Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Leidschendam-Voorburg een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassa, man(l), vrouw(r)
Lid in de Orde van Oranje-Nassa, man(l), vrouw(r) © Kanselarij der Nederlandse Orde
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - In Leidschendam-Voorburg zijn twaalf inwoners Koninklijk onderscheiden. Zeven van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vier tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau en een inwoner tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Klaas Tigelaar bezocht ook twee Haagse inwoners die zich vrijwillig inzetten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg, beide werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De heer J. van der Bruggen uit Voorburg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van der Bruggen zet zich op buitengewone wijze vele tientallen jaren vrijwillig in voor het cultureel erfgoed van Scheveningen. Hij is betrokken bij Vlaggetjesdag waar hij onder meer de historische onderdelen voor de expositie verzorgt en daarover enthousiast aan bezoekers vertelt. Bij de Stichting Makrelenloop wordt hij ingezet als arts.
Daarnaast is hij oprichter, voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Behoud Schevenings erfgoed, waar hij onder meer de bouw van een replica van de zeilwagen van Simon Stevin initieerde. Ook maakt hij de klederdracht zichtbaar bij bijvoorbeeld zeilraces. Op een jaarlijkse vaartocht met mensen met een beperking gaat hij mee als arts (Stichting Scheveningse Oud-Vissers en Visserij).
De heer J.W.M. Engels uit Voorburg, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Engels is een zeer actieve vrijwilliger die vooral veel betekent voor cultuur en erfgoed van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Vele jaren was hij verkeersregelaar bij de Molenloop en vrijwilliger bij Atletiekvereniging Sparta Voorburg. Al bijna twintig jaar onderzoekt hij de geschiedenis en namen van Joodse inwoners uit de gemeente die in WOII zijn vermoord, om voor hen Stolpersteine (struikelstenen) te kunnen plaatsen. Het gaat om 234 Joodse inwoners. De heer Engels is vrijwilliger bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de Historische Vereniging Voorburg (HVV) en was lid van het gemeentelijk projectteam voor het aanpassen van het monument voor Vrede en Vrijheid. Voor de HVV heeft hij onder andere een grote bijdrage geleverd aan het boek ’70 jaar vrijheid’.
Mevrouw L.M.J. Hijlarides uit Leidschendam, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Hijlarides heeft zich zeer verdienstelijk ingezet als onbetaalde fondsenwerver voor vele goede doelen zoals het Cancer Center Amsterdam en het Alzheimer Centrum Nederland. Mede dankzij haar inzet kon een combi PET-MRI aangeschaft worden voor het VU-MC, wat destijds een primeur voor Nederland was.
Mevrouw heeft de stichting Charity in Action opgericht en vanuit daar werkt zij als onbezoldigd directeur aan evenementen/fondsenwerving voor bijvoorbeeld het Rode Kruis en Stichting Papageno. Een aantal jaren geleden was zij de medeoprichter van de Stichting Sick and Sex, waar zij als onbezoldigd directeur toegankelijke gezondheidszorg beoogt op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatie voor iedereen die geconfronteerd wordt met ziekte.
De heer H.J.P.G. Kaajan uit Leidschendam, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Kaajan droeg in het verleden als archivaris van het Rijksarchief Zuid-Holland bij aan de herinventarisatie van het archief van landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt en raadspensionaris Johan de Witt. Voor de gereformeerde kerken in Nederland heeft hij veel betekend in diverse functies voor verschillende kerkbesturen.
Hij inventariseerde het kerkelijk kunstbezit, was scriba, ouderling en bijvoorbeeld voorzitter van beroepingscommissies. De heer Kaajan was bijna twintig jaar geleden medeoprichter van het halfjaarlijks Historisch tijdschrift van de Gereformeerde Kerken in Nederland, waar hij ook bestuurslid is en (eind)redacteur.
