Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Leiden een lintje heeft gekregen en waarom

Lid in de Orde van Oranje-Nassa, man(l), vrouw(r)
Lid in de Orde van Oranje-Nassa, man(l), vrouw(r) © Kanselarij der Nederlandse Orde
LEIDEN - In Leiden zijn 28 inwoners Koninklijk onderscheiden. Twintig inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zes tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en twee inwoners tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het ongekend hoge aantal lintjes had te maken met het feit dat zeven onderscheidingen niet eerder konden worden uitgereikt door de coronamaatregelen.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Leiden.

Echtpaar: Salomon Jacobus Anes (Sam) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau Bea Hilly Anes-Pol (Bea) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sam Anes was 48 jaar actief lid en leiding bij scoutinggroep "de Dauwtrappers" en 25 jaar penningmeester van de Nationale Sint-Jorismarsen. 12 jaar was hij bondsscheidsrechter van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Bij het koor RCM Vox Humana is hij lid en Algemeen Adjunct binnen het bestuur. Voor de Vredeskerk heeft hij lang het ambt van diaken vervuld; en hij en zijn echtgenote Bea gingen namens de Vredeskerk 14 maal op hulptransporten met voedsel en kleding naar het verarmde Roemeense dorpje Istihaza. Beiden zijn bovendien hulpkoster bij de Vredeskerk.
Mevrouw Anes kookt daar jaarlijks een gezamenlijke maaltijd voor Pasen. Mevrouw is ca. 22 jaar vrijwilligster in diverse functies binnen de Protestantse Geloofsgemeenschap ‘De Verbinding’ en binnen de Serviceflat Schouwenhove is zij deel van het Pastoraal Team. Bij Diaconaal Centrum De Bakkerij is mevrouw ook nog gastvrouw-vrijwilliger van de Stichting Straatpastoraat Leiden.

Maaike Godelieve Beij-Valkenburg (Maaike) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Maaike Valkenburg was in 1988 een van de oprichters van Leidse Bridgevereniging Crash. Ze leidde Crash als voorzitter gedurende de eerste negen jaar met volle inzet. In 1997 stond ze aan de wieg van de oprichting van het Denksportcentrum Leiden en was daar meer dan 20 jaar bestuurslid waarvan de laatste 12 jaar voorzitter. Maaike Valkenburg is sinds 2007 ook actief bezig met de organisatie van het jaarlijkse Leiden Chess Tournament.

Jacobus Gerardus van de Born (John) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

John van der Born is sinds 1952 kapper te Leiden. John was naast zijn werkzaamheden als kapper ook zeer lang actief als vrijwilliger en bestuurslid van de Winkeliersvereniging Stevensbloem en van de Wijkraad de Stevenshof. John van der Born wordt ook wel Mr. Stevenshof genoemd.

Henriëtte van den Broek-van Dijkhuizen (Henriëtte) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henriette van den Broek – van Dijkhuizen verzorgt al sinds 1992 de PR van het diaconaal centrum de Bakkerij in de vorm van de kopij voor het Leids Kerkblad, verslagen en interviews voor de websites en kerkbladen. Daarnaast beheert ze het archief van de diaconie. Sinds 2004 is ze voorzitter van het College van Vrouwenkraammoeders. Van 2002 tot 2010 was ze diaken en lid van de wijkkerkenraad van de Regenboogkerk. De laatste jaren is ze betrokken bij het werk van de Stichting Straatpastoraat Leiden.

Christine Mary Catlender (Christine) - Ridder in de Orde van OranjeNassau

Christine Catlender was vanaf eind jaren ’80 apotheker te Voorschoten. Sinds 1988 was zij belangeloos actief bij de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) [de geneeskundige werking van planten], waar zij o.a. bestuurslid was. Zij leverde zowel op nationaal als Europees niveau een belangrijke bedrage aan de legalisering en beschrijving van plantaardige geneesmiddelen. Zij was boardmember van the European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP), en taalcoach van Gilde SamenSpraak Leiden e.o. Mede dankzij haar inzet voor de organisatie Mercy Ships Holland, die op een schip gratis chirurgische hulp biedt, kregen meer dan duizend van de allerarmsten in WestAfrika een gratis operatie en daarmee hoop op een betere toekomst.

Hans van Dam - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hans van Dam werd in 1970 politiek actief als gemeenteraadslid voor de PvdA en in 1974 werd hij wethouder financiën in Leiden. Van 1980-1982 had hij de portefeuille Onderwijs, Welzijn en Sport. Van 2008 tot 2014 was hij (president-) commissaris van woning¬bouw-vereniging Ons Doel. Ook was hij betrokken bij de ANBO en is hij lange tijd voorzitter van de FNV-senioren in Leiden. Hij werd secretaris en later voorzitter van het bestuur van Rover om te zorgen dat de kwaliteit van het openbaar vervoer in onze regio niet zou worden aangetast. Bij Speeltuinvereniging Zuiderkwartier zette hij zich als voorzitter in voor de komst en de bouw van het nieuwe clubhuis. In oktober 2021 wordt hij 75 jaar en is hij al meer dan 50 jaar actief in de gemeente Leiden.

Pieter Deegenaars (Piet)- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

‘Opa Piet’ Deegenaars werd vrijwilliger vanaf het moment dat zijn kleindochter Nikkie leerde zwemmen tijdens het schoolzwemmen. Kinderen van de Mytylschool, die lichamelijk, meervoudig beperkt en langdurig ziek kunnen zijn, vergen namelijk veel begeleiding. Hij doet dit altijd met veel respect voor het individu en hij bekijkt de mogelijkheden per kind. Ieder schooljaar zijn er zo’n 20 nieuwe stagiaires voor wie hij een luisterend oor is. Hij stelt zich daarbij open op, en is oprecht geïnteresseerd. Ook als er zaken, aangepast of vervangen moeten worden aan rolstoelen, bedden of tilliften dan signaleert hij dat en denkt hij graag mee. ‘Opa Piet’ is er op alle de dagen dat er gezwommen wordt en begeleidt dan vijf groepen achter elkaar. 9 uur per week, en dit al 22 jaar lang.

Simon van Dullemen - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Simon van Dullemen was tot juni 2020 dertig jaar werkzaam als Stralingsdeskundige en wetenschappelijk docent bij het LUMC. Van Dullemen speelde lange tijd de hoofdrol bij de contacten met de overheid, de andere kennisinstellingen en het netwerk van stralingsdeskundigen. Was lid van talloze commissies, zowel landelijk als lokaal. Maakte de afgelopen 30 jaar deel uit van de landelijke examencommissie van de opleiding.

Ronald Antoine Haverman (Ronald) - Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Ronald Haverman stond in 2000 aan de basis van de invoering van de succesvolle introductie van de OV-fiets in ons land. Was na 2008 adviseur van de NS en had zitting in het bestuur ‘Stichting Fiets en Openbaar Vervoer’, die toezicht hield op het totale fiets- en stallingsbeleid van NS en ProRail. In 2008 werd hij mededirecteur van MyWheels, een idealistische maatschappelijke onderneming die de exploitatie van deelauto's verzorgt. Was van 2017 tot 2019 als hoofd Strategie en Government Affairs het gezicht naar buiten van Mobike Nederland.

Jean Marie Hermans - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jean Marie Hermans was gemeenteraadslid namens de VVD van 2000-2002 en van 2006-2010. Daartussenin was hij projectmanager ter Institutionele versterking van het ministerie van Financiën in Paramaribo. Sinds 2015 was hij algemeen bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Sinds 2016 is hij (belangeloos) voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie. Als voorzitter weet hij kundig de tegengestelde belangen van industrie, groothandel en apotheken te verenigen en maakt hij zich sterk voor een systeem waar de Nederlandse patiënt bij gebaat is. Sinds 2019 is hij directeur van BOGIN, de belangen organisatie van de Biosimilars en Generieke geneesmiddelenindustrie Nederland. In zijn hoedanigheid als directeur speelt hij als ‘bruggenbouwer’ een cruciale rol vanuit de industrie naar andere stakeholders, zoals het ministerie van VWS, verzekeraars, de KNMP en patiëntenverenigingen. Zijn meerwaarde hierbij komt in deze bijzondere coronaperiode goed tot uiting.

Reinsje Elisabeth Hulsker-Bosma (Reini) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Reini Hulsker zet zich al sinds 1992 vrijwillig in toen zij als Secretaris-Penningmeester aantrad bij de Stichting Samenwerkende Fondsen Leiden (SSFL). Gelijktijdig begon zij bij Vluchtelingen Werk Zuidwest-Nederland. In 1997 werd zij vrijwilligster bij en van 1998-2002 voorzitter van het Inloophuis van de Psychiatrie. Zij was bestuurslid van de Leidse Vereniging van mantelzorgers; ook is zij een periode penningmeester geweest bij Amnesty International Leiden en is dit nu nog bij de Leiderdorpse Bridgeclub. Het leeuwendeel van haar activiteiten speelt zich in de Wijkvereniging Roomburg af, waarbinnen zij vanaf de oprichting in 2006 tot op de dag van vandaag de rol van penningmeester vervult. Ze doet haar vele vrijwilligersactiviteiten voor de wijk vanuit haar hart; voor haar is het belangrijk dat mensen elkaar kennen en naar elkaar omkijken.

Peter Jacobus Jansen (Peter) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter Jansen begon bij het Rode Kruis als helper bij het toenmalige Geneeskundig peloton, werd later hulpverlener en van 2011 – 2018 was hij coördinator. Hij was chauffeur op de rolstoelbus en vervoerde mensen naar de Henri Dunant. Zonder hem was er geen EHBO-materiaal op de circa 350 evenementen per jaar waarop het Rode Kruis Leiden e.o. de afgelopen jaren eerste hulp verleende. Hiernaast doet hij het beheer en onderhoud van het pand van het Rode Kruis. Peter Jacobus Jansen is naast zijn fulltime baan al bijna 40 jaar de logistieke ruggengraat en de stille kracht achter alle nooden evenementenhulp die het Rode Kruis Leiden e.o. verricht.

Cornelis Johannes Kiers (Cor) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Cor Kiers is in Leiden een van de meest aanwezige en daardoor meest bekende vrijwillige ‘Rode Kruizers’. Hij is 40 jaar actief lid van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Leiden waarvan 7,5 jaar Bestuurslid Evenementen. Hij bekleedde vele functies, van uitvoerend vrijwilliger tot hoofd bevolkingszorg. Als Bestuurslid Noodhulp en Evenementenhulpverlening voor de afdeling Leiden was hij als coördinator en als uitvoerend hulpverlener onmisbaar. Op regionaal niveau stuurde hij de Bevolkingszorg aan. Hij was twee maal betrokken bij de noodopvang van vluchtelingen in Leiden en de regio. Ook tijdens de coronacrisis kreeg hij de coördinatie van niet spoedeisende ritten van en naar ziekenhuizen. Sinds kort coördineert hij het vaccinatie- en testvervoer van personen in de veiligheidsregio Hollands Midden. Vanaf 2001 tot nu is de Cor Kiers bovendien vrijwillig reisbegeleider en reiscoördinator bij Stichting Dolfijn Vakanties.

Gerrit Koren- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerrit Koren is sinds 1968 onafgebroken als vrijwilliger en bestuurslid actief voor de Rooms Katholieke kerk in Schoonhoven, Rotterdam en Leiden. Hij werd op zijn 18e lid van het kerkbestuur en wijkcontactpersoon. Van 2003 tot 2015 was hij lector. In 2014 werd hij lid van het Hartebrugkoor en de Schola Cantorum. En sinds 2017 is hij actief in de Beheercommissie en houdt hij zich bezig met de organisatie van de verhuur van kerk en zaal. Sinds 2017 is hij actief bij de Leidse Rederij.

Kornelia Johanna Jannetje Korevaart (Korrie) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Korrie Korevaart studeerde in 1982 cum-laude af in Leiden in de Nederlandse taal- en letterkunde en promoveerde in de Letteren daar op 30 mei 2001. In 2004 werd zij secretaris-directeur van de Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden. Naast haar werk, zat zij onbezoldigd in de redactie van diverse tijdschriften, was zij actief voor de Alumnivereniging Leidse Neerlandici, was zij secretaris van de Annie Romein-Verschoorlezing (ARV) of voor de werkgroep van de oude begraafplaats Maria Rust van de Historische Vereniging Westelijk Voorne. Binnen en ook buiten Stichting Terebinth, waar zij vicevoorzitter is, zet zij zich in voor behoud en beheer van funerair erfgoed. Zij is verder sinds 2014 hoog gewaardeerd redactielid van het gelijknamige tijdschrift voor funeraire cultuur.

