Een tientje per uur voor parkeren op Scheveningen: waar zijn ze mee bezig in Den Haag?

Een boa hield afgelopen zomer toezicht op een vol strand op Scheveningen
Een boa hield afgelopen zomer toezicht op een vol strand op Scheveningen © ANP
DEN HAAG - Scheveningen kreeg deze week de schrik van zijn leven: het parkeergeld op straat gaat in de zomermaanden omhoog van 3,90 euro naar 10 euro per uur. Het moet parkeeroverlast voorkomen. De maatregel sloeg in als een bom en termen als 'compleet gestoord', 'autohaat' en 'waanzin' passeerden de revue. Waar zijn ze nou helemaal mee bezig daar in Den Haag?

Waarom wil het college de parkeertarieven verhogen?

Het plan is een direct gevolg van de situatie op Scheveningen afgelopen zomer. Toen raakte de badplaats overvol. Er was geen parkeerplek meer te vinden, de toegangswegen liepen vast en bewoners konden hun eigen wijk niet meer in of uit. Daarnaast waren er in de avonduren straatraces, was er sprake van straatintimidatie en als triest dieptepunt een dodelijke steekpartij op de Pier. Kortom: een zomer die iedereen snel wil vergeten.
De gemeenteraad riep het college van burgemeester en wethouders hierna op om maatregelen te nemen om te voorkomen dat het deze zomer weer zo uit de hand loopt op Scheveningen.

En als oplossing stelt het college nu voor om de tarieven meer dan te verdubbelen?

Ja, maar dat voorstel is onderdeel van een groter actieplan. Het college heeft een lange lijst met maatregelen gemaakt. Zo komt er extra inzet van politie en gemeentelijke handhavers, worden straatraces, drugsgebruik, illegale feesten en wildkamperen strenger aangepakt en er komt een plan van aanpak voor straatintimidatie.
Daarnaast wil het college de parkeertarieven op straat dus verhogen. Deze maatregel stond al langer in het actieplan, maar pas deze week zette wethouder Robert van Asten (D66) er een prijskaartje op: 10 euro per uur in de zomermaanden van juni tot en met september.
Het gaat om de gebieden waar nu een tarief van 3,90 geldt en dicht bij en op de boulevard gelegen zijn. Alhoewel hier een maximale parkeerduur geldt, blijkt in de praktijk dat bezoekers hun auto regelmatig te lang laten staan en een boete voor lief nemen. Ook de tarieven in de haven stijgen naar 10 euro. Overigens gaan de kosten voor de parkeerterreinen op het Noordelijk Havenhoofd en het Zwarte Pad niet omhoog.
Het tarief geldt voor het gebied tussen de Strandweg, Adriaan Maasplein, Visafslagweg, Zeesluisweg (tussen de Schokkerweg en de Westduinweg), Schokkerweg, Duinstraat, Badhuisstraat, Neptunusstraat, Stevinstraat (deze straat maakt zelf geen deel uit van het gebied), Zwolsestraat (tussen Stevinstraat en Harstenhoekweg), Harstenhoekweg (tussen Zwolsestraat en Groningsestraat), Groningsestraat, Hoornse Hop, Enkhuizensestraat, Alkmaarsestraat, Groningsestraat, Gevers Deynootweg, Zwarte Pad en Strandweg.

Wat wil de wethouder hiermee bereiken?

De wethouder wil automobilisten ertoe bewegen om de auto niet op straat te parkeren, maar in de parkeergarages waar lagere tarieven gelden. Daar zijn volgens Van Asten ook op mooie dagen nog plekken over. Ook moet het bezoekers motiveren om met de fiets of het openbaar vervoer naar Scheveningen te komen. Om dat te stimuleren breidt de gemeente de 'parkeerarrangementen op afstand' uit, zoals Park + Beach, Uit-je Auto en Park & Bike. Ook komt er een groter aanbod van deelfietsen en -scooters.
Dit alles moet overlast voor bewoners tegengaan, want Van Asten zegt vaak Scheveningers te hebben gesproken die geëmotioneerde verhalen vertellen over de situatie in de wijken vorige zomer. 'Wij trekken alles uit de kast om de leefbaarheid van bewoners op peil te houden', zei de wethouder deze week in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Maar op Scheveningen was niet alleen applaus over die tariefsverhoging?

Nee. Volgens Teun van Dijk van Bewonersorganisatie Havenkwartier hebben bewoners er 'gemengde gevoelens' over. Hij vreest bijvoorbeeld dat bezoekers rondjes gaan rijden op zoek naar een parkeerplek en hij vindt dat bewoners die een boodschap willen doen op kosten worden gejaagd.
Ondernemers denken dat bezoekers Scheveningen links zullen laten liggen door deze hoge tarieven. André Triep, de voorzitter van de Vereniging van Strandexploitantanten, snapt wel dat het stadhuis het autogebruik naar Scheveningen wil ontmoedigen: 'Maar dan moet je eerst zorgen dat de faciliteiten er zijn. Dus eerst de parkeergarage en zorgen voor fatsoenlijk openbaar vervoer en dan pas verhogen', zei hij.

