'Luchtkasteel' VVD kan opvang statushouders in Oegstgeest niet voorkomen

Het Hoefijzergebouw in Oegstgeest
Het Hoefijzergebouw in Oegstgeest © Nadorp Makelaars
OEGSTGEEST - Een meerderheid in de gemeenteraad van Oegstgeest is voor de komst van 175 statushouders naar de gemeente. Een poging van de lokale VVD om versneld voor sociale woningbouw te kiezen werd door de coalitiegenoten afgedaan als 'luchtkasteel'. Hiermee is een eerste stap gezet in het proces om de statushouders naar Oegstgeest te halen.
De opvang van de statushouders is een heet hangijzer in Oegstgeest. Coalitiegenoten VVD, CDA en Progressief Oegstgeest (PrO) staan hierbij lijnrecht tegenover elkaar. Inzet is een leegstand pand in het centrum van de gemeente. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gevraagd om tijdelijke woningen in het Hoefijzergebouw te maken, waar 175 statushouders en 75 mensen die om andere redenen, zoals een scheiding, urgent woonruimte nodig hebben.
De VVD, de grootste partij in de gemeenteraad, ziet niets in de opvang van de statushouders. De partij kwam daarom samen met Hart voor Oegstgeest met een ander plan. In plaats van de sloop van het Hoefijzergebouw zouden er versneld appartementen in het complex gebouwd kunnen worden. Volgens VVD-voorman Sven Spaargaren zou dit proces in drie jaar afgerond moeten kunnen worden, terwijl het bij bezwaarprocedures van van omwonenden zeker 2,5 jaar duurt voor de eerste statushouders naar Oegstgeest zouden kunnen komen.

Positieve grondhouding

Er was maar weinig bijval voor het plan. Coalitiegenoot PrO noemde het plan zelfs 'een luchtkasteel', zo meldt mediapartner Sleutelstad. 'U creëert valse hoop die niet kan worden waargemaakt”, zei fractievoorzitter Melanie van Driel over het voorstel. Coalitiegenoten CDA en PrO kregen de steun van D66 en spraken uit 'een positieve grondhouding' te hebben bij de komst van de statushouders, waarbij een duidelijke afspraak gemaakt moet worden voor een maximale termijn van vier jaar plus één jaar verlenging.
Nu er een meerderheid in de gemeenteraad is, is de eerste stap in het proces genomen. Het COA moet nu een vergunning aanvragen, die door het gemeentebestuur beoordeeld moet worden. Alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan kan tijdelijk afgeweken worden van het bestemmingsplan, want wonen is nu niet toegestaan op die locatie. Op aangeven van D66 wordt er ook nog overlegd met omwonenden en andere belanghebbenden om eventuele overlast in een vroeg stadium te voorkomen. En als het uiteindelijk toch niet bevalt, dan zit dat jaar verlenging er mogelijk niet in.

Volgende gemeenteraadsverkiezingen

Het debat in Oegstgeest heeft laten zien dat de gemeente nog steeds in een politieke crisis zit. Vorig jaar viel de coalitie al, om na een zomer overleggen met dezelfde partijen en dezelfde wethouders toch verder te gaan. Toch is er van samenwerken nauwelijks sprake. De VVD concludeerde in het debat dat de PrO en CDA 'jongeren en starters uit Oegstgeest in de kou laten staan'. Een nieuwe crisis ligt niet voor de hand, omdat de volgende gemeenteraadsverkiezingen al over elf maanden zijn en de partijen de tijd met elkaar vol gaan maken, ook al moet dat met de nodige confrontaties en scherpe verwijten over en weer.