Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Alphen aan den Rijn een lintje heeft gekregen en waarom

Lid in de Orde van Oranje-Nassa, man(l), vrouw(r)
Lid in de Orde van Oranje-Nassa, man(l), vrouw(r) © Kanselarij der Nederlandse Orde
ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn zijn 20 inwoners Koninklijk onderscheiden. Twintig van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Alphen aan den Rijn
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevr. B. Bastiaans, Alphen aan den Rijn

Mevrouw Bastiaans werkt twee dagdelen per week als vrijwilliger bij Oudshoorn en brengt (demente) bewoners naar activiteiten en haalt ze weer op. Ze gaat zingen met bewoners wat deze mensen veel plezier oplevert. Ze gaat met bewoners naar de tandarts, zorgt voor koffie en thee op de afdelingen en helpt medewerkers met opruimen.
Daarnaast springt mevrouw Bastiaans ook regelmatig bij op de zondagen om bewoners te helpen daar waar nodig is. Mevrouw Bastiaans gaat ook naar de begrafenissen van bewoners omdat het personeel daar niet altijd tijd voor heeft. Zij zet zich onbaatzuchtig en met hart en ziel in voor de bewoners in Oudshoorn en de samenleving. Dit is mede haar hoge leeftijd een bijzondere prestatie.
Mevrouw Bastiaans is sinds 2018 mantelzorger voor haar dochter omdat zij een experimentele behandelmethode heeft voor chronische clusterhoofdpijn. Dit had zulke desastreuze gevolgen voor de dochter dat zij er bijna aan onderdoor ging. Mevrouw Bastiaans is gedurende de gehele revalidatieperiode van haar dochter dagelijks op en neer gereisd om voor haar te zorgen en zaken als boodschappen, wassen, koken en schoonmaken uit handen te nemen. Tot op heden begeleidt mevrouw Bastiaans haar dochter nog steeds naar het ziekenhuis voor haar behandelingen.

Mevr. E.T.H. de Boer, Alphen aan den Rijn

Mevrouw De Boer is sinds 1978 bestuurslid en mede-oprichtster van de gymnastiekvereniging PAX te Hoofddorp. Nu één van de grootste verenigingen in Nederland met ongeveer 1800 leden.
Daarnaast is mevrouw De Boer sinds 1980 lid van de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie waar zij bekend staat als een gediplomeerd sport- en dansdocente. Van 1980 t/m 1983 is mevrouw De Boer dans- en gymnastiekdocente geweest bij Gymnastiekvereniging Wilskracht te Alphen aan den Rijn en van 1983 t/m 2018 dans- en gymnastiekdocente bij Gymnastiekvereniging Propatria te Zoetermeer.
Daarnaast is mevrouw De Boer vanaf 2005 dansjuf van Joyce, een vrouw met het syndroom van down. Mevrouw De Boer heeft niet alleen les gegeven aan Joyce maar heeft haar uitgedaagd tot wat ze als mens waard is.
Vanaf 2011 is mevrouw De Boer ook promotor bij Stichting Make-a-wish, voorheen de Doe een wens stichting. Doordat haar buurjongen ziek was en een laatste wens had heeft zij zich vanaf dat moment ingezet voor Make-a-wish. Ieder jaar loopt zij de Nijmeegse Vierdaagse om geld in te zamelen voor de stichting zodat zij nog meer wensen kunnen uitvoeren voor kinderen die ernstig ziek zijn.
Sinds 2015 is mevrouw De Boer bestuurder van Phemia Move. Phemia Move regelt beweeglessen voor ouderen die eenzaam zijn of in een moeilijke levensfase zitten zoals dementie, alzheimer of parkinson. Ook tijdens de coronacrisis heeft mevrouw De Boer ervoor gezorgd dat de ouderen konden blijven bewegen op gepaste afstand.

