Petra begeleidt uit huis geplaatste jeugd naar zelfstandigheid, 'maar een woning is niet te vinden'

LEIDSCHENDAM - Petra van Bohemen uit Leidschendam-Noord is gezinsouder. Ze biedt uit huis geplaatste kinderen een nieuw thuis en begeleidt hen uiteindelijk naar een zelfstandig leven. Dat laatste wordt door de woningnood steeds lastiger. 'In onze wijk vinden jongeren nauwelijks nog een woning.'

Petra heeft twee maisonnettewoningen die samen gezinshuis De Prinsenhof vormen, vernoemd naar haar geliefde woonwijk in Leidschendam. Een plek waar veel huishouders – zeker in coronatijd – kampen met sociaalmaatschappelijke problemen. Met haar man woont Petra in het 'hoofdappartement', waar ook vier uit huis geplaatste jongeren wonen. In hun aanleunwoning wonen er nog eens drie.

Het doel is om deze jongeren te begeleiden naar een zelfstandig leven. Daar hoort ook het op kamers gaan bij. 'Belangrijk is dat deze jongeren in onze buurt kunnen blijven wonen, zodat we een oogje in het zeil kunnen houden', vertelt Petra. 'Vaak hebben deze jongeren buiten het gezinshuis nauwelijks een netwerk. Het gezinshuis biedt hen een sociaal en emotioneel vangnet. Je wilt er alles aan doen om ze te kunnen blijven ondersteunen.'

Hunkeren naar zelfstandigheid

Het in de buurt wonen, wordt steeds lastiger. 'Ik hoor het ook van buurtgenoten van wie de kinderen graag op kamers willen. Er komt gewoon niks vrij. Jongeren hunkeren naar zelfstandigheid. Ook die van ons', zegt ze. Petra probeert creatief te zijn. 'Onze jongeren wonen nu met zijn drieën in onze aanleunwoning, andere plekken in de wijk zijn er gewoon niet.'

'Het zorgt vaak voor spanningen thuis als jongeren die nog bij hun ouders wonen, geen eigen woonruimte kunnen vinden. Juist in onze wijk – waar de inkomens lager zijn dan gemiddeld en veel mensen afhankelijk zijn van hulp van buitenaf – is het belangrijk dat jongeren in hun vertrouwde buurt kunnen wonen.'

'Juist in onze wijk – waar de inkomens lager zijn dan gemiddeld en veel mensen afhankelijk zijn van hulp van buitenaf – is het belangrijk dat jongeren in hun vertrouwde buurt kunnen wonen.'

In Petra's wijk De Prinsenhof zijn buurtgenoten hecht met elkaar, weet ook betrokken Leidschendammer Lieke Muller, die in de aangrenzende wijk De Heuvel woont. Ze zit in het buurtpreventieteam en weet daardoor veel van wat er in Leidschendam-Noord speelt. 'Ondanks de sociaal-maatschappelijke problemen is er in onze wijken veel saamhorigheid. Mensen helpen elkaar graag', vertelt ze.

Ook Lieke merkt steeds meer frustratie bij bewoners in Leidschendam-Noord. 'De saamhorigheid komt onder druk te staan, doordat steeds meer bewoners gedwongen worden om naar plekken buiten de wijk te verhuizen, terwijl de weinige woonruimte die hier vrijkomt, naar mensen gaat die van buiten deze gemeente komen. Natuurlijk hebben zij ook recht op een woning, maar het is moeilijk om te zien dat dat soms ten koste gaat van bewoners die hier al hun hele leven wonen en wat goedkopers zoeken', vertelt Muller. 'Ook hun kinderen lukt het vaak niet om in hun eigen wijk te blijven wonen.'

Petra neemt het op voor de jongeren in haar wijk | Foto: Omroep West

Denken in oplossingen

Petra en Lieke vragen aandacht voor de woonproblemen door contact te zoeken met de gemeente. Lieke: 'We hopen het onderwerp op de agenda te krijgen bij bijvoorbeeld thema-avonden over de woonproblemen op lokaal niveau. Hopelijk kijkt de raad naar de samenstelling van onze wijk en naar de groeiende woonproblemen', zegt Lieke.

Petra zou graag zien dat er creatiever wordt nagedacht in deze woningcrisis. 'Wij laten onze jongeren ook met zijn drieën tegelijk op kamers gaan, net zoals dat in studentensteden als Leiden en Den Haag al gebeurt. Laat desnoods een paar kleine, betaalbare studiootjes bouwen waar jongeren hun eerste stap naar zelfstandigheid kunnen zetten. Mensen zouden vaker hun woningen moeten kunnen delen. Het kan nu niet anders, er is geen oplossing in zicht', zegt ze.

LEES OOK:

Deel dit artikel: