Wrevel binnen Haagse coalitie over integratienota

Bert van Alphen (GroenLinks), wethouder Sociale zaken en Werk, gemeente Den Haag
Bert van Alphen (GroenLinks), wethouder Sociale zaken en Werk, gemeente Den Haag © ANP
DEN HAAG - Een beleidsnota over integratie in de stad heeft geleid tot wrevel binnen de Haagse coalitie. Of beter gezegd: de aanpassingen aan deze nota. Collegepartij VVD vond dat in het plan van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) een aantal essentiële punten ontbraken en maakte een aangepast voorstel, uiteindelijk met goedkeuring van de wethouder. Maar de aanpassingen wekten de irritatie van coalitiegenoot PvdA en ook GroenLinks was niet erg enthousiast. Desondanks kreeg het VVD-voorstel donderdag brede steun.
De beleidsnota 'Bouwen aan een verbonden stad' is een visie op de multiculturele stad en schetst een aantal uitgangspunten die - zoals wethouder Van Alphen het beschrijft - 'ons op weg helpen naar een verbonden stad'.
In de nota gaat het onder andere om de ruimte die er moet zijn voor een eigen identiteit, het vieren van gedeelde waarden en de eigen verantwoordelijkheid en het initiatief van Hagenaars bij het zoeken naar verbinding.

Lijnrecht tegenover elkaar

Maar volgens de VVD ontbraken er belangrijke punten in de nota. Daarom wijzigde de partij teksten, voegde alinea's toe en goot de aanpassingen in het amendement 'Verduidelijking voor de stad'. De voorgestelde wijzigingen leidden tot een crisissfeer binnen de coalitie, waarbij de PvdA lijnrecht tegenover de VVD kwam te staan.
Ook GroenLinks moest tijdens een extra schorsing tijdens de raadsvergadering worden overtuigd. Na het veranderen van een aantal punten in het amendement ging ook deze partij door de pomp, zij het schoorvoetend.

Democratische rechtstaat

'De nota van het college gaat over gedeelde waarden, maar het begrip normen komt er niet in voor', zei VVD-raadslid Jan Pronk. 'Terwijl voor ons het onderstrepen van kernnormen en kernwaarden belangrijke uitgangspunten zijn om iedereen zijn eigen identiteit te kunnen laten beleven, maar dan wel binnen de grenzen van de democratische rechtstaat.'
'En door te benoemen wat deze normen en waarden zijn, kunnen we een vrije, open en tolerante samenleving zijn en blijven', vervolgt Pronk. 'In de nota wordt niet duidelijk gemaakt wat we van iedereen in Den Haag verwachten.'

'Integreren is een werkwoord'

Coalitiegenoten D66 en CDA waren het daarmee eens en steunden het VVD-amendement. 'Integreren is een werkwoord', zei Kavish Partiman van het CDA. 'Je moet je best doen om de taal en de normen en waarden van een land je eigen maken. Maar in de nota worden de al bestaande normen bijna niet genoemd. Terwijl dat een cruciale voorwaarde is voor de integratie.'
Ook oppositiepartijen Hart voor Den Haag, PVV en de ChristenUnie/SGP stemden voor het VVD-voorstel. Pronk: 'Mijn streven is geweest om links en rechts te overbruggen. Om een voorstel te maken waar we ons samen in vinden. Ik ben er trots op dat dit gelukt is.'

'Poging om links en rechts te verbinden'

Opvallend genoeg steunde wethouder Van Alphen de VVD’er daarin. 'De nota is aangescherpt door de VVD', reageerde hij. 'Ik vind de aanpassingen geen afzwakking, maar juist een aanscherping ervan en het is een poging om links en rechts te verbinden.'
Zijn partijgenoot, GroenLinks-raadslid Serpil Ates, was minder enthousiast. 'In mijn hart had ik het liever anders gezien, maar we moeten elkaar en de stad een kans geven om een nieuwe stap zetten', zei ze. 'Helaas staan we niet altijd op één lijn, maar moeten we een stap zetten om op één lijn te komen. Dit kan een fundament zijn om verder te bouwen. En als je tot een compromis wilt komen zodat iets beter wordt, dan moet je ook pijnpunten accepteren.'

PvdA stemt tegen aanpassingen

Coalitiegenoot PvdA ging niet mee in deze redenering en stemde tegen. 'Wij vonden de nota van het college goed, totdat het VVD-voorstel om de hoek kwam', zei PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai. 'Normen en waarden moet je niet opleggen door elkaar de les te lezen, maar door de dialoog op te zoeken. De stad zijn we samen. Dat stond mooi in de nota maar door de aanpassingen wordt dit nu onderuit gehaald. Maar voor de PvdA is dit niet onderhandelbaar.'
Ook vanuit de linkse oppositie klonk kritiek. Nida vond dat GroenLinks een verkeerd signaal afgeeft door de aanpassingen te steunen. 'Het VVD-voorstel zit vol met allemaal mitsen en maren: je mag jezelf zijn, maar dan mag je dit niet en moet je dat wel', zei Nida-fractievoorzitter Adeel Mahmood. En volgens Fatima Faid van de Haagse Stadspartij is de nota 'compleet ongeloofwaardig' geworden door het aannemen van het VVD-voorstel. Tahsin Çetinkaya van de Islam Democraten is teleurgesteld. 'Het hele voorstel van het college is kaalgeplukt', zei hij.

Aangenomen

Uiteindelijk kreeg het amendement van de VVD een meerderheid van 32 voor en 10 stemmen tegen. De nota van het college werd met 24 stemmen voor en 18 tegen ook aangenomen. Coalitiepartij PvdA stemde niet alleen tegen het VVD-voorstel, maar ook tegen de nota van het college.