Mevr. E.E.M. Bogerd-Waasdorp, Koudekerk aan den Rijn

Mevrouw Bogerd is een vrouw die klaarstaat voor andere mensen en vooral voor ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ze is al jaren actief voor de Bazaarcommissie PKN te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Naast deze activiteiten is mevrouw Bogerd ook actief als bestuurslid in de functie van voorzitter.
Mevrouw Bogerd is zeer actief voor de Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk (SWOK), een stichting die zorgt voor diverse activiteiten voor ouderen. De maandelijkse bingomiddag en bingomarathon zijn twee zaken waar mevrouw Bogerd zich volledig voor inzet. Het kerstfeest en de dag van de ouderen regelt zij ook ieder jaar. Het Buitenhof is de grootste en oudste reisorganisatie voor mensen met een verstandelijke handicap in Nederland.
Mevrouw Bogerd begeleidt sinds 2007 geheel belangeloos reizen voor Het Buitenhof in Nederland. Zij zorgt ervoor dat tijdens deze reizen mensen het aan niets ontbreekt en regelt alles voor ze. Al meer dan 20 jaar zijn mevrouw Bogerd en mevrouw Boer buren en sinds 2014 verzorgt mevrouw Bogerd haar buurvrouw. De taken die zij doet zijn wassen, schoonmaken, eten verzorgen en boodschappen doen. Hierdoor kan de buurvrouw van mevrouw Bogerd nog heel lang thuis wonen. Mevrouw Bogerd is dan ook een enorme steun voor de buurvrouw.
Sinds 2000 is mevrouw Bogerd actief voor De Zonnebloem. Taken die zij al jaren verricht zijn organiseren van de bazaar, koffie schenken, bingomiddagen, coördinator voor vrijwilligers, organiseren dag van de ouderen. Vol overgave doet mevrouw Bogerd dit.

Dhr. P. Bregman, Benthuizen

De heer Bregman startte bij de vrijwilliger brandweer te Benthuizen, waar hij tot 1982 brandwacht eerste klas was. Maar ook vervulde hij vanaf 1977 tot 20 februari 2002 verschillende bestuursfuncties voor de Kiesvereniging SGP Alphen aan den Rijn. Van 1982-1992 was hij gemeenteraadslid in gemeente Benthuizen, later gemeente Rijnwoude.
Van 1980 tot 1983 was de decorandus lid van het schoolbestuur van de School met de Bijbel te Benthuizen. Van 1987 tot 1988 was hij lid van het schoolbestuur van Basisschool Speciaal Onderwijs De Wijngaard te Barendrecht. Voor de Eben-Haëzerschool te Boskoop was hij van 1997 tot 1999 lid van de technische commissie. Van 1982 tot 1985 zette de heer Bregman zich in als lid van de bouwcommissie voor de Gereformeerde Gemeente te Benthuizen.
Van 1985 tot 1995 was hij koster. Van 1995 tot 2017 was de hij lid van de kerkenraad. Vanaf 2006 is de heer Bregman lid van het bestuur, vanaf 2010 in de functie van voorzitter, voor de Stichting Terminale Thuiszorg Diákonos te Benthuizen.
Door zijn werkzaamheden voor Diákonos is hij nauw betrokken geraakt bij de oprichting van het nieuwe hospice Elim te Moerkapelle. Vanaf 2007 is de decorandus penningmeester van Stichting Christelijke Woonvoorziening Benthuizen (C.W.B.), een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten.
Voor de familieraad BenThuis is de heer Bregman vanaf 2012 actief als voorzitter van deze raad. BenThuis is een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking in Benthuizen van Philadelphia, waar 19 mensen onder 24-uurszorg wonen.

Mevr. W.H.M. van den Burg-de Groot, Alphen aan den Rijn

Mevrouw van den Burg-de Groot is sinds 1997 bestuurslid bij de Zonnebloem, afdeling Alphen aan den Rijn, Ridderveld. Later is zij ook bestuurslid activiteiten en secretaris geworden bij het regiobestuur Alphen aan den Rijn.

Dhr. W.H. Deurloo, Alphen aan den Rijn

De heer Deurloo is sinds 1973 actief bij de Voetbalvereniging SVARC te Alphen aan den Rijn en daar als een stille kracht vele verschillende functies uitoefent als vrijwilliger. Mede door zijn structurele en trouwe bijdrage is ARC een vereniging, die in Alphen aan den Rijn een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert aan de lokale gemeenschap.
De heer Deurloo is van 1974 t/m 1996 vrijwilliger geweest bij de Hervormde wijkgemeente Sionskerk te Alphen aan den Rijn. Hij reed wekelijks op zondag maar ook doordeweekse dagen naar bijeenkomsten van ouders en andere gemeenteleden. Nadat zijn moeder in 1996 is overleden, is de heer Deurloo hiermee gestopt.