Adriana Lau-Pluis (Atie)- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Atie Lau begon 50 jaar geleden met haar vrijwilligerswerk als logomaakster en typiste bij het Leiderdorpse voetbalteam de Zwarte Panters. Daarna zette ze zich zes jaar lang in voor de manege Liethorp uit Leiderdorp en organiseerde ze ruiterkampen. In 1988 werd zij actief als kledingmaakster en vrijwilligster bij de Leidse Uitmarkt en bij de Leidse Scratchdagen. Vanaf 1996 zet ze zich samen met anderen in voor de exploitatie van de Pieterskerk.

Konstantinos Lekkas (Konstantin) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Konstantin Lekkas studeerde tandheelkunde in Athene, was legertandarts en specialiseerde en promoveerde in Nederland. In 1977 werd hij benoemd als Hoogleraar in de Kaakchirurgie aan de Universiteit van Leiden en het huidige LUMC. Hij leidde Indonesische artsen op in Nederland en gaf colleges aan de universiteit van Jakarta. Regelmatig bezocht hij met een operatieteam de meest afgelegen eilanden van de Republiek Indonesië om daar wekenlang wetenschappelijk onderzoek te doen en mensen te opereren die nog nooit aan schisis (hazenlip) waren behandeld. Hij verbeterde daarbij het leven van ettelijke duizenden Indonesische patiënten die vaak al jarenlang met eet/drink, adem- en spraakproblemen én sociale uitsluiting kampten. Lang na zijn emeritaat, op zijn bijna 82e, wendt Prof. Dr. (em) Konstantin Lekkas zijn klinische kennis en inzichten nog altijd belangeloos aan om aandoeningen aan het gelaat of de schedel te helpen doorgronden.

Cornelis Martinus Meijer (Cees) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cees Meijer was als waterliefhebber 22 jaar actief lid bij Watersport Vereniging Aalsmeer en redacteur van het clubblad ‘De Poelpraat’. Al 19 jaar is hij lid van de Redactiecommisie en daarnaast ook Adviseur Communicatie & PR bij Watersport Vereniging Sint-Annaland. Hij is de drijvende kracht achter het Leidse Zeemanskoor Rumor di Mare, waarvan hij sinds 2005 lid en tot recentelijk secretaris was. Bij de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) legt hij binnen de Commissie De Stem van Leiden, samen met andere vrijwilligers verhalen vast van oudere Leidenaars die vertellen over hun leven in de vorige eeuw. Cees Meijer is daarnaast secretaris van Stichting Wijkcomité Vogelwijk.

Echtpaar:Lucas Mieremet - Lid in de Orde van Oranje-NassauClazina Mieremet-Smit (Ineke) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het echtpaar Lucas en Ineke Mieremet is gezamenlijk voorgedragen voor een lintje voor alles wat zij doen voor de Speeltuinvereniging SV Zuiderkwartier. Zeker in de zomer zijn ze hier wel 45 uur per week mee bezig. De heer Lucas en mevrouw Ineke Mieremet zijn onmisbare vrijwilligers bij deze speeltuin. Waar Ineke de spil is in de communicatie, is Lucas degene die de praktische oplossingen biedt.

Johannes Cornelis Ranselaar (Hans) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hans Ranselaar is sinds 1988 actief in de wijk Pancras-Oost. Eerst in de wijkraad, daarna in de wijkvereniging. Hij organiseert jaar in, jaar uit activiteiten om bewoners met elkaar in contact te brengen. Hij schrijft de wijkkrant en zorgt voor alle ICT-zaken. Hij was actief op de Josephschool en duo-raadslid voor D66. Hij zat in het bestuur van de speeltuinvereniging De Doorbraak en in het bestuur van de wijkvereniging Tussen de Rijnen.

