Aanvraag voor 175 statushouders in Oegstgeest houdt gemoederen bezig

Hoefijzergebouw in Oegstgeest
Hoefijzergebouw in Oegstgeest © Nadorp Makelaars
OEGSTGEEST - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Divorce Housing hebben een aanvraag ingediend voor de opvang van statushouders en spoedzoekers in Oegstgeest. Dat plan zorgde meteen voor discussie, maar toch wordt het plan doorgezet door de twee instanties. Dat heeft het COA aan de gemeente laten weten, nadat er de afgelopen weken verschillende informatieavonden zijn georganiseerd. Binnenkort velt de gemeenteraad een oordeel over het plan, meldt mediapartner Sleutelstad.
Het gaat om de opvang van 175 statushouders en 80 spoedzoekers in het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis. Het plan daarvoor deed al snel veel stof opwaaien, onder meer bij de lokale VVD-fractie die de beschikbare ruimte liever alleen voor spoedzoekers zou gebruiken.
Daarbij gaat het om onder meer gescheiden mannen en vrouwen, studenten en ex-verslaafden en -criminelen. Ook een aantal omwonenden uitten hun zorgen over onder meer sociale veiligheid in de buurt.

Constante beveiliging

Tijdens de informatieavonden hielden het COA en Divorce Housing elkaar echter stevig vast door te benadrukken dat juist de combinatie van beide doelgroepen het beste van twee werelden zal opleveren.
Ook werd benadrukt dat er 24 uur per dag beveiliging rond zal lopen en dat de opvang de gemeente Oegstgeest geen geld zal kosten. Op dat laatste punt liet wederom de VVD van zich horen, de partij is bang dat verschillende ambtenaren op het gemeentehuis veel meer op hun bordje zullen krijgen als de opvang er komt.

College wacht oordeel raad af

In een brief aan de gemeenteraad schrijven burgemeester en wethouders naar aanleiding van de ingekomen vergunningsaanvraag dat ze het oordeel van de volksvertegenwoordigers zullen afwachten alvorens de aanvraag in behandeling te nemen.
De keuze die de fractie van het CDA gaat maken, zal naar verwachting de doorslag geven over het plan. Dat is ook te zien bij de inmiddels aangekondigde moties, waarin het CDA op drie punten gaat proberen om het plan van kaders te voorzien.

Alleen statushouders, geen asielzoekers

Zo wil de partij een toezegging dat er naast statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) niet ook asielzoekers naar Oegstgeest komen die nog geen verblijfsvergunning hebben. Het COA liet tijdens de eerste informatieavond namelijk weten ook 'evident kansrijke asielzoekers' op te willen vangen in het Hoefijzergebouw, maar dat ziet het CDA met het oog op 'ongelijke integratietrajecten' niet zitten.
In een tweede motie vraagt het CDA verder om een verkeersonderzoek en om extra inspanningen voor de verkeersveiligheid op de Endegeesterstraatweg. Samen met D66 is tot slot nog aan een motie gewerkt met de oproep om snel duidelijk te krijgen in welke gemeente statushouders uiteindelijk terecht komen.

Tijdelijk verblijf

Als de opvang er uiteindelijk komt, verblijven statushouders namelijk maar tijdelijk in de opvang, in afwachting van vaste woningen elders in de regio. Oegstgeest zelf moet in 2021 36 statushouders een plek geven. De opvang in het Hoefijzergebouw wordt aangevraagd voor de duur van vier jaar, mogelijk verlengd met nog één jaar. Daarna staat er nieuwbouw gepland op de locatie.
Op donderdag 22 april spreekt de gemeenteraad over de de vergunningsaanvraag. Een week later wordt er over het plan gestemd en zal blijken met welke intentie burgemeester en wethouders de vergunningsaanvraag in behandeling zullen nemen. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, kunnen tegenstanders nog bezwaar maken.