Dhr. H.J. van Keulen, Alphen aan den Rijn

Sinds 1992 is de heer Van Keulen vrijwillig politieagent bij eenheid Den Haag. Na enige ervaring op straat te hebben opgedaan werkt hij nu samen met beroeps-agenten en is hij altijd en overal inzetbaar. Als waardering voor zijn inzet, kennis en kunde werd hij in 1999 bevorderd tot vrijwillig hoofdagent.
Hij heeft als taak surveillancediensten draaien als motorrijder, begeleiden van VIPS en leden van het Koninklijk Huis, regelen van verkeerscontroles, wijkzorg en regionale evenementen. De heer Van Keulen traint wekelijks jongeren vanaf 5 jaar en daarnaast ook senioren. Daarnaast is hij ook scheidsrechter en de drijvende kracht achter de sponsorcommissie.

Dhr. drs. J.I.R. Kindt, Zwammerdam

De heer Kindt is sinds 1990 vrijwilliger bij voetbalvereniging Zwammerdam en is voorzitter geweest tot 2011. De heer Kindt is samen met een aantal mensen de kartrekker/initiatiefnemer voor meer bouw van woningen voor de startende jeugd in Zwammerdam. Dit om de jeugd te helpen in Zwammerdam te blijven wonen maar ook om vergrijzing tegen te gaan.
De heer Kindt heeft nauw samengewerkt met wethouder Van Velzen van de gemeente Alphen aan den Rijn om Ipse de Bruggen te kunnen overtuigen om grond beschikbaar te stellen hiervoor. De heer Kindt is de grote inspirator in het hele traject tussen dorp en gemeente waar veel overleg in zit.

Dhr. M. van der Kolk, Alphen aan den Rijn

De heer Van der Kolk is actief sinds 1974 bij Voetbalvereniging ARC te Alphen aan den Rijn en heeft diverse functies zoals het rondbrengen van het clubblad, elftalleider, onderhoud en schoonmaak van het clubgebouw en de kleedkamers.
Daarnaast is de heer Van der Kolk actief geweest bij de Adventskerk te Alphen aan den Rijn met name in de autodienst om te zorgen dat mensen die zelf niet mobiel zijn toch naar de kerkdienst kunnen. Ook heeft hij als kerkbladgroepshoofd een coördinerende rol gespeeld in de verspreiding van het kerkblad.
Ook is de heer Van der Kolk actief geweest bij Tuinbouwvereniging Ridderspoor te Alphen aan den Rijn waar hij zijn steentje heeft bijgedragen aan het onderhoud van het verenigingsgebouw. Dit houdt in voorkomende timmerwerkzaamheden.

Dhr. C.A. van Leeuwen, Alphen aan den Rijn

De heer Van Leeuwen heeft de ARC gids en de ARC presentatiegids bezorgd. Ook heeft hij zitting genomen in de Toto/Lotto commissie. Andere werkzaamheden: onderhoudsklussen in de zomerperiode (onderhoud velden\kleedkamers, schilderen, werkploeg), kantinewerkzaamheden (achter de bar en in de keuken), ordehandhaver bij thuiswedstrijden van ARC 1 en Jeugdinterland wedstrijden KNVB beker.
Daarnaast is de heer Van Leeuwen mantelzorger voor zijn vrouw.

Mevr. C.M. Lourier-van Vliet, Hazerswoude-Dorp

Sinds 1976 is mevrouw Lourier-van Vliet al betrokken bij het vrouwenvoetbal en vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging Hazerswoude-Boys. Zij is de oprichters van het vrouwenvoetbal bij deze vereniging. Een opsomming van alle taken die mevrouw Lourier-van Vliet doet: trainster, leidster, coach, grensrechter, scheidsrechter, bar- en keukendiensten, schoonmaakcommissie en schoonmaken, oprichten en ondersteunen dames- en meisjesvoetbal, clubblad maken, evenementen ondersteunen en nog veel hand- en spandiensten. Mevrouw Lourier-van Vliet is in de periode 1990 t/m 2008 ongeveer 15 keer trainster geweest van verschillende teams van de scholen in Hazerswoude-Dorp.
Mevrouw Lourier- van Vliet is al jarenlang vrijwilliger bij zwembad De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp. Zij is gestart met het helpen tijdens activiteiten, de zeskamp, pannenkoekenfeest, zwemvierdaagse en de jaarlijkse opening van het zwemseizoen. Daarnaast heeft zij ook wekelijks in het winkeltje gestaan om eten en drinken te verkopen. Mevrouw Lourier-van Vliet is ook lid van de zwemcommissie, waar zij met meerdere vrijwilligers bij het bad komen zitten om toezicht te houden.
Mevrouw Lourier-van Vliet is sinds 2010 coördinator bij de hersenstichting voor Hazerswoude en omgeving. Mevrouw Lourier-van Vliet werd van 2015 t/m 2019 elk jaar gevraagd om verkeersregelaar te zijn tijdens de poldercross van Hazerswoude-Dorp. Hiervoor heeft zij zelfs een verkeersregelaar cursus moeten volgen.

Dhr. J.R.M. Lourier, Hazerswoude-Dorp

De heer Lourier is al meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger. In al deze jaren heeft hij vele functies bekleed. Hij is begonnen met het behalen van zijn scheidsrechtersdiploma en heeft vele wedstrijden gefloten.
Hij is jeugdleider geweest van verschillende teams. Daarna is hij begonnen met het begeleiden van het team van zijn vrouw. Dames 1 als grensrechter, leider, verzorger, chauffeur naar toernooien zowel in binnen als buitenland.
Hij heeft rond 1987 ook een aantal jaar in het bestuur gezeten en is betrokken geweest bij de organisatie van de polderloop en het klaverjassen. Ook heeft hij altijd geholpen met het klaarzetten van dingen voor verschillende activiteiten waaronder koninginnen/koningsdag, feesten enz. Ook is hij betrokken geweest bij het maken van de spellen/attributen voor deze dagen.
Hij is ook 40 jaar lang de contactpersoon geweest voor de alarmcentrale en werd hiervoor regelmatig uit zijn bed gebeld. Als dit gebeurde dan moest hij ook gaan kijken wat er aan de hand was. Eigenlijk best een gevaarlijke taak omdat hij van te voren niet wist wat hij daar aan zou treffen. Er is namelijk meerdere keren ingebroken.

Dhr. J. Te Riele, Alphen aan den Rijn

De heer Te Riele is sinds 1988 lid van Tennisvereniging TEAN waar hij van 1988 t/m 1998 ook lid evenementencommissie is geweest. Van 1990 t/m 1996 was de heer Te Riele secretaris en van 1996 t/m 1998 algemeen bestuurslid met de daarbij behorende werkzaamheden.
Daarnaast is de heer Te Riele oprichter geweest van het ING echtparen toernooi waar ieder jaar meer dan 75 echtparen kwamen voor een weekend vol tennis. Van 2017 tot nu is de heer Te Riele initiator en organisator programma bewegen voor ouderen, Tijd voor Vitaliteit.
De heer Te Riele is in 2006 lid geworden van Golfclub Zeegersloot te Alphen aan den Rijn en werd door de voorzitter van de Golfclub gevraagd of hij wilde gaan marshallen. De heer Te Riele werd al snel secretaris van de Marshalcommissie met werkzaamheden als schema’s maken voor de marshaldiensten, communiceren met de wedstrijdcommissies, scores invoeren en op de site zetten en de heer Te Riele werd secretaris van de WAC-commissie. WAC staat voor woensdagavond competitie.

