Lintjesregen 2021: Lees hier wie er in Zuidplas een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man © Kanselarij der Nederlandse Orde
ZUIDPLAS - In Zuidplas zijn tien inwoners Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Zuidplas.
De onderstaande inwoners zijn benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw (Charlotte) C.E. F. W. Vellenga (06-01-1949) uit Moerkapelle

Mevrouw staat al meer dan veertig jaar klaar voor de organisatie van de CHIO Rotterdam, een groot internationaal (paarden)topsportevenement. In de jaren 70 werd zij zelf vrijwilliger bij het onderdeel dressuur en vervulde diverse taken zoals het verzamelen van de juryscores van de dressuurwedstrijden en controleren.
Ook is zij een van de oudste leden van tennisvereniging Love 70 in Moerkapelle, namelijk al meer dan veertig jaar. Zij heeft veel vrijwilligerswerk verricht, zoals het geven van jeugdtrainingen, het voeren van het secretariaat, maar ook het voorzitterschap en het clubblad. Momenteel is zij verantwoordelijk voor de barbezetting, houdt de website en sociale media bij. Noemenswaardig is dat zij de eervolle vermelding van Vrijwilliger van het jaar op haar naam heeft staan.
De decoranus heeft zich naast haar baan als lerares verder onderscheiden door haar grote inzet als bestuurslid voor Aede Nederland die zich opwerpt voor de internationalisering van het onderwijs. Zij nam deel aan diverse Europese Erasmusprojecten waarvan meest recentelijk de projecten Elicit en Elicit + ( European Literacy and Citizenship ). Mede onder haar leiding is pedagogisch lesmateriaal voor leerlingen en verschillende opleidingsmodules voor docenten ontworpen.
Verder geeft zij als vrijwillige docent in de bibliotheek een les aan groepen cursisten die nog niet voldoende de Nederlandse taal beheersen. Na haar pensionering is zij als doorgewinterde vrijwilliger beschikbaar gebleven voor de school, waar zij werkzaam was.

De heer (Jan) Johannes Marinus van de Vlekkert (05-03-1945) uit Moerkapelle

Meneer heeft recent zijn langdurige werkzaamheden als koster en gastheer van de kerkdiensten in Op Moer beëindigd.
Daarnaast heeft hij nog véél méér vrijwilligerswerk op zijn conto. Zo was de decorandus van 1972 tot 2013 actief als (hulp)koster voor de Nederlands Hervormde Gemeente in Zoetermeer inmiddels Protestantse Gemeente Zoetermeer. Verder heeft de decorandus zich ingezet voor het Rode Kruis en als kaderinstructeur aan vele evenementen en (rampen)oefeningen deelgenomen. Ook is hij bij het Rode Kruis tweemaal als begeleider van een vakantie voor gehandicapten mee geweest.
Opvallend is zijn voorliefde voor de fuchsia. Fuchsia’s kweken is zijn grootste hobby. Zijn achtergrond als hovenier komt goed van pas bij het vervaardigen van stekken voor de fuchsiamarkt, het geven van snoeidemonstraties, lezingen en workshops. Van der Vlekkert heeft dan ook verschillende bestuursfuncties (vanaf 1998-2002 en 2011-heden) vervuld bij de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, waaronder het voorzitterschap en het penningmeesterschap.
Sinds 2014 is hij ook secretaris van de mannenvereniging Onesimus. Verder is hij vrijwilliger in het Verpleegtehuis WZH in Zoetermeer en helpt hij met de verzorging en inplanting van de planten in de binnentuin. Ook maakt hij de kerststukjes en zorgt voor het materiaal. Van der Vlekkert vervoert met de bus van Beth San mensen voor de dagopvang van huis naar Verzorgingstehuis Beth San in Moerkapelle en weer terug met de bus. Bij het Hospice Elim en Moerkapelle ten slotte heeft hij zich alvast opgegeven voor het verzorgen van de tuin.

De heer (Dick) D.B. Van Vliet (27-09-1941) uit Moerkapelle

Meneer is al vanaf 1970 actief als vrijwilliger. De decorandus heeft diverse activiteiten verricht bij Voetbalvereniging Moerkapelle en de Tafeltennisvereniging Zevenhuizen-Moerkapelle. Bij de laatste was hij achtereenvolgens bestuurslid en penningmeester. Opvallend is zijn historisch kennis met name op het terrein van de genealogie. Hij is daarmee een waardevolle vraagbaak voor Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle, waar hij sinds 1997 als vrijwilliger ook actief is. Hier coördineert hij o.a.de bezorging van het kwartaalblad.
De laatste 10 jaar houdt hij zich als vrijwilliger bezig met het vastleggen van de molenaarsgeslachten in computerprogramma’s en het ontknopen van genealogische situaties voor de Stichting Verzameling Ons Molenverleden. Ook ontvangt hij bezoekers in het Molenmuseum en levert een belangrijke bijdrage aan de promotie van de molens en de molenaarsgeschiedenis.
Zijn maatschappelijke achtergrond bij Bouw & Projectontwikkeling kwam hem goed van pas in zijn vrijwilligerswerk. Zo tekende hij het voormalige clubgebouw van Voetbalvereniging Moerkapelle en bouwde hij tussen 2013-2016 een maquette in het museum van Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Daarnaast was hij ook de bouwer van een deelmaquette voor de historische vereniging Moordrecht.