Mevrouw P.H. Koers uit Voorburg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Koers is een betrokken en actieve vrijwilliger die zich vol aandacht richt op ouderen met dementie, maar óók op hun familieleden en naasten. Zij heeft haar positieve stempel gedrukt op de ouderenzorg in het Westland. Tientallen jaren geleden richtte zij het Alzheimer Café (van de Stichting Westland) op. Hier worden bijeenkomsten gegeven over dementie en alzheimer en wordt een platform geboden voor cliënten en hun naasten om hierover te praten.
Eveneens was zij de organisator van de Lotgenotengroep Dementie, waar leerzame bijeenkomsten worden georganiseerd zoals ‘Hoe herken je iemand met Alzheimer/Parkinson/Dementie? Hoe ga je hiermee om en wat staat je te wachten?’.
Mevrouw A.M.M. van Leeuwen uit Leidschendam, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Leeuwen ondersteunt vele ouderen in Leidschendam. Trouw zorgt zij dagelijks voor een buurtbewoner met psychiatrische problemen door te koken, boodschappen te doen en het huishouden te doen.
Daarnaast verricht zij schoonmaakwerkzaamheden bij de kerk en steunt zij al jaren een gezin met een migratieachtergrond. Zij geeft huiswerkbegeleiding, biedt op verschillende vlakken de helpende hand en verzorgde maaltijden toen de moeder van het gezin ziek werd. Voor Bridgeclub Leidschenhage is mevrouw een veelzijdige en trouwe vrijwilliger. Zij schenkt fulltime onbetaald haar aandacht aan anderen.
Mevrouw C.M. Muller-Zwartepoorte uit Voorburg, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Muller-Zwartepoorte zet zich al jarenlang zeer verdienstelijk vrijwillig in voor onder meer de ondernemersbelangen in de gemeente. Op bestuurlijk niveau is zij actief als voorzitter van: de Vlietsteden Ondernemers Club, Stichting Vrolijk Werk en de Stichting Stedenbanden Leidschendam-Voorburg.
In het verleden was mevrouw bestuurslid van de Stichting Take the Opportunity for the future, bestuursvoorzitter van Museum Swaensteyn, medeoprichter en voorzitter van de Stichting Huygens Festival, bestuursvoorzitter van Theater Ludens en voorzitter van de Stichting Beheer Sportpark Westvliet.
De heer P.G. Pieters uit Voorburg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Pieters is al meer dan 40 jaar een graag geziene vrijwilliger bij de scouting. Bij de scouting Regio Vlietstreek is hij penningmeester en bij Scouting St. MaartenHildegard heeft hij diverse functies vervuld, zoals welpen- en verkenningsleider, secretaris, penningmeester en voorzitter a.i. van het bestuur, hielp mee met de bouw van een nieuw clubhuis en ondersteunde de zomerkampen.
Bij Forum Sport is de heer Pieters voetbaltrainer en scheidsrechter. Vroeger was hij vrijwilliger bij Bridgeclub Vronesteyn (secretaris en materiaalmeester) en secretaris van De Zonnebloem afdeling Voorburg-Esseloo.
De heer B.I.A. Ruskauff uit Voorburg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Ruskauff is al zeer geruime tijd voorzitter van de Vereniging Van Eigenaars (VvE) Via Verdi in Voorburg. Onder deze vereniging vallen zes gebouwen. Al sinds de oprichting van de VvE zet hij zich véle uren per week actief in voor technische problemen van inwoners, doet het onderhoud van het gebouw, heeft duurzame ledverlichting laten aanleggen, maar initieert ook vele andere initiatieven die alle gebouwen ten goede komen, zoals een gevellift, verbetering brandmeldinstallaties en aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Mevrouw E.I. van Sloten-van de Munt uit Voorburg, Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Sloten-Van de Munt heeft een enorme kennis opgebouwd op het gebied van pleegzorg en alternatieve zorg en draagt daarmee bij aan de (internationale) hervorming van adoptiesystemen en –processen. Duizenden kinderen in Nederland en daarbuiten hebben dankzij haar kunde en inzet een betere kans in het leven gekregen.
Dit realiseerde zij vanuit diverse (neven)functies, zoals bij de Nederlandse Vereniging voor pleeggezinnen, International Foster Care Organization, Stichting Missionair Jeugdwerk Moerwijk, stichting International Child Development Initiatives, Steunstichting Onderwijs en Jeugdigen Afrika, Steunfonds Pro Juventute, Stichting Sophie van der Hoopfonds en het internationale bestuur van de ZuidAmerikaanse charitatieve organisatie Nuestros Pequenos Hermanos International.
Zij ving zelf in 25 jaar tijd ruim vijftig kinderen op als crisisopvangouder. Jaren geleden richtte zij mede het Better Care Network Netherlands op. Op dit moment is mevrouw werkzaam als zelfstandig internationaal consulent op het gebied van Jeugd- en alternatieve zorg. Als vrijwilliger is zij actief voor de Protestantse gemeente Oude Kerk Voorburg en bij de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg is zij thans voorzitter en was zij voorheen bestuurslid.
De heer T.W.J. Tetteroo uit Leidschendam, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Tetteroo is al meer dan 45 jaar lang vrijwillig actief voor de Trinitas en Petrus Paulus Kerk in Leidschendam. Onder meer als bestuurslid, secretaris en organist. Hij is bestuurslid bij de R.K. Begraafplaats St. Agatha en biedt daar een helpende hand. Tevens is hij organist bij de Maria Middelareskerk in Leiden. In 2015 ontving meneer de Gregoriusmedaille vanwege zijn grote muzikale verdiensten. Ook heeft hij vele jaren vrijwilligerswerk gedaan als bestuurslid bij voetbalverening SEV in Leidschendam.
De heer W.D.M. van Weers uit Leidschendam, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Weers is sinds 1999 vrijwilliger (voorzitter) bij de Klaverjasvereniging ‘De Tollenaars’. Hij organiseert daar de wekelijkse klaverjasavond, de jaarlijkse klaverjasmarathon, het Leidschendams Kampioenschap Koppelklaverjassen en de kerstmatinee. Bij de Wijkvereniging Leidschendam-Zuid is hij even zo lang vrijwilliger (eerst als secretaris en jarenlang als voorzitter). Hij is al enkele jaren gebouwbeheerder van het wijkgebouw ‘Ons Tolhuis’. In 2019 behoorde meneer tot de eerste drie genomineerden voor de Vliet Award ‘vrijwilliger van het jaar’.
Informatie gedecoreerden gemeente Den Haag, uitgereikt door de burgemeester van Leidschendam-Voorburg
De heer A.W. Jehee, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al bijna veertig jaar lang organiseert de heer Jehee de Sinterklaasintocht in de gemeente Leidschendam-Voorburg (sinds 2007 vanuit de mede door hem opgerichte Stichting Sinterklaas Evenementen). Na de samenvoeging van de gemeenten Voorburg, Leidschendam en Stompwijk realiseerde hij, uit veiligheidsoverwegingen, dat de intochten van Leidschendam en Voorburg sindsdien in beide gemeenten, na elkaar op dezelfde dag worden georganiseerd.
Tevens organiseert en produceert de stichting jaarlijks een eigen Sinterklaasvoorstelling. In 2019 ontving meneer de Cultuurprijs voor Individu van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
De heer H.M. Scheermeijer, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Scheermeijer is al meer dan 50 jaar lang een onmisbare en allround inzetbare vrijwilliger bij Volleybalvereniging VOLEVO (en ook bij de voorgangers van Volevo, zoals VV Haaglanden, VISADE en Tonegido). Hij was actief in diverse rollen, zoals scheidsrechter, materiaalman, gastheer, barman en zaalwacht. Daarnaast organiseert hij mede evenementen om geld op te halen ten bate van de vereniging