Dhr. A. van Rijn, Alphen aan den Rijn

Sinds 1981 is de heer Van Rijn secretaris kerkenraad, ouderling overige taken, voorzitter commissie ouderenzorg en auteur eindejaarmusicals voor jongeren. De heer Van Rijn is als corrector begonnen met de hoofdstukken uit het Bijbelboek Numeri en zo heeft hij in de navolgende jaren ook meegewerkt aan alle daaropvolgende 11 commentaardelen van het Oude Testament. De laatste jaren heeft de heer Van Rijn tevens alle herziene hoofdstukken gecontroleerd.
De heer Van Rijn is in deze periode op vrijwillige basis als taaldocent actief geweest voor Stichting Hoop voor Vluchtelingen. Een behoorlijke uitdaging omdat het om een onverhoopt grote groep mensen ging die hieraan meedeed. De heer Van Rijn is op zoek gegaan naar geschikt lesmateriaal en stond vrijwel direct voor de klas van soms wel 80 tweede taal leerlingen.
Na zijn pensionering is de heer Van Rijn nieuwe uitdagingen niet uit de weg gegaan. Tweemaal per week ging hij naar Harderwijk om zich daar in te zetten voor Podium Apart, deze specifieke doelgroep gaf hem enorm veel voldoening. Door een faillissement bestaat Podium Apart niet meer en is dit opgegaan in een andere organisatie.

Mevr. S.S. Tjepkema, Alphen aan den Rijn

Mevrouw Tjepkema is als Directeur van de Stichting Driehoorne te Alphen aan den Rijn, de aanstuurder van de activiteitencommissie van de Stichting Driehoorne te Alphen aan den Rijn. Zij geeft aan wat er moet gebeuren, aan welke activiteiten er gedacht moet worden en hoe dit te organiseren.
Mevrouw Tjepkema heeft een goede sociale instelling en staat open voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Mevr. F.J. Verhamme-van Scheers, Boskoop

Elke 3 a 4 weken draait mevrouw Verhamme-van Scheers mee in het rooster van de Speel-o-theek om tijdens openingstijden speelgoed wat geleend is te controleren en speelgoed wat retour komt na te kijken. Daarnaast geeft mevrouw Verhamme advies aan ouders en maakt al het speelgoed schoon.
Mevrouw Verhamme is sinds 1 juni 1992 vrijwilliger bij (voorheen Mendelhof, later Stichting Gouwestreek en nu in) Floravita, Zorgpartners Midden-Holland. Mevrouw Verhamme is een plichtsgetrouwe en betrokken vrijwilliger die haar taak met zorg vervuld. Mevrouw heeft aangegeven mee te verhuizen naar Gouda, wat heel fijn is. Bewoners vinden het fijn de bekende gezichten op de nieuwe (tijdelijke locatie) terug te zien.
Jarenlang draait mevrouw Verhamme mee bij de Protestantse bezoekgroep en brengt ouderen een bezoek, regelt attenties voor geboorte en huwelijksjubileum, brengt het kerkblad rond, draait mee in Stek Running Team, maakt schoon, zet alles klaar voor kerkdiensten, schenkt koffie na de kerkdienst, helpt mee de paasgroet mede te organiseren, Diaconale Hulpverlening Boskoop, boodschappen doen met mensen die dit niet alleen meer kunnen. Elke maandagmorgen gaat mevrouw Verhamme kleding en textiel sorteren ten behoeve van verschillende projecten in Roemenië.

Dhr. G.M. van Zeijl, Alphen aan den Rijn

De heer Van Zeijl is medeoprichter van het huidige TCA (Triatlon Club Alphen) en sinds 1992 actief in verschillende bestuursfuncties bij TCA. Hij is initiatiefnemer geweest van een aantal evenementen die door de club worden georganiseerd zoals de triatlon van Alphen en de Run Bike Run wedstrijden bij de Herenhof en bij Avanti. Daarnaast is hij ook jurylid bij de Nederlandse Triatlon Bond (NTB). Heeft gezorgd voor aansluiting van TCA bij de Omni Avanti.
De heer Van Zeijl is in initiatiefnemer en organisator van de RunBikeRuns die gehouden zijn bij De Herenhof en in het Zegerslootgebied in Alphen aan den Rijn in de periode 1996 t/m 2004. Daarnaast regelt de heer Van Zeijl ook de Triatlon van Alphen die in 2016 gestart is en inmiddels is uitgegroeid tot een triatlon met meer dan 500 deelnemers.
De heer Van Zeijl is al jarenlang een gewaardeerd jurylid bij de NTB, hierbij levert hij een onmisbare bijdrage voor het goed verlopen van triatlons die onder auspiciën van de NTB worden georganiseerd.