Mevrouw (Lelita) S. Bindraban (17-04-1963) uit Moordrecht

Mevrouw zet zich in voor mensen op de wereld die geen stabiele, fijne thuissituatie hebben. Zij heeft in India vrijwilligerswerk gedaan (nog steeds en momenteel in India) en geconstateerd onder welke erbarmelijke omstandigheden de bevolking moet leven. De decorandus heeft het financieel mogelijk gemaakt dat er o.a. 25 waterpompen zijn geplaatst met schoon drinkwater en 75 dorpen zijn voorzien van water.
Ook richtte zij Stichting Quality for Life Foundation op die naast zorg voor de eerste levensbehoeften ook voorlichting en educatie, medische zorg, werkgelegenheid, financiële adoptie en noodhulp mogelijk maakt. Al haar inzet en drijvende kracht is gericht op het stimuleren en vergroten van eigen kracht en zelfrespect en gaat daarmee verder dan enkel noodhulp.
Tussen 1985 en 1999 was de decorandus vrijwilliger bij Stichting Vidhata die culturele en sportieve activiteiten voor de Hindoestaanse gemeenschap in de regio onder Utrecht organiseerde en zich richtte op jongeren de Hindoestaanse cultuur bij te brengen. Hier leverde zij een belangrijke bijdrage door hand en spandiensten te verrichten, gastvrouw te zijn en schoonmaakwerkzaamheden te verrichten.
Sinds 2016 deelt zij al haar kennis en ervaring vanuit Quality For Life Foundation in het onderwijs, aan een deel van de Technasium-leerlingen en 4VWO-leerlingen van het Calandlyceum. U zet leerlingen aan het denken over de rijkdom en privilege om in Nederland te leven. Ook in tijden van corona richt zij zich op de kwetsbaren door met haar stichting tientallen voedselpakketten mogelijk te maken voor de armen of wie werk verloor als gevolg van Covid-19, maar ook voor de dieren.

Mevrouw (Conny) C. de Jong-van Zutphen (10-04-1948) uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Mevrouw loopt al een tijdje mee als vrijwilliger, zo’n ruim veertig jaar. Haar activiteiten zijn divers. Daarom betitelen de mensen uit haar eigen omgeving haar vaak als een duizendpoot. Ze heeft zich zowel bij verschillende sportverenigingen (korfbal en zwemmen) als vanuit de kerk actief ingezet voor de jeugd door een scala aan leuke activiteiten te organiseren en aan te bieden, zoals de zwemlessen voor kinderen die niet in aanmerking kwamen voor zwemmedailles.
Ook zette zij een peuterspeelzaal in Nieuwerkerk aan den IJssel op, omdat deze ontbrak in die tijd. Bovendien heeft de decorandus tot op de dag van vandaag meerdere functies bekleed bij de Speeltuinvereniging De IJsselkids. Het illustreert haar grote betrokkenheid bij het opvoed- en opgroeiklimaat van kinderen. Recent is zij als vrijwilliger gestart bij het inloophuis voor mensen met kanker. Hier zet zij zich als ervaringsdeskundige wekelijks in voor mantelzorg.

De heer (John) A. Prins (14-04-1948) uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Meneer is van onvergetelijke invloed en waarde geweest voor de totale Hervormde Gemeente van Nieuwerkerk aan den IJssel en voor het College van Kerkrentmeesters in het bijzonder. Hij is vele jaren in diverse rollen in het jeugdwerk actief geweest. Lange tijd ook als diaken, ouderling kerkvoogd, hulpkoster en als coördinator inzameling van oud papier. Maar als bouwcoördinator heeft hij zich echt onbedoeld weten te onderscheiden. Zonder zijn onuitputtelijke inzet zouden de kerkelijke gebouwen er nu niet zo goed uit hebben gezien. En dat allemaal vrijwillig en vanuit dienstbetoon.
Noemenswaardig is ook zijn betrokkenheid eind 1997/begin 1998 bij de grondige en uitgebreide restauratie van het monumentale P. Assendelft orgel door de firma Reil uit Heerde. Na de restauratie van het orgel startte in 2000 bij de Oude Kerk een groot renovatie traject van zowel de kerktoren als de klok. Mede dankzij zijn vrijwillige en tomeloze inzet was ook dit project succesvol. Ook in de Nieuwe Kerk heeft hij met zorg en toewijding de terugkeer van het orgel begeleid. Zowel bij de restauratie in de Oude Kerk als de herbouw in de Nieuwe Kerk is duidelijk zijn meerwaarde en vakmanschap aangetoond. Daarnaast dient de decorandus ook in de zorg voor anderen. Als pleegouder, mantelzorger en ouderenbezoeker.

