Coronavirus: Kamer wil dat mensen onder de 60 voor AstraZeneca kunnen kiezen

AstraZeneca-vaccin
AstraZeneca-vaccin © Omroep West
REGIO - We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Kamer wil dat mensen onder de 60 voor AstraZeneca kunnen kiezen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat 60-minners kunnen kiezen om toch het AstraZeneca-vaccin te ontvangen, nadat later dit jaar alle 60-plussers de prik hebben gehad. Ook als er een ander vaccin is dat volgens de strategie van de overheid niet meer wordt ingezet, maar waar wel een voorraad van is, zouden mensen daar zelf voor moeten kunnen kiezen.
Een motie daartoe waar D66 en GroenLinks mee komen in het coronadebat, is al verzekerd van de steun van een meerderheid van de Kamer.

Ziekenhuisbaas Kuipers: aantal opgenomen patiënten stabiliseert

Het aantal coronapatiënten op intensive cares en verpleegafdelingen stabiliseert, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). 'Er is momenteel voldoende ic-capaciteit beschikbaar voor landelijke spreiding', zegt hij in een toelichting op cijfers over opgenomen patiënten. In totaal zijn nu 2477 patiënten met Covid-19 opgenomen, 22 minder dan woensdag.
Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten wel toe, met vijf tot 789. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 27 tot 1688. Dinsdag en woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten ook al, met in totaal 83.

Kabinet mikt op quarantaineplicht voor reizigers vanaf 15 mei

Het kabinet mikt erop de eerder aangekondigde quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een verhoogd risico op een coronabesmetting op 15 mei te laten ingaan. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS.
Het kabinet komt vrijdag met een wetsvoorstel, waar de Tweede én Eerste Kamer nog wel mee moeten instemmen. De definitieve ingangsdatum hangt af van die parlementaire goedkeuring. Eerder mikte het kabinet op invoering van een quarantaineplicht in de eerste helft van mei.

Dag na storing schiet aantal coronagevallen omhoog

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal fors gestegen, maar dat komt deels door een technische storing eerder in de week. Toen konden de GGD'en een onbekend aantal positieve tests niet melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De storing is verholpen en tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8797 vastgestelde besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 51.200 positieve tests gemeld. Dat komt neer op ruim 7300 nieuwe gevallen per dag, en dat is het hoogste gemiddelde in twee weken.

Fans ADO kunnen kaarten bestellen voor testwedstrijd

Vanaf vrijdagmiddag kunnen seizoenkaarthouders van ADO kaarten bestellen voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De wedstrijd op 25 april is onderdeel van de pilot van de overheid. In totaal zijn er 1700 fans welkom, ze moeten allemaal negatief getest zijn op corona.

Reguliere zorg verder teruggeschroefd wegens coronadrukte

De reguliere zorg is afgelopen week nog verder afgeschaald. Dat komt doordat er steeds meer coronapatiënten in ziekenhuizen liggen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de zogeheten kritiek planbare zorg minder vaak beschikbaar. Dit zijn ingrepen die binnen zes weken moeten gebeuren. Vorige week kon 79 procent van de ziekenhuizen zulke behandelingen op tijd leveren, nu is dat 69 procent.
Bovendien zijn er minder operatiekamers in gebruik. En de druk op de intensive cares wordt steeds groter, vooral in het midden van het land. Daar komt de kwaliteit van de zorg in gevaar, zo waarschuwt de NZa.

Tong Tong Fair heeft nieuwe datum

De organisatie van de Tong Tong Fair heeft een nieuwe datum bekend gemaakt. De 62ste editie zal van donderdag 2 t/m zondag 12 september plaatsvinden op het Malieveld in Den Haag.
De grootste Indische happening in de wereld gaat er anders uitzien en wordt ruimer opgezet. Hoe dat eruit zal zien maakt de organisatie later bekend.

'Jongeren die zich laten vaccineren, doen dat ook voor anderen'

Jongeren onder de dertig jaar lopen nauwelijks het risico om te overlijden aan Covid-19. Toch is het verstandig dat ook zij zich laten vaccineren wanneer ze aan de beurt komen, benadrukt voorzitter Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad.
Kullberg wees er echter op dat vaccinatie niet alleen is bedoeld om jezelf te beschermen. 'Je doet het ook om anderen niet te besmetten en om het virus het land, of de wereld, uit de helpen', benadrukte hij.

Kuipers heeft begrip voor uitstel Janssen-vaccinatie

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), heeft begrip voor het uitstellen van het inenten met het coronavaccin van Janssen, nu het bedrijf zelf zegt dat het vaccin beter nog niet gebruikt kan worden. Dinsdag zei Kuipers dat ziekenhuizen de vaccinatie van zorgpersoneel met Janssen het liefst wilden doorzetten, ondanks meldingen van bijwerkingen uit Amerika.
Een deel van de geleverde doses van Janssen zou direct naar zorgmedewerkers gaan die met coronapatiënten in contact komen. Eerder werden ic-artsen- en verpleegkundigen al ingeënt, nu was meer personeel dat met corona werkt aan de beurt. Het is volgens Kuipers even afwachten wat er gaat gebeuren, maar hij hoopt dat het zorgpersoneel 'zo snel mogelijk' alsnog een prik kan krijgen. 'Als dat niet met Janssen kan, dan moeten we overschakelen op een alternatief.'

