Probleem voor natuurgebied: wandelaars steeds vaker van normale paden af

Eén van de vele olifantenpaadjes in het Haagse duingebied
Eén van de vele olifantenpaadjes in het Haagse duingebied © Omroep West
DEN HAAG - Sinds de lockdown wordt het steeds drukker in de natuurgebieden. Wandelaars houden zich lang niet allemaal aan de voorgeschreven routes en officiële paden, maar kiezen steeds vaker zogenoemde 'olifantenpaadjes'. Dit zijn paden die zijn ontstaan doordat er vaak mensen overheen zijn gelopen. Dat is echter een probleem voor de natuur en de waterwinning, waarschuwt duinwachter in de Haagse duinen Gino Daamen.
'Het probleem is dat zo'n olifantenpad dwars door kwetsbare natuur gaat', legt Daamen uit. Vooral in het voorjaar is dat het geval. 'Het is nu broedseizoen, zo worden er veel reekalfjes geboren. We willen dat de natuur in deze periode zoveel mogelijk rust heeft, dus dan kunnen we geen mensen gebruiken die overal dwars doorheen lopen.'
Het probleem is: je ziet het verschil tussen een normaal wandelpad en een olifantenpaadje haast niet. 'Wij hebben ze ook gebruikt', bekent een wandelaar. 'Het ligt voor de hand op een gegeven moment. Want je denkt: het is weer eens wat nieuws, even afwijken van de normale paden. Wie weet is daar wel wat leuks te zien wat anders niet te zien is, dus ja: de mens wordt in de verleiding gebracht.'
Steeds meer olifantenpaadjes in duingebieden door coronarecreanten

Hekken en prikkelplanten

Olifantenpaadjes zijn van alle tijden. 'Maar het was altijd een acceptabel probleem', zegt de duinwachter. Dat is nu veranderd vanwege de toenemende drukte in de natuurgebieden. Dat heeft weer te maken met de coronamaatregelen. 'Voorheen lukte het om het probleem op te lossen, maar nu is het dweilen met de kraan open. We zien dat we er niet tegen aan kunnen werken, dus moeten we hardere maatregelen nemen.'
Dat pakket maatregelen bestaat uit het plaatsen van tijdelijke hekken, het plaatsen van bordjes met de tekst: verboden toegang en op sommige plekken worden prikkelplanten geplant. 'We planten dan duindoorns, een hele stekelige plant. Daarmee willen we voorkomen dat mensen het pad zien liggen en dat mensen er doorheen lopen vanwege de prikkels.'