Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Waddinxveen een lintje heeft gekregen

WADDINXVEEN - In Waddinxveen zijn vijf inwoners Koninklijk onderscheiden. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente Waddinxveen.

Mevrouw J.M. Hoogerbrugge-Koolhaas:

Decoranda (76) ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1970 - heden mantelzorger van hulpbehoevende familieleden en buurtgenoten. Betrokkene biedt ondersteuning aan mensen die het moeilijk hebben

1985 – 2018 vrijwilliger bij en bestuurslid (1988-1994) van de vereniging de Christenvrouw Moerkapelle. Betrokkene organiseerde mede de activiteiten en verzorgde de workshops

1996 – 2015 coördinator en collectant van het Reumafonds

2000 – heden vrijwilliger bij de Immanuëlgemeente te Waddinxveen. Betrokkene fungeert als contactpersoon en is lid van de ontvangstcommissie waarbij zij hulpbehoevenden bezoekt. Daarnaast draagt zij zorg voor de voorbereiding van de gemeentemaaltijden en verzorgt zij de groenvoorziening bij speciale gelegenheden. Alsmede was zij (2007 -2013) diaken. Tevens zet zij zich in als selectiehoofd van de bazaarcommissie en de kerstfair. Voorts verricht zij hand-en-spandiensten.

Mevrouw E.E. van Helden

Decoranda (59) heeft haar eigen praktijk voor huidtherapie in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Daarnaast ontplooide/ontplooit zij de volgende, al dan niet aan haar hoofdfunctie gerelateerde, vrijwillige activiteiten:

1994- heden vrijwilliger bij en bestuurslid en secretaris (1994-2006) van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten te Naarden. Het betreft dé beroepsvereniging van en voor huid- en oedeemtherapeuten in Nederland. In de periode van 2001 tot 2006 was betrokkene namens de vereniging tevens bestuurslid van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici te Utrecht. Sinds 2010 is betrokkene lid van de kascontrolecommissie

2000 - 2013 vrijwilliger bij en penningmeester (2001-2013) van de VVD, afdeling Waddinxveen. Betrokkene is voorts lid geweest van diverse commissies, zoals de PR commissie, de kandidaatstellingscommissie en de zomer- en winteractiviteitencommissie

2004 - heden bestuurslid (2004-2006) en voorzitter (2006-heden) van de Stichting Kinderboerderij Dierendal te Waddinxveen. Betrokkene regelt de financiële zaken voor de kinderboerderij, zorgt voor de fondsenwerving, helpt mee met het hooi- en stro team om balen hooi van het land te halen, overlegt met de beheerder, stuurt de 21 vrijwilligers aan en heeft contact met de pers. Ook bij evenementen is zij altijd aanwezig om hand-en-spandiensten te verlenen. Verder zorgt betrokkene sinds 2007 thuis tijdens vakanties voor huisdieren en die inkomsten komen ten bate van de kinderboerderij

2014 - 2016 vrijwilliger bij het School's Cool Mentor Project te Gouda. Betrokkene heeft leerlingen begeleid bij het naar school gaan

2019 - heden vrijwilliger bij het Repair Café Waddinxveen. Betrokkene treedt op als gastvrouw en zij is belast met het ontvangen van mensen en het noteren van wat er precies gedaan moet worden aan de apparaten die zij in ontvangst neemt.

Sinds 2015 is betrokkene adviseur van het Nederlands Tijdschrift voor Huidzorg. In de periode van

1995 tot 2007 was betrokkene tevens collectant en rayonhoofd van de collecte voor de Dieren-

bescherming te Waddinxveen.

De heer C. Lugthart:

Decorandus (81), tot zijn pensionering in 2005 werkzaam geweest als zelfstandig ondernemer en kraanmachinist bij de firma Lugthart en Zonen, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1980 - heden vrijwilliger bij de wijkgemeente Ontmoetingskerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen. Betrokkene is lid van de rommelmarktcommissie. Hij coördineert o.a. het ophalen van de spullen. Daarnaast fungeert hij sinds 2003 als contactpersoon van de Ontmoetingskerk. Tevens is hij sinds 2004 actief bij de autodienst en haalt hij de kerkleden op die moeilijk ter been zijn

1995 - heden vrijwilliger bij Voetbalvereniging Be Fair te Waddinxveen. Betrokkene draaide bardiensten. Daarnaast zet hij zich in voor de onderhoudswerkzaamheden, zowel buiten als binnen. Tevens fungeert hij sinds 2015 als consul en is hij verantwoordelijk voor het keuren en vrijgeven van de velden

1995 - heden vrijwilliger bij het zorgcentrum Souburgh te Waddinxveen, onderdeel van de Stichting Zorgpartners Midden-Holland. Betrokkene assisteert bij de kerkdiensten. Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten.