Dhr. drs. H.C.A. Engelberts, Alphen aan den Rijn

Door de financiële crisis van 2008 raakte decorandus met zijn vrouw betrokken bij de start in 2010 en oprichting in 2011 van Stichting GeldZorg (initiatief vanuit het DPA, Diaconaal Platform Alphen). Decorandus werd bestuurslid, zijn vrouw werd maatje. In de beginperiode werd het coördinatorschap door het echtpaar tijdelijk gezamenlijk op zich genomen
Stichting GeldZorg is uitgegroeid tot een organisatie van 75 vrijwilligers waar vanaf het begin de heer Engelberts bestuurslid is geweest. De heer Engelberts is o.a. mede verantwoordelijk voor alle intakegesprekken van nieuwe maatjes, overlegt hij veel met de coördinatoren over de dagelijkse gang van zaken. Moeilijke situaties omtrent hulpvragers worden door hem niet uit de weg gegaan.
Decorandus heeft samen met zijn vrouw ertoe bijgedragen dat Stichting GeldZorg een stichting is geworden waar een ieder zich gelijk kan voelen, waar respect de rode draad is en waar een sfeer van prettige samenwerking heerst.
Kerkelijke organisaties:
Decorandus en zijn vrouw zijn al bijna hun hele volwassen leven als praktiserende, gelovige christenen verbonden (geweest) aan verschillende evangelische gemeenten/geloofsgemeenschappen als o.a. de Vergadering van Gelovigen, De Fakkel en de Evangelische gemeente De Hoeksteen. Hij heeft bij de verschillende kerkelijke gemeenschappen altijd een leidersrol vervult, en leidt al jaren een interkerkelijke groep mensen die steun en verbinding zoeken.
Na zijn pensionering in 2010 heeft het echtpaar zich bewust gevestigd in het Rode Dorp, een (achterstands)wijk in Alphen aan den Rijn. Bij hun woning bezitten zij een ruimte ‘de Stal’ die voor allerlei maatschappelijke doeleinden wordt gebruikt. De ruimte wordt door hen beschikbaar gesteld voor o.a. Alfa cursussen (Bijbelcursussen), maar ook voor de verschillende vergaderingen van St. Geldzorg.

Mevr. C.H. Engelberts-Rietdijk, Alphen aan den Rijn

Stichting GeldZorg: Door de financiële crisis van 2008 raakte decoranda met haar man betrokken bij de start in 2010 en oprichting in 2011 van Stichting GeldZorg (initiatief vanuit het DPA > Diaconaal Platform Alphen). Haar echtgenoot werd bestuurslid, zij werd maatje. In de beginperiode werd het coördinatorschap door het echtpaar tijdelijk gezamenlijk op zich genomen.
Mevrouw is op gegeven moment als begeleider gestopt omdat zij geheel in beslag werd genomen door alle administratieve zaken van de stichting als notuleren, planning van alle diverse vergaderingen en het bijhouden van alle systemen. Samen met haar man doet mevrouw ook alle intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers.
Daarnaast is decoranda zeer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en weet zij door haar rustige en wijze optreden veel mensen te overtuigen en te helpen. Decoranda heeft samen met haar man er toe bijgedragen dat Stichting GeldZorg een stichting is geworden waar ieder zich gelijk kan voelen, waar respect de rode draad is en waar een sfeer van prettige samenwerking heerst.
Decoranda en haar man zijn al bijna hun hele volwassen leven als praktiserende en gelovige christenen verbonden (geweest) aan verschillende evangelische gemeenten/geloofsgemeenschappen als o.a. de Vergadering van Gelovigen, De Fakkel en de Evangelische gemeente De Hoeksteen. Binnen de geloofsgemeenschappen is het echtpaar actief in pastoraal werk (omzien naar elkaar, crisispastoraat, opvang van jongeren en ondersteuning geven waar dat nodig is.)
Na pensionering van haar echtgenoot in 2010 heeft het echtpaar zich bewust gevestigd in het Rode Dorp, een (achterstands)wijk in Alphen aan den Rijn. Bij hun woning bezitten zij een ruimte ‘de Stal’ die voor allerlei maatschappelijke doeleinden wordt gebruikt. De ruimte wordt door hen beschikbaar gesteld voor o.a. Alfa cursussen (Bijbelcursussen), maar ook voor de verschillende vergaderingen van St. Geldzorg.
Vanuit hun christelijke motivatie probeerden en probeert het echtpaar Engelberts mensen waar mogelijk te helpen en te ondersteunen. Zij gingen de wijk in maar de wijk komt en kwam ook bij hen thuis. Aan medewerkers van de gemeente leverde het echtpaar waardevolle informatie om de juiste adviezen te geven. Ook de wijkagent kon bij hen terecht als hij merkte dat mensen in nood verkeerden en er niemand was die naar hen omkeek of waar begeleiding nodig was die mensen zelf moeilijk konden regelen.