De heer (Ton) A. I. M. Reijers (30-07-1949) uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Meneer is tot op de dag van vandaag zeer verdienstelijk en onbaatzuchtig geweest voor het leven van armen, werkelozen en degenen die niet kunnen werken in Zuid-Afrika. Hij levert langdurig een belangrijke bijdrage aan het bieden van toekomstperspectief, namelijk vakscholing gericht op werk voor ‘the poorest of the poor’. Vanuit zijn eigen ervaring bij het Centrum Vakopleiding (CV) in Nederland heeft hij de methode ingezet voor werkloze jongeren op het Afrikaanse continent, en die bleek te werken. De decorandus stichtte
Stichting Leweza op, een Leerwerkplaats in Zuid-Afrika waar jonge werklozen die in de townships wonen en in het regulier onderwijs geen kans krijgen een vakopleiding en arbeidstoeleiding ontvangen.
Via deze stichting verkreeg hij en bestuur financiële steun om in 2008 Reach Make It Technical Skills Academy (RMI) in Kaapstad Zuid-Afrika van de grond te krijgen. Als oprichter en voorzitter van Stichting Leweza zorgde hij voor gekwalificeerde leerkrachten uit Nederland om Zuid-Afrikaanse leerkrachten op te leiden in een train-de-trainer-programma. Het is momenteel een volledig geaccrediteerd trainingscentrum met Manufacturing and Engineering Seta in dit land, waar al meer dan 700 jongeren een vakopleiding hebben kunnen volgen. RMI is ook begonnen met het opleiden van mensen tot Early Childhood Teachers.
De decorandus heeft er naast een full-time baan vele uren vrije tijd en energie in gestoken zoals het maken van plannen, fondsen werven, het promoten van Leweza en RMI, het maken van rapportages en het voorzitterschap van Leweza, op locatie de manager ondersteunen als adviseur en klankbord. Dankzij zijn tussenkomst en het bestuur waarmee u samenwerkt is het leven van veel gezinnen veranderd. Opvallend is dat hij heel mensen heeft geholpen, zonder hen persoonlijk te hebben ontmoet.

Mevrouw (Irene) Huberta Lamberta Maria Vasterman (23-10-1951) uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Mevrouw zet zich sinds de jaren 80 vrijwillig in voor de St. Josephparochie en later de Sint Christoffelparochie, steeds in een bestuurlijke setting. Dat is al 37 jaar. Zij heeft een divers takenpakket onder haar hoede als coördinator van vrijwilligers, door wekelijks een dag het secretariaat te bemensen, de redactie te vormen voor alle bijdragen voor het centrale parochieblad (de Draagkracht) namens de St. Josephkerk, tot deelname aan oecumenisch contact, waaruit het zogeheten Feest van de Geest (Pinksteren) is voortgekomen.
Zij is de drijvende kracht achter dit initiatief. Ook neemt zij deel aan de pastorale wacht (dag en nacht). Ze is het aanspreekpunt voor mensen van de andere gemeenschappen uit de parochie, zoals die uit Lekkerkerk, Krimpen en Capelle aan den IJssel en Rotterdam-Oost en notulist van het Rotterdams pastoresoverleg.
Verder is zij als bestuurslid van de Katholieke Ouderenbond (KBO) betrokken bij KBO Midden Holland, KBO IJsselgemeenten, KBO Zuid Holland en vertegenwoordigt de KBO in het Samenwerkingsverband Ouderenbelangen (SVO) waarmee de gemeente Zuidplas vergaderde. Dankzij haar is een warme samenwerking ontstaan met de PCOB, die tot een echte samenwerkingsovereenkomst is gegroeid. De decorandus vervult in het 3-koppig bestuur van de KBO een centrale rol in het organiseren van uitjes, voorlichting en hulp bij financiële zaken. Ook draagt zij haar steentje bij aan de verhalengroep, een initiatief van Ouderenzorg Welzijn Zuidplas.

