Waterschap gaat watervervuilende kassen opsporen via DNA-onderzoek

Glastuinbouw in het Westland
Glastuinbouw in het Westland © Omroep West
DELFT - Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat telers die vervuild water lozen of lekken opsporen via DNA-onderzoek. Door zogenaamd environmental DNA (eDNA) in het water te onderzoeken, hoopt het hoogheemraadschap in de toekomst met 99 procent zekerheid vast te kunnen stellen welke paprika- en tomatentelers vervuild water lozen of lekken.
De glastuinbouw is een bekende veroorzaker van watervervuiling. Het hoogheemraadschap heeft afspraken met ondernemers in de branche om vervuiling tegen te gaan. 'Toch gaan er soms dingen mis', legt Thecla van den Hoed van het Hoogheemraadschap Delfland uit. 'Als we meten dat er iets lekt, kunnen we niet altijd zien waar dat vandaan komt. Daarvoor doen we onderzoek dat vaak lang duurt en veel geld kost.' Met de nieuwe onderzoeksmethode kan het Hoogheemraadschap Delfland snel en eenvoudig concluderen voor welk gewas het vervuilde water is gebruikt.
Als water wordt gebruikt om gewassen te besproeien, blijven kleine deeltjes (eDNA) van de gewassen achter in het water. 'Als wij zien dat er bijvoorbeeld deeltjes paprika in het water zitten, kunnen we snel achterhalen van welke telers het water afkomstig is', zegt Van den Hoed. Omdat ieder gewas zijn eigen eDNA heeft, kan het hoogheemraadschap zo het zoekgebied aanzienlijk verkleinen.

Potentie

De nieuwe methode voor het opsporen van watervervuilers lijkt veelbelovend, zo blijkt uit de eerste onderzoeken. Volgens het hoogheemraadschap maken de resultaten van die onderzoeken duidelijk dat er potentie is om verder te gaan met de nieuwe methode om zo de vervuiling terug te dringen. 'Uiteindelijk proberen we om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit vooruit gaat. Daar werken wij en de ondernemers hard aan', aldus het hoogheemraadschap.
Ondernemers die vervuild water lekken, krijgen eerst een waarschuwing en de tijd om de problemen aan te pakken. Als bij een later wateronderzoek blijkt dat dezelfde teler geen maatregelen heeft genomen, wordt er gehandhaafd. Als er sprake is van een bewuste lozing wordt direct gehandhaafd.