Mevr. G.J. van Beem, Alphen aan den Rijn

Al vanaf de opening in 1968 van het Nieuw Hydepark (voorheen het Roosevelthuis), gaat mevrouw Van Beem mee als vrijwilliger naar de jaarlijkse vakantieweek voor mensen met een beperking die niet in staat zijn zonder begeleiding op vakantie te gaan. De decoranda ging de eerste jaren mee als verzorgende, later als verpleegkundige en al zeker 25 jaar als afdelingshoofd van een van de verzorgingsteams.
Als afdelingshoofd is mevrouw Van Beem verantwoordelijk voor het welzijn van de gasten en de aansturing van de vrijwilligers. De vakantieweek wordt in de maanden ervoor zorgvuldig voorbereid: het afdelingshoofd bezoekt elke deelnemer om de (zorg)behoeften van de gasten in kaart te brengen, waarna de inzet van de juist geschoolde vrijwilligers kan worden ingepland.
Vanaf november 2016 is de decoranda vrijwillig actief als gastvrouw voor het SamenhuiS in Alphen aan den Rijn. Het SamenhuiS ondersteunt mensen die in welke vorm dan ook met kanker te maken hebben, en biedt deze mensen een moment van rust en ontspanning. Mevrouw Van Beem was twee dagdelen per week gastvrouw tijdens de inloopuren in het SamenhuiS.
Vanaf 2016 gaat mevrouw Van Beem met Stichting Jongeren Op Kamp (SJOK) als verzorgende mee tijdens de jaarlijkse vakantieweek voor jongeren met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Tijdens deze vakantieweek worden verschillende activiteiten ondernomen met de deelnemers. Mevrouw Van Beem heeft persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer en houdt in de gaten of iedereen zich vermaakt.
Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevr. Z.S. Naleie, Alphen aan den Rijn


Mevrouw Naleie wordt gezien als hét boegbeeld in Nederland in de strijd tegen meisjesbesnijdenis, die het taboe rondom vrouwenbesnijdenis heeft weten te doorbreken. Sinds 2000 is mevrouw Naleie werkzaam (betaalde baan) voor de Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN). Zij is één van de oprichters van deze stichting en heeft diverse functies bekleed binnen de organisatie.
Mevrouw Naleie heeft in haar professionele loopbaan, zowel nationaal als internationaal, op zeer uitzonderlijke wijze bijgedragen aan de bestrijding en preventie van VGV, en de nazorg voor meisjes en vrouwen die VGV hebben ondergaan. De decoranda is een van de eerste vrouwen die het taboe heeft doorbroken rondom de bespreekbaarheid van VGV, in haar eigen land toen zij daar nog woonde, in Nederland en Europa.
End-FGM European Network is een van de vele internationale organisaties waar mevrouw Naleie zich vrijwillig voor in heeft gezet. Het End-FGM is een parapluorganisatie van 30 Europese organisaties in 14 Europese landen, die zich inzetten om gezamenlijke Europese acties te organiseren om VGV tegen te gaan en om goede nazorg te bieden aan vrouwen in Europa die vrouwelijke genitale verminking hebben ondergaan. Mevrouw Naleie stond aan de start van dit toonaangevende Europese netwerk en heeft van 2015-2019 deel uitgemaakt van het bestuur