontorens die aan de kant van de Schedeldoekshaven gaan verrijzen. In de eerste plannen zou dat een openbaar gebied worden waar de hele stad van zou kunnen genieten. Maar nu staat in de stukken steeds dat hierover nog een 'afweging' wordt gemaakt. Met andere worden: het zou kunnen dat de inwoners van de stad niet langs het gebouw kunnen gaan flaneren.
Vrijwel alle partijen maken zich daarover zorgen. Wethouder Mulder verklaarde dat diverse factoren een rol spelen. Zo is er de sociale veiligheid. 'Het zou wel eens een donker stukje kunnen worden: is het dan wel veilig?' Vandaar dat er ook een optie is om alleen bepaalde delen openbaar te maken of het balkon op sommige delen van de dag af te sluiten. Hij beloofde wel de raad op de hoogte te houden over een definitieve beslissing.

Amare verkopen wordt moeilijke zaak

Raadslid Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag presenteerde deze week een voorstel om Amare te verkopen aan een belegger, bijvoorbeeld een pensioenfonds. De inkomsten zouden dan ten gunste komen komen van bijvoorbeeld zorg, de bouw van nieuwe sporthallen of het oplossen van de coronaproblemen.
Dat idee werd door Peter Bos van de Haagse Stadspartij omschreven als 'een grap' en door Daniël Scheper van D66 als een 'proefballonnetje'. Maar Mulder gaf wel een serieuze reactie. Volgens hem heeft de Hart voor Den Haag voor een deel gelijk. 'Het hebben van vastgoed is geen doel op zichzelf. Maar dit is maatschappelijk vastgoed en is voor een belegger niet rendabel te maken.' Toch zei de wethouder: als Dubbelaar een belegger kan vinden die het onder dezelfde gunstige omstandigheden als de gemeente aan de gebruikers wil verhuren 'houden wij ons aanbevolen'.