Kinderen nog te vaak met de auto naar school

Zoë legt de beheersproef af
Zoë legt de beheersproef af
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Meer dan 550 leerlingen uit Leidschendam-Voorburg stappen deze week op de fiets voor hun verkeersexamen. Tegelijk met deze examens, trekt Veilig Verkeer Nederland aan de bel. Volgens de organisatie komen kinderen te vaak met de auto naar school, ook als ze uit de buurt komen. Dat zorgt voor drukte en onveiligheid bij scholen. De hoop is dat de leerlingen, ook dankzij hun fietsexamen, straks extra zin hebben om met de fiets te komen.
Medewerkers van Fietsexamen Nederland testen de fietsen van de eerste groep basisschoolkinderen. De remmen, lichten en reflectoren worden gecheckt. Met de goedgekeurde fietsen leggen de leerlingen een speciale route af. Eerst doen ze een zogenoemde beheersproef, een parcours om speciale vaardigheden zoals het over de schouder kijken en richting aangeven te testen.
Groep 7 van basisschool De Zonnewijzer is op dinsdag aan de beurt. In de ochtend verzamelen ze bij het Raadhuis, waar het verkeersexamen zal starten. De leerlingen hebben er zin in. Zoë: ‘We hebben de route met de juf getest. Ik denk dat ik er wel klaar voor ben.’ Jacky en haar vriendinnen praten elkaar moed in vlak voor de beheersproef begint. ‘Ik ben zenuwachtig. Ik ben bang dat als ik een fout maak, ik de route niet mag fietsen’, zegt ze. Jacky slalomt als een volleerde fietser langs de pionnen. Zij en al haar klasgenootjes mogen aan de route beginnen.
Drukte bij scholen door ouders die kinderen met de auto brengen

Met de auto naar school

In dezelfde week als de verkeersexamens start een landelijke campagne van Veilig Verkeer Nederland. Het doel is om ouders en kinderen bewust te maken van verkeersveiligheid. ‘Ruim zestig procent van de basisschoolleerlingen gaat af en toe met de auto naar school’, zegt woordvoerder Rob Stomphorst. 'Ook als zij uit de buurt komen, worden ze met de auto gebracht', vertelt hij. Volgens de organisatie zorgt dit voor onveiligheid bij scholen. 'Het is erg druk rondom de scholen. Dat maakt een fietsexamen extra belangrijk. De kinderen die wel met de fiets komen, hebben namelijk extra baat bij hun fietsvaardigheden', zegt Stomphorst.
Klasgenoot Hailey komt gemiddeld zo’n drie a vier keer per week met de auto. ‘Het is sneller en makkelijker. Het is ook druk bij ons in de ochtend, dus ik ga dan liever met de auto', vertelt ze. Veilig Verkeer Nederland hoopt dat kinderen en hun ouders vaker op de fiets stappen. ‘Dat zou een mooi resultaat zijn van de campagne. We geven praktische tips, bijvoorbeeld dat ouders vroeger op kunnen staan. Dat maakt het makkelijker voor ouders en kinderen om op de fiets te stappen', zegt Stomphorst.

Je kan het

Zoë en Jacky zijn inmiddels terug bij het Raadhuis. De opluchting valt van hun gezichten af te lezen. ‘Ik zei steeds tegen mijzelf: ja kan het, je kan het,’ zegt Jacky. Op de vraag of de kinderen met een examen op zak ook vaker met de fiets naar school willen, wordt wisselend geantwoord. Zoë: 'Ik denk het wel.' Klasgenoot Hailey twijfelt. ‘Ik denk dat ik wel minder vaak met de auto zal gaan. Misschien nog maar één keer per week.’