RIVM: geen vrije keuze voor vaccins zolang er schaarste is

Voorlopig kan niemand zijn of haar eigen coronavaccin kiezen. Zolang er sprake is van schaarste in het aanbod, leidt een vrije keuze tot vertraging in de toediening. De schaarste zal zeker tot juni of juli duren, verwacht Jaap van Delden van het RIVM. De programmadirecteur voor vaccinaties gaf donderdag in de Tweede Kamer een toelichting op de vaccinatiestrategie.
Als iedereen een eigen vaccin zou mogen kiezen, wordt de strategie volgens Van Delden nog ingewikkelder, zodat het nog langer duurt voordat mensen zijn ingeënt. De PvdA wilde weten waarom mensen niet zelf mogen kiezen voor AstraZeneca als ze onder de zestig jaar zijn. Onder meer de Trombosestichting pleit ervoor om 60-minners zelf te laten beslissen of zij toch een AstraZeneca-prik willen.
Maar volgens Van Delden zijn alle vaccins van AstraZeneca zeker tot eind mei gewoon nodig voor mensen boven de zestig. Later zal weer een nieuw besluit volgen.

Alle vaccins AstraZeneca zijn tot eind mei nodig voor 60-plussers

Met de coronavaccins van AstraZeneca die Nederland de komende tijd geleverd krijgt, kunnen tot eind mei 60-plussers worden gevaccineerd. 'Het is niet zo dat ik er niets mee kan, ze blijven gewoon nodig', zegt Jaap van Delden, die bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de leiding heeft over de coronavaccinaties.
Het AstraZeneca-vaccin wordt uit voorzorg niet meer gegeven aan mensen onder de 60 jaar, vanwege uiterst zeldzame bijwerkingen. Mensen tussen de 60 en 65 jaar krijgen het nog wel. In hun leeftijdsgroep worden minder mensen getroffen door de bloedproblemen die zich soms voordoen én zij lopen veel meer risico op ernstige ziekte of overlijden door Covid-19. Mensen boven de 65 jaar krijgen in principe het Pfizer/BioNTech-vaccin aangeboden. Als doses van AstraZeneca over zijn, mogen huisartsen die eventueel ook aan 65-plussers aanbieden.
De vaccinatiebereidheid onder ouderen is er in elk geval. Nadat vrijdag was aangekondigd dat mensen die zijn geboren in of voor 1951 een afspraak konden maken voor vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech, werden in het weekend al 720.000 afspraken ingeboekt. De eerste en de tweede prik worden tegelijk in de agenda gezet.

Onderzoek coronavaccin via de huid

De Universiteit Leiden begint met een bijzonder onderzoek. Ze gaan namelijk kijken of coronavaccins ook via de huid toegediend kan worden. Nu krijg je de prik in de spier. Hoofdonderzoeker Anna Roukens legt bij West Wordt Wakker op Radio West uit, wat de voordelen van deze methode zijn. 'Met een injectie in de huid heb je een kleinere hoeveelheid vaccin nodig. Je bespaart éénvijfde vaccin.'
Een prik in de huid zetten is iets moeilijker, dan een prik in de spier, 'maar na tien keer prikken kan je dat wel', verzekert Roukens. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de mogelijke bijwerkingen die ontstaan na een injectie in de huid in plaats van via de spier. 'We hopen begin van de zomer het onderzoek te hebben afgerond', aldus Roukens.
Luister hier het hele gesprek:

Raad voor Cultuur: bijna 500 miljoen extra nodig voor de sector

Een investering in de culturele sector levert een belangrijke bijdrage aan het economische en maatschappelijk herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie van de culturele sector goed te benutten is jaarlijks 477 miljoen euro extra nodig. Dat concludeert de Raad voor Cultuur in een brief aan informateur Tjeenk Willink.
Dit geld is volgens de raad onder meer nodig voor regionale spreiding en verbreding van het aanbod in de culturele sector. Daarnaast is volgens de raad incidenteel 83 miljoen euro nodig voor onder meer digitalisering en het Nationaal Aankoopfonds voor het behoud van erfgoed.

'Een derde minder kilometers gereisd in 2020 door coronacrisis'

Nederlanders hebben vorig jaar door de coronacrisis een derde minder gereisd dan normaal. Volgens marktonderzoeker Multiscope werd in 2020 gemiddeld 9129 kilometer gereisd door Nederlanders. Normaal ligt dit gemiddelde op 13.650 kilometer per jaar.
Ook na corona blijft de auto het populairste vervoermiddel. Wel ziet Multiscope dat het openbaar vervoer reizigers terug gaat winnen. Dit aandeel zal naar verwachting stijgen met 3 procentpunt. Voor privéreizen ziet de marktonderzoeker nagenoeg dezelfde cijfers.

