Bijna tweehonderd Nederlanders overleden na coronavaccinatie, maar is er een verband?

Vaccinatie wordt gezet
Vaccinatie wordt gezet © ANP
REGIO - In Noordwijkerhout overleed maandag een man nadat hij was gevaccineerd tegen corona. Een verband tussen het overlijden en het vaccineren wordt nog onderzocht. Uit cijfers van bijwerkingencentrum Lareb blijkt dat tot 28 maart in totaal 189 mensen overleden (vlak) nadat ze een coronavaccinatie kregen. Een direct verband is niet aangetoond. In totaal zijn er volgens het Coronadashboard van de Rijksoverheid nu zo'n 3,1 miljoen vaccinaties gezet.
Volgens Lareb overleden 157 ouderen van 80 jaar of ouder, 28 mensen tussen de 65 en 79 jaar en 3 onder de 65 jaar. Van één is de precieze leeftijd niet bekend. Uit de cijfers blijkt dat 161 mensen overleden na een vaccinatie met Pfizer/BioNTech, veertien overleden na vaccinatie met Moderna, vier sterfgevallen werd gemeld na AstraZeneca. In tien gevallen is niet bekend wat mensen toegediend hadden gekregen.
Als een overlijden na een coronavaccinatie gemeld wordt, doet Lareb onderzoek. Er wordt informatie gevraagd over de persoon die is overleden, en over welke klachten deze persoon al had. Volgens het bijwerkingencentrum blijkt dan dat de meeste mensen vaak al een hoge leeftijd hadden en een broze gezondheid.

Pfizer vooral voor ouderen

De meeste mensen overleden na een vaccinatie met Pfizer, maar daarbij moet wel opgemerkt worden dat dit vaccin in Nederland vooral wordt gegeven aan ouderen. De meeste mensen die overleden vlak na een prik met Pfizer waren boven de 80. Er wordt altijd onderzocht of er een verband aangetoond kan worden tussen het overlijden en de vaccinatie. Het overlijden van de 77-jarige man in Noordwijkerhout wordt door het bijwerkingencentrum Lareb ook onderzocht, zegt directeur Agnes Kant.
Het Lareb ziet dat de meeste mensen die overleden na vaccinatie eerst bijwerkingen hadden van het vaccin. Maar die bijwerkingen zijn ook vaak te zien bij mensen die niet overlijden. Er is volgens het bureau geen patroon te ontdekken dat er op wijst dat mensen overlijden aan de heftigheid van de bijwerkingen. Maar, zegt de dienst, 'de bijwerkingen kunnen bij enkele kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand.'

Hoofdpijn, spierpijn en koorts

Op de site van Lareb staat: 'Om hier nog beter inzicht in te krijgen heeft Lareb meer informatie opgevraagd over de meldingen bij de melders. Daarna worden de meldingen nogmaals nader bekeken en geduid in overleg met externe medische specialisten.'
De meeste bijwerkingen die worden gemeld zijn: hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, rillingen, koorts, gewrichtspijn, misselijkheid en het vrij algemene 'je niet lekker voelen'. Vaak merken mensen ook dat de prikplek pijn doet, warm aanvoelt of dik wordt. Bij de meeste mensen zijn de klachten na een paar dagen over. Volgens Lareb zijn klachten toe te schrijven aan de werking van de vaccins, namelijk het stimuleren van de afweer tegen het coronavirus.

Allergische reactie

In uitzonderlijke gevallen kan het vaccin een extreme allergische reactie geven, dit wordt ook wel een anafylactische shock genoemd. Deze treedt meestal op binnen vier uur na de vaccinatie. Maar de eerste verschijnselen hiervan zijn doorgaans te zien na 15 tot 30 minuten. Het kan dan gaan om gezwollen ogen, of pijn in de mond. Daarom moet iedereen die gevaccineerd wordt, eerst een kwartier op de prikplek wachten.
In Nederland wordt nu ruim drie maanden gevaccineerd. In die maanden overleden 189 mensen. Ter vergelijking: in Nederland overlijden per dag gemiddeld 350 mensen die ouder zijn dan 65 jaar, waarvan 225 boven de 80.