Instellingen

'Geachte heer Tjeenk Willink': Hagenaars sturen brieven naar formateur van nieuw kabinet

Marco Esser, Tom Nathans, Kees Berenbak en Richard de Mos
Marco Esser, Tom Nathans, Kees Berenbak en Richard de Mos © Omroep West
DEN HAAG - Op het Haagse Binnenhof draait het in de kabinetsformatie nog altijd om het herstel van vertrouwen, maar uiteindelijk zal het over de inhoud gaan. En daar willen veel organisaties, instellingen en belanghebbenden invloed op uitoefenen. Informateur Herman Tjeenk Willink krijgt daarom vanuit het hele land brieven met wensen en voorstellen. Ook Den Haag laat zich niet onbetuigd. Wij zochten drie briefschrijvers op.

Naam: Tom Nathans en Kees Berenbak

Van: De Buurt Bestuurt Laak

Wil: Betere betrokkenheid van burgers bij beleid

Tom Nathans en Kees Berenbak van de Buurt Bestuurt Laak
Tom Nathans en Kees Berenbak van de Buurt Bestuurt Laak © Omroep West
Fragment uit de brief: De Buurt Bestuurt doet een dringend appel op u als informateur, om het Burgerperspectief serieus te nemen. Vanuit het Burgerperspectief opereert De Buurt Bestuurt belangeloos en zonder voorkeur voor samenwerking met een bepaalde partij in het stadsdeel Laak in Den Haag. Vanuit het burgerperspectief koerst De Buurt Bestuurt zowel op verbetering van de leefomgeving van de burgers-bewoners, qua gezondheid, huisvesting en inkomen, als op de burgers-bewoners hun weg te laten vinden in de democratie. (…) Vanuit het burgerperspectief komt daarom aan de burgers-bewoners ook een prominente plaats toe in het politiek debat. Lees hier de hele brief.

Naam: Marco Esser

Van: The Hague & Partners

Wil: Dat de toeristische sector die een grote economische impact heeft voor de Nederlandse economie, serieus wordt genomen.
Marco Esser van The Hague en Partners
Marco Esser van The Hague en Partners © Omroep West
Fragment uit de brief: Ons land is herstellende van een van de meest zware crisissen ooit. Ook de toeristische sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Normaliter wordt met toerisme in Nederland ongeveer net zoveel geld verdiend als in de bouwsector of de landbouwsector. In 2020 was er echter een afname van 40 procent te zien bij het aantal verblijfsgasten in Nederland. Gebaseerd op de voorlopige cijfers van het CBS zal de bijdrage van de toeristische sector aan het BBP in 2020 dan ook zo’n 45 procent lager uitvallen. Maar de toeristische sector van Nederland is trots, weerbaar en veerkrachtig. Er is de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de wederopbouw van de Nederlandse economie na de pandemie. (…) Wij kunnen
bijdragen aan het sociaal en economisch herstel van Nederland na corona. Lees hier de hele brief.

Naam: Richard de Mos

Van: politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Wil: Dat het college van Den Haag een eensgezinde vuist maakt richting het nieuwe kabinet

Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos)
Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) © Gemeente Den Haag
Fragment uit de brief: Als grootste partij in de Haagse gemeenteraad maakt Hart voor Den Haag zich ernstige zorgen over de gevolgen van door de Rijksoverheid uitgestippeld beleid, of liever gezegd het gebrek daaraan. Dit landelijk tekortschietende beleid wordt op lokaal gemeentelijk niveau ernstig gevoeld. Of het nu gaat over het sluiten van politiebureaus, bejaardencentra of ziekenhuizen. De personeelstekorten in de zorg, het onderwijs of bij de politie. Of de kortingen op het Gemeentefonds, voor Den Haag maar liefst 60 miljoen euro per jaar. Keer op keer wordt er gemarchandeerd met de kwaliteit van onze directe leefomgeving en komen steeds meer gemeenten in ons land (financieel) ernstig onder druk te staan (…) Hart voor Den Haag pleit voor een eensgezinde vuist vanuit het Haagse stadhuis richting het nieuwe Kabinet. Op de formatietafel moeten de Haagse belangen worden behartigd. Lees hier de hele brief.