Mevrouw (Manna) H.J.A. de Snoo-van der Maas (13-12-1948) uit Zevenhuizen (Oud Verlaat)

Mevrouw verricht al bijna een halve eeuw vrijwillig activiteiten. Eerst als bestuurslid en medeoprichter van Jeugd Sociëteit QT? en Theater ‘De Teerstoof’ te Schiedam. Zij draaide mee met alle hand en spandiensten en was onder meer verantwoordelijk voor het poppentheater. Op de basisschool van haar kinderen zat zij ook niet stil met handvaardigheidslessen, catalogiseren van de schoolbibliotheek etc.
In de tijd dat zij samen met haar gezin in Brazilië verbleef, wist zij 60.000 guldens op te trommelen voor het opknappen van een armlastig weeshuis waar zij als vrijwilliger werkte. Na Brazilië en weer terug in Nederland werd zij bestuurslid en secretaris van de Stichting Imelda Nolet. Een stichting die vanuit christelijke levensbeschouwing het geestelijk, lichamelijk en materieel welzijn van kinderen wil versterken. Dit uitte zich door financiering van kleinschalige projecten, die de belangen en de zorg voor kansarme kinderen over de hele wereld dienen.
Bij het Weeshuis der Hervormden – later Stichting Lindenhof - heeft zij verder van 1991 tot 2013 meerdere functies bekleed. Ze leverde een belangrijke bijdrage aan de succesvolle organisatie in de jeugdzorg. Kinderen in financieel moeilijke situaties hebben oprecht haar welgemeende belangstelling. Dit bleek al in Brazilië, maar ook uit haar betrokkenheid bij het Ritsema van Eckfonds die middelen verstrekt aan getalenteerde jongeren, die geen of gedeeltelijke bijdragen ontvangen uit reguliere fondsen.
Ook is de decorandus al ruim twintig jaar actief voor de Hervormde Gemeente Zevenhuizen. Daar heeft zij recent nog een belangrijk aandeel gehad om ouderen en zieken te ondersteunen tijdens de strenge coronamaatregelen door voorleesochtenden te houden.

De heer (Pim) W.J.J. van der Zalm (01-09-1955) uit Zevenhuizen

Meneer is sinds 2003 zeer actief en verricht een scala aan diverse verdiensten als vrijwilliger bij Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Als bestuurslid is hij nauw betrokken bij alle zaken die stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle (OZM) aangaan: als redacteur en drijvende kracht voor de kwartaaluitgave van de stichting: het Verleden Tijdschrift, de coördinatie van het verzendklaar maken en rondbrengen van het tijdschrift door vrijwilligers, de communicatie met de buitenwereld, het opstellen van de nieuwsbrieven voor de donateurs, het organiseren van 3 lezingen door een spreker per jaar, het bijhouden van de website en het aanleveren van content.
Ook het vullen/uploaden van een online beeldbank en uploaden met maar liefst 20.0000 foto’s, die de stichting gedurende haar bestaan heeft ontvangen, is een reusachtige klus van de decorandus. Daarnaast vertegenwoordigt de decorandus OZM in de Straatnamencommissie van de gemeente Zuidplas, het gezamenlijk overleg van de drie historische verenigingen binnen de gemeente Zuidplas en de klant- en adviesraad van de Groene Hart Archieven (Streekarchief in Gouda)
Zijn loyaliteit aan de stichting is noemenswaardig. Hij heeft de afgelopen 6 jaar steeds voor de openstaande vacatures bij OZM de honneurs waargenomen of het nu ging om het voorzitterschap of momenteel de functie van secretaris. Als beheerder van het cultureel erfgoed zet hij zich met veel energie en passie in voor het opsporen, redden en veiligstellen van voorwerpen en documenten, die het cultureel erfgoed vertegenwoordigen van Moerkapelle en Zevenhuizen, zoals een glas-in-loodraam, een oude oorkonde, een gevelsteen of oude foto’s en ansichtkaarten.
Van der Zalm ontdekte in 2008 het verdwenen archief van de ‘Ambachtsheerlijkheid Zevenhuizen’ met afschriften van zeer oude eigendomspapieren en originele stukken van de periode 1244-1875. Het lukte hem om samen met de Stichting Vrienden van Archief en Librije voldoende geld bij elkaar te krijgen om dit archief te verwerven en, in overleg met de gemeente Zuidplas, onder te brengen in het streekarchief Midden-Holland (Gouda). Ook speelde hij een betekenisvolle rol bij het terughalen van de molenroeden uit het Belgische Maasmechelen in 2018 naar Moerkapelle.
Naast de regie en redactie van een aantal jubilieumboeken, bracht de decorandus nog een nieuw boek heeft uit over de Moerkapelse fotografe Corrie Oudijk, waarvoor hij de archieven van het NIOD indook en interviews afnam.