Henricus Wilhelmus Smits (Henk) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Smits zat van 1983 tot 1989 in de technische commissie van de Heren Turnvereniging Excelsior, waarvan de laatste 2 jaar in het bestuur. Daarna was hij van jeugdtrainer, jurylid en lid van de technische commissie van Sportvereniging Katwijk Rijn. Hij was ook regionaal actief voor de Turnbond als wedstrijdleider en vrijwilliger. Hij is ook binnen de Vereniging van Radio Zend Amateurs heel actief, zowel lokaal als landelijk.

Petronella Lucia Christina de Sterke-in den Haak (Petra) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Een greep uit de vele vrijwilligersactiviteiten van Petra de Sterke: voor de Bibliotheek BplusC ondernam zij (voor)leesprojecten voor kinderen met leesachterstand. 20 jaar was zij betrokken bij Pax Kinderhulp voor de opvang van kinderen uit achterstandsmilieus. Ook deed ze 20 jaar lang iedere week Boek-aan-huis voor ouderen, zij was daarnaast cameravrouw bij de Leidse Video en Smalfilmliga en registreerde talloze keren de Scratch muziekdagen en culturele festiviteiten. Verder heeft zij de mantelzorg voor buurtgenoten op zich genomen en ook in coronatijd staat zij altijd met hulp en steun paraat in haar buurt.

Jannie Irene Swen-van der Ploeg (Ineke) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1978 verzorgt Ineke Swen op vrijwillige basis als pianiste de muzikale ondersteuning van kerkdiensten bij de Oecumenische Geloofsgemeenschap de Regenboog in de Leidse Merenwijk. Van 1984 tot1990 was ze bestuurslid van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad (De Regenboog) en in dezelfde periode Lid van de Afrika commissie van het Algemeen Diaconaal Bureau van de Gereformeerde kerken in Nederland. In de Hooglandse kerk werkte zij als organist/pianist in de periode 2000-2005 mee aan de Hooggetijden op zomerse zaterdagmiddagen. Twaalf jaar lang was zijn ook nog pianist bij het verzorgingshuis Groenhoven.

Wilhelmus Josephus Maria Spaan (Willy) - Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Willy Spaan promoveerde in 1984 Cum Laude met een proefschrift over coronaviruses. In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar Virologie in het LUMC. In 1997 werd hij hoofd van de afdeling Medische Microbiologie, een functie die hij vanaf 1998 combineerde met het voorzitterschap van het Centrum voor Infectieziekten. Hij was van 2008-2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Boschziekenhuis in Den Bosch en was sinds 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC.

Maria Margaretha Tijssen-Wassink - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marja Tijssen is dit jaar 35 jaar vrijwilliger bij de Leidse Stichting Speel-O-Theek Pinokkio (SOT). Zij was uitleenmedewerkster en werd later daarnaast secretaris. Zij schreef zelf een programma voor de uitleen van het speelgoed, de inschrijving van nieuwe leden en het administreren van de betalingen. Verder is zij betrokken bij de jaarlijkse inventarisatie, nieuwe aanschaf, schoonmaken en repareren van de speelgoedvoorraad. Talloze uren stak zij in het opzetten van de website van Pinokkio en ze digitaliseerde een volledige speelgoedcatalogus mét alle gebruiksaanwijzingen zodat ook in coronatijd klanten nog speelgoed konden ophalen in timeslots. Zonder haar was dit niet mogelijk geweest.

Emile Herman Jan van Aelst (Emile) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Emile van Aelst schrijft sinds 2006 onder de naam Leidse Glibber over alle evenementen die in Leiden plaatsvinden. Hij publiceert op zijn eigen weblog, sociale media en Sleutelstad. Sinds 3 jaar heeft hij ook zijn eigen wekelijkse society pagina in het Leidsch Dagblad. Sinds 1991 (vanaf de eerste editie) is hij al betrokken bij de organisatie van de Leiden Marathon. Van 1977 tot 1999 was hij vrijwilliger en voorzitter van de Buurt- en Speeltuinvereniging Groenoord. Van 2008 tot 2016 was hij bestuurslid van de Leidsche Mondialen. Hij was bestuurslid bij het vormingscentrum en centrum voor jongvolwassenen Troef. Hij was adviseur van vierkantinvierkant.punt.nl, bestuurslid sinds 2011 bij Radio Lorelei Leiden en 4x de organisator PINK IN.