'De auto is koning en wij doen er niet toe': bewoners willen aanpak Haagse Van Alkemadelaan

DEN HAAG - 'Deze weg is gewoon slecht ontworpen. Ouderwets, typisch jaren zeventig: de auto is koning. En de bewoners, wij, die doen er niet toe.' Paul Treanor is duidelijk: de Van Alkemadelaan in het Benoordenhout in Den Haag moet dringend op de schop.
Rond de twintigduizend voertuigen per dag razen vaak heel hard voorbij. En die zorgen voor geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Daarnaast zijn er weinig goede oversteekplaatsen. 'Het is een snelweg, dwars door een woonwijk', is zijn conclusie.
Daarom hebben hij en andere bezorgde omwonenden zich verenigd in de groep 'Van Alkemadelaan Veilig' (VAV). Vooral op het stuk tussen de Benoordenhoutseweg en de Wassenaarseweg moet iets gebeuren, is het pleidooi. 'De Van Alkemadelaan is een brede, rechte weg met overwegend vier rijstroken en op sommige plekken zelfs meer. De inrichting van de weg nodigt uit tot hard rijden en dat gebeurt dan ook', stellen de bewoners.

Andere route naar Scheveningen

Zij doen daarom een aantal voorstellen. Zo zou verkeer richting Scheveningen moeten worden aangemoedigd om een andere route te nemen. Verder hopen ze op een andere inrichting. 'De weg oogt als een verlenging van de Utrechtsebaan.' De bewoners pleiten daarom voor minder rijstroken. 'Dat kan makkelijk, zodat er meer ruimte voor groen en fiets ontstaat.'
Het gevoel dat er iets moet gebeuren, leeft breed in de wijk. Treanor: 'Bij veel bewoners leven zorgen over veiligheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast.' Dat blijkt volgens hem onder meer uit het feit dat toen bewoners van de gemeente met eigen plannen mochten komen voor verbeteringen in hun wijk, er veel steun was voor verbetering van de inrichting van de Van Alkemadelaan. 'Men beschouwt de inrichting van de Van Alkemadelaan, waarbij het autoverkeer volledig vrij baan krijgt, als niet meer van deze tijd', is zijn conclusie dan ook.

Nog niets van gemeente gehoord

De bewoners hebben verkeerswethouder Robert van Asten (D66) diverse malen uitgenodigd voor een gesprek. Tot nu toe hebben ze nog geen reactie gekregen. Jammer, vinden ze. Al gloort er hoop. Want een woordvoerder van de gemeente laat weten dat een afspraak 'per abuis' nog niet is gemaakt. Nog deze maand gaat hij langs. 'Wethouder Van Asten wil graag de zorgen horen en die bespreken.'
Daarnaast krijgen ze steun van de eigen partij van de wethouder. D66-raadslid Marieke van Doorn is al op bezoek geweest en gaat Van Asten vragen om in actie te komen. 'Ik ben het helemaal met de bewoners eens', zegt zij. 'Deze weg is er voor hen, voor de wijken eromheen, maar het wordt gebruikt als doorgaande weg naar Scheveningen, terwijl het dat niet is. Daar moet echt wat aan veranderen.'

Enkelbaans en meer groen

Vandaar dat Van Doorn pleit voor het aanpassen van de borden zodat verkeer niet meer via de Van Alkemadelaan naar Scheveningen wordt geleid. 'Dat kan nog dit seizoen', zegt het raadslid. 'Ten tweede zouden we graag een herinrichting zien. Enkelbaans, groen in het midden, meer ruimte voor openbaar vervoer en fiets. Want dan is het echt een wijkontsluitingsweg.'
Volgens de gemeente Den Haag is er afgelopen tijd al wel iets gebeurd op en rond de Van Alkemadelaan. Zo staan op diverse plaatsen flitspalen om het hardrijden tegen te gaan, en is de oversteek bij de Wassenaarseweg opnieuw ingericht om de oversteek voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Verder werden al langer geleden de Noordelijke Randweg en Hubertustunnel aangelegd om onder meer de Van Alkemadelaan te ontlasten. In de bewegwijzering wordt gestuurd op zoveel mogelijk gebruik van de Noordelijke Randweg als ontsluiting van Scheveningen-Bad, aldus een woordvoerder.