Pleidooi gemeentes: vliegtuigen van en naar Schiphol voortaan over zee

REGIO - Een aantal gemeenten uit het Groene Hart pleit nadrukkelijk voor het verminderen van de hinder die Schiphol veroorzaakt bij hun inwoners. De oplossing ligt volgens de gemeenten in het verplaatsen van zoveel mogelijk vliegroutes, die zouden voortaan over zee moeten. Dat zou de hinder enorm doen afnemen en het biedt veel perspectief voor de woningbouwopgave in de Randstad, zo stellen onder andere gemeente Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Nieuwkoop.

De bestuurders van acht gemeenten in het Groene Hart reageren met de oproep op een plan dat ter inzage is gelegd. Daarin staat hoe de plannen met het luchtruim worden herzien. De bestuurders vrezen dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het belang van de inwoners van hun gemeenten daarbij over het hoofd ziet. Zij vragen haar om aandacht te hebben voor de hinder die Schiphol veroorzaakt bij bewoners van het Groene Hart.

'De landelijke overheid wil Schiphol laten groeien, waarbij de CO2-reductie om aandacht vraagt. Maar de hinder die Schiphol veroorzaakt, mag niet nog groter worden', schrijven de gemeentebestuurders die het probleem al vaker aan hebben gekaart bij de minister. 'De vliegroutes over het Groene Hart hebben effect op de gezondheid van de inwoners, op de woningbouwopgave en op de natuurgebieden. Geluidhinder en luchtvervuiling kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten.' Ook de bewoners van de omliggende gemeenten zelf lieten eerder al van zich horen.

Nieuwbouw niet te realiseren door geluidshinder

In de oproep waarschuwen de gemeenten dat de noodzakelijke nieuwbouw in de Randstad bijna nergens meer te realiseren is door de toenemende geluidshinder en de aantasting van de leefbaarheid door het vliegverkeer. 'Het Groene Hart vraagt daarom nadrukkelijk om afstemming tussen de verantwoordelijke ministeries op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw en luchtvaart.'

De Groene Hart-gemeenten vinden ook dat er bij de keuze van vliegroutes rekening gehouden moet worden met natuurgebieden en stiltegebieden. 'Nu alle sectoren in Nederland zich aan de stikstofnormen moeten aanpassen, geldt dit zeker ook voor de luchtvaart.'

Onderzoeken van aanvliegroutes over zee

'Het gaat niet alleen om groei van Schiphol en CO2-reductie, maar ook om gezondheid, woningbouw en natuurbeleid', zegt wethouder Jan Leendert van den Heuvel van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 'Als het luchtverkeer over zee komt aanvliegen en vertrekt, scheelt dat heel veel hinder voor de mensen op het land. Het Groene Hart stelt voor om de energie te steken in het onderzoeken van deze optie.'

LEES OOK: Meer treinen in 2022 en 'kaartje mag niet duurder worden'

Meer over dit onderwerp:
SCHIPHOL VLIEGROUTES
Deel dit artikel: