Raad Zuidplas overwegend positief over plannen voor 'Vijfde Dorp' met 8000 huizen

ZUIDPLAS - De gemeenteraad van Zuidplas had woensdagavond veel complimenten voor het masterplan om een heel nieuw dorp met 8000 woningen te bouwen in de Zuidplaspolder. Er werd door de raad nog niet gestemd over het plan, wel konden raadsleden voor het eerst hun zegje doen over de voorgenomen bouw van het nieuwe 'Vijfde Dorp', zoals het nu nog wordt genoemd.

Naast complimenten en tevredenheid, waren er ook zorgen bij de politieke partijen. Hoe kan Zuidplas de toenemende verkeersdrukte bijvoorbeeld het hoofd bieden? Kan een gemeente als Zuidplas de financiële risico's die aan het project kleven wel dragen? En hoe gaat de gemeente om met de huidige bewoners en inwoners van het gebied?

Vooral communicatie lijkt in het geval van die laatste vraag een sleutelwoord. Vooralsnog voelen bewoners zich niet gehoord, bleek uit de woorden van inwoner Fred Boevé, die namens een groep inwoners en ondernemers insprak.

Communicatie met inwoners en ondernemers

'Wij zijn zeer, zeer, zeer teleurgesteld. Met de kalkoen discussieer je niet over het kerstdiner', zo omschreef Bouvé het feit dat de bewoners tot voor kort niks hoorden over het masterplan. De inspreker wees op het effect voor de huidige inwoners, die in onzekerheid leven over hun toekomst in Zuidplas. De mogelijkheid bestaat namelijk dat omwonenden en bedrijven in de buurt van het geplande dorp ruimte moeten maken. 'We begrijpen dat er huizen moeten komen, maar treed met ons in overleg', was zijn oproep.

Daar moest extra aandacht voor komen, concludeerden vrijwel alle partijen in de gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Jan Hordijk benadrukte dat er nog 'heel vaak' gesprekken plaats zullen vinden met omwonenden en ondernemers. 'Het is niet per se gezegd dat iedereen weg moet. We gaan kijken of we sommige plannen kunnen inpassen', zei Hordijk. Hij waarschuwde daarbij wel dat de gemeente het niet voor iedereen naar de zin kan maken.

De plannen voor het 'Vijfde Dorp'

De 8000 woningen moeten volgens de gemeente met bijbehorende voorzieningen worden ontwikkeld in een 'dorps woonmilieu'. De helft van de woningen moeten betaalbare huurwoningen worden, met een huur tot 1000 euro per maand, of betaalbare koopwoningen tot 325.000 euro. Ook moeten minstens 2400 woningen (30 procent) in de sociale huursector vallen. Bovendien wil de gemeente in de Gouweknoop twee bedrijventerreinen bouwen van in totaal 65 hectare en moet het hele 'Vijfde Dorp' energieneutraal worden.

Het 'Vijfde Dorp' is het groene gebied tussen Gouda en Zevenhuizen | Foto: Gemeente Zuidplas

Een grote meerderheid van de gemeenteraad ziet die plannen wel zitten. 'Niets doen is geen optie', zei Peter Molenaar (CU/SGP) over de woningbouwopgave. Volgens Molenaar moet de politiek in Zuidplas de kop niet in de Zuidplasklei steken. 'Dit mag met recht een masterplan worden genoemd', zei Annika van Gerwen namens de VVD. 'Dit is iets om trots op te zijn.'

Zorgen over verkeersdrukte

Toch werden er ook kanttekeningen geplaatst. Bijvoorbeeld over de verkeersafwikkeling. Een meerderheid in de raad benadrukte het belang van 'eerst bewegen, dan bouwen'. Zij willen dat de infrastructuur op orde is, voordat er woningen worden gebouwd. Anders staat het verkeer binnen de kortste keren vast, met de komst van 8000 nieuwe woningen.

In het masterplan is daar een oplossing voor: dat baseert zich op verkeersonderzoeken waaruit blijkt dat met een aantal maatregelen - bijvoorbeeld het stimuleren van deelauto's, de fiets en het openbaar vervoer - de verkeersintensiteit op de wegen rondom het Vijfde Dorp af kan nemen. 'Er zullen aanpassingen worden doorgevoerd', aldus de wethouder die verzekerde de zorg van de omwonenden en de politiek voor de verkeerssituatie serieus te nemen.

Financieel megaproject voor Zuidplas-begrippen

Dat het om een megaproject gaat voor een gemeente met ruim 40.000 inwoners, werd ook niet onder stoelen of banken gestoken. 'Wij maken ons zorgen of de gemeente Zuidplas wel in staat is dit te dragen', zei Jan Smit van Nieuw Elan Zuidplas over het financiële plaatje. Ook andere raadsleden deelden die zorg. Smit vroeg of het Rijk garant staat voor het geval dat het mis gaat.

'Het heeft een enorme impact. Dat is niet te ontkennen', zei Hordijk. Naast het feit dat het Rijk 14 miljoen euro mee gaat betalen - 'het geld staat al op de rekening', zei de wethouder - is er geen garantie van het Rijk. 'Maar we zijn in staat dit zelf te doen', aldus Hordijk. 'Daar ben ik van overtuigd, maar het vergt wel strakke sturing. We moeten er bovenop zitten. Dat is echt heel erg nodig.'

Wethouder Jan Hordijk woensdagavond bij het debat over het 'Vijfde Dorp'

Partners betalen mee

De gemeente Zuidplas doet het project ook niet alleen. Zo hebben 'partners' (zoals buurgemeentes en provincie) al toegezegd om mee te betalen. Daarvoor zijn wel 'stevige onderhandelingen' gevoerd, aldus Hordijk. 'Het was zelfs nog even spannend of we er uit zouden kunnen komen.' Maar het resultaat van de onderhandelingen mag er zijn, vindt hij. 'Tot nu toe hebben we al voor zo'n 30 tot 35 miljoen euro aan toezeggingen gehad om tot dit plan te komen.'

Ook gaat de wethouder proberen nog meer subsidies binnen te halen, want, zo wezen de raadsleden de wethouder erop: voor innovatieve woningbouw is flink geld te krijgen uit verschillende potjes.

Weerbaar en wendbaar

Een groot deel van de raadsleden zag ook dat het plan financieel 'weerbaar, wendbaar en robuust' is, wat de onzekerheid enigszins wegnam. Wel wil de politiek regelmatig geïnformeerd worden door de wethouder over de financiële stand van zaken, en bijvoorbeeld over de verkeersaanpassingen. Dat zegde de wethouder ook toe.

Op 11 mei wordt in een tweede vergadering gesproken over het masterplan. Ook dan gaat het alleen om het geven van een mening en stellen van vragen over de plannen. Het nemen van echte besluiten, of sterker nog: een schop die de grond in gaat, zal nog jaren duren.

LEES OOK: Waarom wil Zuidplas een heel nieuw dorp bouwen? Tien vragen over het 'Vijfde Dorp'

Deel dit artikel: