Fietsers weg uit de Grote Marktstraat? Dat kan, maar gaat ten koste van parkeerplekken

Fietsers en voetgangers in de Grote Marktstraat in Den Haag
Fietsers en voetgangers in de Grote Marktstraat in Den Haag © ANP
DEN HAAG - Een fietsverbod in de Grote Marktstraat in Den Haag komt dichterbij. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal een goede alternatieve fietsroute is. Maar om de weg veilig te krijgen, is het is noodzakelijk om daar 54 parkeerplaatsen op te heffen. Ook moet op de nieuwe fietsroute de mogelijkheid om te laden en lossen beperkt worden tot de ochtenduren.
Het fietsverkeer door de Grote Marktstraat vormt al jaren een probleem. Het is toegestaan om door de winkelstraat te fietsen, maar regelmatig ontstaan er gevaarlijke situaties. Voetgangers en fietsers zitten elkaar in de weg. Om die reden zijn bromfietsen al verboden in de Grote Marktstraat. Voor de fietsers zoekt de gemeente naar een oplossing, maar dat is nog niet zo makkelijk, omdat er geen goede en veilige alternatieve route is voor fietsers die het centrum willen doorkruisen.
Fietsverbod Haagse Grote Marktstraat stap dichterbij
Maar nu lijkt een oplossing dichterbij gekomen, alhoewel hiervoor flink wat aanpassingen nodig zijn. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat een fietsroute via de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal – de straten die parallel lopen aan de Grote Marktstraat - mogelijk is. Dat is nu nog een drukke straat waar auto's rijden en vrachtwagens komen om te laden en lossen.

Geen parkeerplekken in de buurt

Om die route veilig te maken, is het noodzakelijk om het parkeren op straat op te heffen, schrijft wethouder Robert van Asten (D66) in een brief aan de gemeenteraad. 'Het verwijderen van deze parkeervakken veroorzaakt hinder en ongemak voor de weggebruikers die hier nu parkeren', erkent Van Asten. 'Daarnaast heeft dit uiteraard invloed op de parkeerdruk van het gebied.' Daarmee bedoelt hij dat door het opheffen van deze parkeerplaatsen, automobilisten op zoek gaan naar parkeerplekken in de omgeving.
Maar het probleem is dat er in de omgeving nauwelijks parkeerruimte over is, zo laat onderzoek zien. Van Asten: 'Daaruit komt naar voren dat er op straat en binnen een loopafstand van 500 meter weinig reservecapaciteit voor parkeren is.'

Speciaal tarief in parkeergarages

Wel zijn er twee parkeergarages in de buurt waar nog plek is, maar de kosten hiervoor liggen veel hoger dan het parkeren op straat. 'Het college wil zich daarom inspannen om te komen tot een afspraak met Q-park over een speciaal tarief gedurende een overgangsperiode voor bezitters van een parkeervergunning in dit gebied', schrijft Van Asten. 'Wie daar geen gebruik van wil maken, zal zijn parkeervergunning kunnen behouden, maar zal dan verder moeten lopen naar een parkeerplaats op straat dan men nu gewend is. Daarnaast zal het college met Q-Park bespreken of het bezoekersparkeren aantrekkelijker gemaakt kan worden.'
Naast het opheffen van het straatparkeren en het inrichten van een fietsstraat, wil het college ook de trottoirs in de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal breder maken voor meer groen, bankjes en eventueel terrassen. Dat kan bewoners en ondernemers over de streep trekken om zich neer te leggen bij het verdwijnen van parkeerplekken, zegt de wethouder na gesprekken met bewoners. 'Er is dus vanuit de bewoners en ondernemers zeker interesse om het verblijfsklimaat te verbeteren onder de voorwaarde dat realistische alternatieven voor het straatparkeren beschikbaar komen.'

Venstertijden

Daarnaast wil Van Asten wat doen aan het laden en lossen. Dat is nu 24 uur per dag toegestaan. Dat moet worden teruggeschroefd naar alleen de ochtenduren. 'Een denkrichting voor het vermijden van conflicten tussen vrachtverkeer en fietsers is, om op de Gedempte Burgwal/Gedempte Gracht venstertijden voor laden en lossen in te voeren en tevens in de Grote Marktsraat het regime 'winkels open, fietsers lopen' toe te passen', schrijft Van Asten. 'Door deze twee maatregelen te combineren kunnen de fietsers vóór 11:30 uur nog wél door de Grote Marktstraat fietsen.' Na die tijd moeten fietsers dus via de Lutherse Burgwal, Gedempte Burgwal en Gedempte Gracht fietsen, waar dan geen laden en lossen meer is toegestaan.
Het parkeerterrein van de Bijenkorf is een andere uitdaging voor het stadsbestuur. De Bijenkorf is niet van plan het parkeerterrein te sluiten. Om te voorkomen dat er een wachtrij ontstaat als het parkeerterrein vol is, denkt het college aan het plaatsen van een stopverbodsbord. Hierop staat dat automobilisten verplicht moeten doorrijden als het parkeerterrein vol is.

Voorlopig ontwerp

De komende maanden gaat het college verder in gesprek met betrokkenen en belanghebbenden. Eind van dit jaar hoopt wethouder Van Asten een voorlopig ontwerp te hebben. Voor de herinrichting van de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal is 10 miljoen euro uitgetrokken.