Opschalen ic-capaciteit tot 1550 bedden lukt niet

Het opschalen van de landelijke intensivecare-capaciteit naar 1550 bedden gaat waarschijnlijk niet lukken. Meerdere regio's zeggen hun aandeel niet te kunnen leveren, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs alle tien zorgregio's in Nederland. Het verder opschalen lukt niet omdat er een gebrek is aan personeel, dat ziek thuis zit door een coronabesmetting of oververmoeid is.
De ROAZ-regio's (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) West en Euregio gaat het niet lukken om het gevraagde aantal bedden te leveren. In het noorden en in Brabant gaat het opschalen om landelijk tot 1550 ic-bedden te komen 'waarschijnlijk niet volledig' lukken.
In de regio's Zwolle, Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) en Noord-West/AMC (Noord-Holland, en Flevoland) worden bedden gebruikt die eigenlijk bedoeld zijn voor calamiteiten zoals een groot verkeersongeval of een hevige brand. Die zogeheten BOSS-bedden (Beds Open for Safety and Support) moeten in principe altijd vrij zijn.

FNV en VNO-NCW roepen op tot een nationaal herstelplan

De leiders van vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW roepen in een gezamenlijke open brief aan het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer op tot een nationaal herstelplan. Dat plan moet in nauwe samenwerking met hen voor 1 juni dit jaar zijn opgesteld en voor de komende 2,5 jaar gelden. 'Alleen zo leggen we in afwachting van een nieuw kabinet, en gegeven de onzekere situatie, de basis voor echt herstel en doen we recht aan het breed gedeelde gevoel om met spoed te doen wat nu nodig is voor het land', staat in de brief.
In het herstelplan moet volgens FNV-voorzitter Tuur Elzinga en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in ieder geval staan dat de huidige coronasteunmaatregelen tot eind dit jaar doorlopen. Nu lopen die per 1 juli af en dat leidt in hun optiek tot veel onzekerheid bij werknemers en werkgevers. Een ander belangrijk punt dat ze graag opgenomen zien worden is het achterwege laten van belastingverhogingen. 'Dit was immers een belangrijke les van de laatste financiële crisis; herstel moet niet in de knop worden gebroken door lastenverzwaringen en bezuinigingen', schrijven ze.

Kabinet verdedigt stappenplan en vaccinstrategie in Tweede Kamer

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge debatteren donderdag met de Tweede Kamer over onder meer het voorgestelde 'openingsplan', waarmee Nederland uit de coronacrisis moet, en de vaccinatiestrategie. Zij treffen een kritische Kamer, waar net als in de samenleving de irritatie over de corona-aanpak groeit.
Dinsdag kondigden Rutte en De Jonge op een persconferentie over corona een nieuw stappenplan aan, waarin beschreven staat wanneer welke versoepelingen verwacht worden. Hoewel beiden erop hamerden dat alles afhankelijk is van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames, staan in het plan concrete data. Zo gaan bij de eerste stap, verwacht op 28 april, de terrassen weer open en op 11 mei zou er binnen weer gesport kunnen worden.
Eerder was er vanuit de Kamer juist kritiek op het hanteren van exacte data in stappenplannen, aangezien deze vaak achteraf aangepast moeten worden. Dat leidt alleen maar tot teleurstellingen, is de kritiek. Ook is de irritatie groot over keuzes omtrent vaccineren. Zo hekelen meerdere partijen dat mensen onder de 60 geen AstraZeneca-vaccin meer krijgen vanwege mogelijke zeldzame bijwerkingen.

Boze coronasneltesters voeren kort geding tegen Staat

De rechter in Amsterdam buigt zich donderdag over het kort geding van tientallen commerciële sneltestbedrijven tegen Stichting Open Nederland en de Staat. Die stichting zou Lead Healthcare onterecht hebben voorgetrokken om op kosten van de Nederlandse overheid honderdduizenden toegangstesten op het coronavirus uit te voeren voor testevenementen.
De coronasneltesters eisen onder meer dat de huidige aanbesteding wordt gestaakt en willen ook de kans krijgen de opdracht uit te voeren. Topman Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl, een van de boze ondernemingen, snapt niet waarom er is gekozen om maar één bedrijf de opdracht te geven de coronatests te laten uitvoeren.
Zelf heeft de Stichting Open Nederland aangegeven dat in de eerste fase juist bewust de samenwerking is gezocht met één grote marktpartij om het concept voor toegangstesten te ontwikkelen en in een soort proef uit te proberen. Dit zou gedaan zijn vanwege de "spoedeisendheid" van de behoefte aan testcapaciteit. Er zou een 'marktconforme' vergoeding tegenover staan. De stichting stelde verder op verschillende manieren verantwoording af te leggen aan de overheid.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.