Hoe reageert wethouder Van Asten op deze kritiek?

Hij verwacht dat ondernemers zullen profiteren van een rustiger Scheveningen, want ook de ondernemers hadden vorige zomer last van het volgelopen Scheveningen. Bovendien gaan de tarieven in winkelgebieden niet omhoog.
De hoogte van het tarief vindt Van Asten acceptabel. 'Het werkt afschrikwekkend en dat is de bedoeling', zei hij. 'Als je wat wilt bereiken, dan moet je het tarief fors verhogen. Het helpt niet om er een klein bedrag op te leggen.' Van Asten gebruikt het voorbeeld van de wortel en de stok. 'We zetten de wortel in door het aanbieden van bijvoorbeeld Park & Ride. Maar je loopt tegen de stok op als je met je auto bij de boulevard wilt parkeren.'
Wel erkent hij dat er een waterbedeffect kan optreden, waarbij wijken die grenzen aan het gebied waar het hoge tarief gaat gelden, zoals Duindorp en de Vogelwijk, te maken kunnen krijgen met parkeeroverlast. Van Asten zegt dat dit goed gemonitord zal gaan worden en er evaluatiegesprekken komen met bewoners en bedrijven in Scheveningen. 'Op basis van deze informatie wordt besloten of de verhoging van de parkeertarieven op straat op deze manier naar behoren functioneert en of eventueel aanpassingen of aanvullende maatregelen wenselijk zijn', stelde hij.

Is een tariefsverhoging dan echt de enige mogelijkheid om overlast te voorkomen?

De gemeente kijkt nog naar een andere oplossing en dat is bewonersparkeren. Dat zou betekenen dat alleen bewoners in een bepaald gebied mogen parkeren. Van Asten noemde deze optie in de commissievergadering afgelopen woensdag 'interessant', maar er zitten haken en ogen aan. 'Als je als niet-bewoner je auto in dit gebied parkeert, mag je als gemeente geen wielklem aanleggen', zei hij. 'Je mag alleen een bekeuring geven. Dan blijft de overlast dus.'
Deze oplossing is nog niet van tafel. Van Asten: 'We zijn het nog aan het onderzoeken, maar dan blijft de vraag wat we deze zomer moeten doen om overlast te voorkomen. Dan zeg ik: dat doen we door het parkeren op straat substantieel duurder te maken en mensen te verleiden naar de parkeergarages te gaan.'

Ja ja... het spekt zeker lekker de gemeentekas?

Dat hangt ervan af of automobilisten zich door het tientje per uur laten afschrikken. Bij de huidige tarieven verwacht de gemeente deze zomer 1,9 miljoen euro binnen te harken. Dit bedrag loopt bij een hoger tarief uiteraard op als het aantal parkeerders gelijk blijft.
Maar als er minder wordt geparkeerd - waar het college op aanstuurt - dan lopen de inkomsten uiteindelijk terug. Bij een halvering van het aantal parkeerders stijgen de inkomsten nog met 1,3 miljoen euro, maar bij een afname van zeventig procent is er een omslagpunt. Dan lopen de inkomsten terug voor de gemeente.

Komt die 10 euro per uur door de gemeenteraad?

Daar lijkt het wel op, alhoewel zowel coalitie- als oppositiepartijen bezorgd zijn over het waterbedeffect dat kan optreden. Desondanks snapt D66 dat er een tariefsverhoging nodig is om Scheveningers 'hun wijk weer terug te geven'. Ook coalitiegenoot PvdA noemde het 'begrijpelijk'. Collegepartij VVD trekt zich de zorgen van ondernemers aan, maar is voorstander van het uitgangspunt om bewoners op straat te laten parkeren en bezoekers in de garages.
Ook vanuit de oppositie komt bijval. Volgens de SP zijn drastische maatregelen nodig om overlast tegen te gaan en de Haagse Stadspartij noemde de verhoging 'een goed signaal'. De Partij voor de Dieren wil sowieso af van de autocultuur in de stad. 'De enige manier om auto-overlast tegen te gaan is minder auto's', zei fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen.
Maar er is ook forse kritiek. Collegepartij CDA sprak van een 'exorbitante' verhoging die slecht is voor de ondernemers die door de coronamaatregelen al zo zwaar getroffen zijn. En volgens oppositiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos wordt Scheveningen het duurste ter wereld en worden autobezitters de stad uitgejaagd.
De PVV noemde de verhoging 'compleet gestoord en een belachelijk idee'. De gemeenteraad beslist waarschijnlijk half mei over het actieplan Scheveningen en de verhoging van de parkeertarieven.