Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Gouda een lintje heeft gekregen en waarom

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw © Kanselarij der Nederlandse Orde
GOUDA - In Gouda zijn elf inwoners Koninklijk onderscheiden. Tien van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A.J.P. Leeflang – de Knegt, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Leeflang is sinds 1996 actief in Huize Winterdijk als vaste vrijwilliger op de woongroep voor dementerende ouderen. Zij is daar ook actief in de winkel, het restaurant en bij activiteiten waaronder de jaarlijkse verkoopdag. Daarnaast is zij binnen de gereformeerde gemeente beschikbaar voor praktische huishoudelijke hulp en bezoekt zij mensen die eenzaam, ziek of jarig zijn.

De heer C. van Gelder, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Gelder is sinds 1980 actief voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Hij was onder meer Diaken, kerkelijk werker en scriba. Sinds 2016 heeft hij als voorzitter van de bouwcommissie de verbouwing van de kerk begeleid. Daarnaast is hij sinds 2013 actief als schuldhulpmaatje bij de Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghshofje en als hulpbieder en matchmaker bij Burennetwerk.

De heer R.A. Otto, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Otto is sinds 1986 meerdere keren lid geweest van het bestuur van Gouda’s Harmonie De Pionier. Hij was onder meer penningmeester en voorzitter. Momenteel is hij sinds 2019 voorzitter. Daarnaast is hij sinds 2006 lid van het bestuur van de VvE Ronsseburght, De eerste paar jaar als voorzitter. Sinds 2008 is hij penningmeester.

De heer A.G.R. Cornelis, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Cornelis is medeoprichter en sinds 1982 penningmeester van Rotaryclub Gouda. Namens Rotaryclub Gouda is hij actief betrokken bij diverse sponsoracties. Sinds 2015 organiseert hij een leuk dagje uit voor Goudse eenzame ouderen.
Daarnaast is hij penningmeester van de stichting het Oude Mannenhuys, voorzitter van de stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda en was hij penningmeester van de Samenloop voor Hoop Groene Hart in 2019. Sinds 2013 is hij medeoprichter en voorzitter van de stichting De Koetserij Gouda.

Mevrouw C.F. Zoeteweij-Salm, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Zoeteweij is sinds 1980 als vrijwilliger actief. Bij het Swanenburghshofje gaf zij hulp aan mensen op psychosociaal gebied. Later was zij daar ook enkele jaren intervisieleider voor vrijwilligers. In 1992 was zij mede oprichter van de Stichting Vrouwenopvang Gouda. Zij bleef hulpverlener tot 2003. Van 1995 tot 2007 was zij financieel consulent bij de Stichting Noodfonds Gouda.
Zij was zes jaar coach arbeidstoeleiding bij de Stichting Exodus. In die functie heeft zij jongeren begeleid die terugkeren naar de maatschappij na een gevangenis periode. Zij heeft daarnaast veel vrijwilligerswerk gedaan voor de Nederlands Hervormde Kerk.
Zij zette zich onder meer in voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen via de cluster kerk en vluchteling van PKN Gouda. In 2018 was zij medeoprichter van De Huiskamer van Goverwelle vanuit de Protestantse Wijkgemeente de Oostpoort. Daarnaast is zij voor haar buren een grote steun.

De heer E. Mekes, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Mekes was van 1991 tot 2010 secretaris van de Stichting Kinderboerderij De Goudse Hofsteden. Daarnaast was hij actief in de organisatie van de Goudse Hofstedendagen. In 1999 werd hij penningmeester bij de Stichting Goudse Hofstedendagen en van 2017 tot 2020 was hij voorzitter. Naast de algehele coördinatie hield hij zich in het bijzonder bezig met de organisatie van de oude ambachtenmarkt.

Mevrouw T.H.M. Steenland-Breek, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Steenland was van 1982 tot 2008 actief bij zorgcentrum Savelberg. Zij was in 1988 het eerste vrouwelijke bestuurslid van het Algemeen Bestuur van de toenmalige Savelbergstichting. Vervolgens was zij lid van de identiteitscommissie en de bewonerscommissie. Ook was zij klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon en was zij betrokken bij de 1e fase van de fusie die leidde tot de stichting Zorgpartners Midden Holland.
Van 2002 tot 2019 was zij actief voor Hospice Midden Holland als gastvrouw en vertrouwenspersoon voor vrijwilligers. Ook was zij betrokken bij de inrichting van de bijna thuis hospice. Sinds 2006 is zij vrijwilliger bij de Roei- en Zeilvereniging. Daar begeleidt zij mensen met een beperking met het roeien in een aangepaste boot.

Mevrouw M.A.A. Thiers – van der Linden, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Thiers is sinds 1990 actief voor de Zonnebloem afdeling Gouda Noordzijde. Naast bezoekwerk heeft zij vele bestuursfuncties vervuld. Ook organiseert zij uitjes en zonnebloemvakanties voor de Regio Gouwe-IJssel.
Daarnaast is zij sinds 2013 actief bij het revalidatiecentrum Ronssehof. Daar is zij ook lid van de cliëntenraad. Sinds 2014 is zij vrijwilliger bij de organisatie Alpe d’Huez. Zij is daar teamleider van het receptieteam aan het startplein. En zij is vanaf 2017 beheerder van de camping het Groene Hart, onderdeel van zorgorganisatie Ipse de Bruggen.

De heer J.C. Ykelenstam, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Ykelenstam is sinds 1990 actief voor de St. Jansgemeente als collectant en hulpkoster. Vanaf 2000 is hij tevens actief voor Stichting Goudse Sint Jan waar hij toeristen begeleidt en toezicht houdt tijdens openstelling en concerten. Sinds 2016 is hij ook lid van de telcommissie van de PKN Gouda. Daarnaast is hij sinds 2008 actief bij het Rode Kruis, afdeling Gouda.

Mevrouw J.W. Kastelein - Vuijk, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Kastelein is sinds 1998 vrijwilliger bij de Hervormde Wijkgemeente Pauluskerk. Tot 2014 heeft zij de Vakantie Bijbel Week voor kinderen georganiseerd en begeleid. Sinds 2001 leidt zij de Kindernevendienst. En zet zij zich in voor de jaarlijkse vieringen en schoolkerkdiensten. Van 1993 – 2000 was zij medeoprichter en voorzitter van de Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen in Gouda.

De heer prof. dr. G.J. van Oldenborgh, Ridder in de Orde van de Nederlands Leeuw

Deze bijzondere Koninklijke onderscheiding wordt toegekend aan mensen met exceptionele verdiensten voor de samenleving. De onderscheiding is voor mensen met een talent, die een briljante prestatie leveren, bijvoorbeeld baanbrekend wetenschappelijk werk dat nuttig is voor de maatschappij.
Dat is precies wat de heer Van Oldenborgh heeft gedaan. Als klimaatwetenschapper en ontwikkelaar bij de KNMI heeft hij een uitzonderlijke bijdrage geleverd. Hij heeft technologie ontwikkeld die wereldwijd dient als basis voor klimaatstudies en analyses. Er is meer inzicht gekregen in klimaatverandering waardoor passend beleid kan worden gemaakt.