'Sleutelfiguren' moeten Haagse vaccinatiebereidheid verhogen

Een vaccinatie | Foto ter illustratie: ANP
Een vaccinatie | Foto ter illustratie: ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat 'sleutelfiguren' zoals buurvaders en -moeders, sportcoaches en imams inzetten om de vaccinatiebereidheid onder specifieke doelgroepen te vergroten. De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) laat in Den Haag, net als in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, grote verschillen zien tussen kinderen en jongeren uit gezinnen met en zonder een migratieachtergrond. De sleutelfiguren zullen ook worden ingezet om de bereidheid tot coronavaccinaties te vergroten.
De verschillen zijn het grootst bij de vaccinaties voor 14-jarigen tegen baarmoederhalskanker (HPV) en meningokokken (MenACWY). Jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond blijken het minst gevaccineerd te zijn tegen HPV en meningokokken. Daarna volgen jongeren met een Surinaamse, Arubaanse, Antilliaanse en overige migratieachtergrond.
De deelname aan het RVP is het hoogst bij jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond. Het is voor het eerst dat een analyse van de vaccinatiegraad naar verschillende migratieondergronden is uitgevoerd, nadat vanuit de jeugdgezondheidszorg zorgen waren geuit over het achterblijven van de vaccinatiegraad bij diverse migrantengroepen.

Migranten en laaggeletterden

De gemeente is verantwoordelijk voor het RVP, dat kinderen en jongeren beschermt tegen twaalf besmettelijke infectieziekten. De gemeente heeft geen invloed op de aanpak van en het beleid rondom de coronavaccinaties, die verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM.
In de zomer komt de groep 18- tot 60-jarigen aan de beurt voor de coronavaccinaties. Het RIVM heeft zorgen dat deze groep minder geneigd zal zijn zich te laten vaccineren. De zorgen zijn het grootst voer migranten en laaggeletterden, die door de overheid doorgaans moeilijk worden bereikt. Om deze groep beter te bereiken, worden er vanaf 17 mei onder meer verschillende, kleinschalige bijenkomsten georganiseerd waar ze vaccinatievoorlichting op maat krijgen van belangrijke sleutelfiguren, zoals buurtvaders en -moeders, sportcoaches en religieuze leiders. GGD Haaglanden zorgt daarbij voor de medisch-inhoudelijke ondersteuning.