Mevrouw N.M. Geluk-Noorlander

Decoranda (71), tot haar pensionering in 2015 werkzaam geweest bij de Stichting Jeugdzorg Rotterdam, ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1987 - 2003 vrijwilliger bij de William Schrikker Stichting. Betrokkene was pleegouder van een kind met een meervoudige beperking tot diens overlijden

1995 - heden vrijwilliger bij de protestantse wijkgemeente de Rank te Waddinxveen. Betrokkene was/is pastoraal medewerker (1997-2002 en 2011-2015) en pastoraal ouderling (2002-2010 en 2018-heden). Zij heeft (in 1995) mede de jeugdclubs opgezet en deze georganiseerd, alsmede de kindernevendienst. Tevens heeft zij de 13+ tent opgericht, wat landelijke navolging heeft gekregen en was zij de medeoprichter en coördinator van de Tentweek te Waddinxveen. Voorts is zij de coördinator van de jaarlijkse rommelmarkt en zet zij zich hierbij in als verkoper

1997 - 2004 vrijwilliger bij de Stichting Gereformeerde Jeugdzorg. Betrokkene was pleegouder van een uit huis geplaatst kind

2005 - 2019 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Waddinxveense Kunst Kring. Betrokkene organiseerde tentoonstellingen en workshops. Daarnaast heeft zij bijgedragen aan de oprichting van de fotoclub. Tevens heeft zij meermaals als vertegenwoordiger opgetreden bij het lokale radiostation en gaf zij een voorlichting op het Coenecoop College in het kader van het project Art Buddies

2010 - heden vrijwilliger bij de Stichting Exodus. Betrokkene begeleidt kinderen die een bezoek brengen aan hun vader of moeder in de Penitentiaire Inrichting in o.a. Rotterdam en Krimpen aan den IJssel

2014 - 2015 ontwikkelaar van een kunstwerk ter bewustwording van de afvalproblematiek. Het kunstwerk bestond uit een tafel met zwerfafval en werd geplaatst bij het fietspad bij de Coenecoopbrug te Waddinxveen, het is in 2015 geopend door een wethouder.

Daarnaast heeft zij zich (1988-2018) ingezet als collectant voor de Nierstichting.

De heer dr. J.T.J. Uilenbroek

Decorandus (83), was tot 2001 werkzaam aan de Medische faculteit van de Erasmusuniversiteit Rotterdam als onderzoeker, ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1997 - heden diverse functies bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling Gouda. Decorandus was/is:

- excursieleider (elke 14 dagen, m.u.v. de winterperiode)

- beheerder van het archief

- natuurhistorisch secretaris (1998-heden)

- waarnemend voorzitter (2001-2013)

- redacteur (sinds 2013, "de Natuurvriend" verschijnt 3 x per jaar)

- websitebeheerder (sinds 2013)

In het najaar en de winter verzorgt hij een lezingencyclus, waarvan een aantal lezingen samen met IVN IJssel en Gouwe. Decorandus stelt ook, sinds 3 jaar, samen met IVN een jaarprogramma op voor de publieksactiviteiten in Gouda en hij verzorgt de pr. Voor de leden van de vereniging organiseert hij jaarlijks een weekend of midweek weg. Decorandus levert ook een bijdrage aan de landelijke vereniging: hij is aanwezig bij bijeenkomsten van de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende Vereniging, waar hij een actieve inbreng heeft, en gemotiveerd zijn mening geeft over het landelijke beleid.

Ook voor IVN heeft decorandus zich ingezet in de periode van 2014 -2016. Hij heeft ervoor gezorgd dat de publieksactiviteiten van IVN en KNNV op elkaar afgestemd werden of samen werden georganiseerd, zoals de publieksactiviteiten in opdracht van de gemeente Gouda. Voorts was hij coördinator van de weidevogelmonitoring Polderpark Oostpolder. Drie jaar begeleidde hij de tellers in het veld en was hij de contactpersoon voor de gemeente Gouda, die opdracht gaf voor deze monitoring. Sinds 2017 is hij één van de tuinambassadeurs in Gouda, in het kader van operatie Steenbreek: "tegel eruit en plant erin"

2001 - heden vrijwilliger bij biologische tuin Boomkwekerij Buitenplaats. Decorandus werkt iedere vrijdag in de biologische tuin. Hij maait het gras, zet vogelvoer uit en geeft excursies. Met zijn mengsels van eenjarige bloemen lokt hij veel insecten naar de tuin.

Meer over dit onderwerp:
WADDINXVEEN LINTJESREGEN 2021 LINTJESREGEN
Deel dit artikel: